Главная Обратная связь

Дисциплины:


Майлау жүйесіндегі қысым реттеуіш клапан қандай қызмет атқарады?B) Сораппен берілген майдың қысымын барлық жағдайда бір қалыпты ұстап тұрады;

Меншікті көлем дегеніміз қалай анықталады:

D) ;

Моль көлемі деген не?

D) Газдың меншікті көлемі(v) мен молекулярлық салмағының (m) көбейтіндісі;

 

ННННН

Нақты циклдегі жұмыстық зат не?

A)* процесс түріне байланысты аталған заттардың кез келгені

Нақты циклдің термодинамикалық циклден негізгі айырмашылығы?

A)* газ алмастыру және жылу алмасу процестерінің өтуі

Нақты цикл процестеріне тән шығындарды қандай ПӘК есепке алады?

A)* индикаторлық ПӘК

Нақтылы қысу дәрежесін анықтау формуласын көрсетіңіз. Мұндағы , Vж – жоғалтылған көлем.

D) ;

Не себептен газ тарату механизмінде жылу саңылауы болуға тиіс?

E) Қозғалтқыш қатты қызған кезде клапандар жабылуын және де суық кезінде клапандар толық ашылуын қамтамасыз ету үшін.

 

ООООО

Орташа индикаторлық қысым нені көрсетеді?

C) Цилиндрдің ішінде жұмыс істейтін газд қысымының цикл бойынша орташа мөлшерін;

Орташа индикаторлық қысым (pi) деген не?

A) Жұмыс істейтін газдың цикл бойынша орташа қысымы;

Орташа адиабаттық көрсеткіші неге тең болады?

A) 1,41;

Отын жанатын ошағының орналасуына байланысты қозғалтқыштар келесі түрлерге бөлінеді.

D) іштен жанатын, ашық циклді сырттан жылу келетін, жабық циклды сырттан жылу келетін, біріктірілген қозғалтқыштар;

Отынның меншікті тиімді шығыны қалай анықталынады?

C) Сағаттық жанар май шығынының тиімділік қуатқа қатынасы;

 

ППППП

Піспекті мотордағы инерциялық күш...

A)* жылжымалы тетіктердің массасы мен қозғалыс үдеуіне тәуелді

Піспек жүрісі мен иін (кривошип) радиусының ара қатынасы:

A)*

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...