Главная Обратная связь

Дисциплины:


Додавання умовного форматуУрок № 8

ОПРАЦЮВАТИ І ЗАКОНСПЕКТУВАТИ ІНФОРМАЦІЮ

Перевірка конспекту та опитування 21.11.2014

Тема. Умовне форматування даних

 

Хід уроку

Умовний формат.

Умовний формат — це формат (наприклад візерунок комірки або колір шрифту), який Microsoft Excel автоматично застосовує до комірки. якщо виконується зазначена умова.

Додавання, зміна або видалення умовних форматів

Порядок

1. Виборіть комірки, для яких потрібно додати, змінити або вида­лити умовне форматування.

2. У меню Формат виберіть команду Умовне форматування.

3. Викопайте відповідну дію.

Додавання умовного формату

Для використання значень виділених комірок як умов форматування необхідно вибрати параметр значення, вибрати операцію порівняння, а потім ввести стале значення або формулу. Перед формулою слід поставити знак рівності (=).

Для використання формули як умови форматування (для оцінки даних або умов, відмінних від значень виділених комірок) необхідно вибрати параметр Формула, а потім ввести формулу, яка набуває логічного значення TRUE або FALSE.

Порядок подальших дій:

• Натисніть кнопку Формат

• Виберіть тип форматування, який слід застосувати, якщо значення комірки відповідає умові або формула повертає значення TRUE

• Щоб додати іншу умову, натисніть кнопку Додати, а потім повторіть кроки.

Можна вказати не більше за три умови. Якщо жодна з указаних умов не набуває істинного значення, формат комірок не змінюється.

Пошук комірок, які мають умовне форматування

Порядок дій:

1. Щоб знайти всі комірки з умовним форматуванням, клацніть будь-яку комірку.

Щоб знайти комірки з установками умовного форматування, іден­тичними установкам певної комірки, клацніть певну комірку.

2. У меню Правка виберіть команду Перейти.

3.Натисніть кнопку Виділити.

4. Виберіть умовні формати.

5. Виконайте одну з таких дій.

Щоб знайти комірки з умовним форматуванням виберіть пара­метр усіх у групі Перевірка даних.

Щоб знайти комірки з однаковим умовним форматом, виберіть параметр цих самих у групі Перевірка даних.

Створення першої формули умовного форматування

Спочатку виберемо умовний формат для першої комірки даних, потім скопіюємо цей формат на весь діапазон. Виберемо команду Умовне формату­вання в меню Формат. Відкриється діалогове вікно Умовне форматування. У першому списку цього вікна вибрано пункт значення клацніть стрілку біля списку та виберіть пункт Формула.

Після вибору пункту Формула вигляд діалогового вікна зміниться. Замість полів Між х і у з'явиться велике поле для формули. Воно надає користувачеві широкі можливості. Тут можна ввести будь-яку бажану формулу, аби вона тільки давала результат ІСТИНА або ХИБНІСТЬ.Вивір кольору для виділення дубльованих комірок

Тепер виберемо добре помітний формат для позначення всіх знайдених дублікатів. У діалоговому вікні Умовне форматування натисніть кнопку Формат.

Відкрийте вкладку Вид івиберіть яскравий колір заливки, на приклад червоний або жовтий. Натисніть кнопку ОК. щоб закрити діалогом вікно Формат комірок.

Вибраний формат буде показано у вікні зразка. Натисніть кнопку ОК, щоб закрити діалогове вікно Умовне форматування.

Копіювання умовного формату до решти комірок

Нам треба скопіювати умовно форматування з комірі А1 до решти комірок діапазону. Не залишаючи комірки А1 виберіть команду Копіювати в меню Правка. Натисни CTRL+пропуск, щоб виділити весь стовпець. Потім виберіть команду Спеціальна вставка в меню Правка. У вікні Спеціальна вставка виберіть перемикач Формати і натисніть кнопку ОК

Умовне форматування буде скопійовано до всіх комірок стовп­ця. Тепер нарешті ви можете побачити деякі комірки з кольоровою заливкою, яка вказує на наявність дублікатів.

Умовне форматування може обробляти до 65536 комірок, порівнюючи кожну окрему комірку з рештою 65535 комірками. З тех­нічної точки зору, формула на першому кроці мала б виглядати так: =C0UNT1F($A$2:$A$1761;A2)>1.

Крім того, копіюючи умовний формат до всього стовпця, можна було б виділити перед використанням команди Спеціально вставка лише комірки, які містять дані.

Сортування даних.

Насправді відсортувати стовпець за результатами умовного форматування неможливо. Якщо ж потрібно відсортувати дані так, щоб дублікати опинилися поряд, виконайте такі дії.

Спочатку введіть у комірці В1 заголовок Дублікат. Потім введіть у комірці В2 таку формулу: =COUNTIF( А: А; А2)> 1.

Не залишаючи комікиВ2, двічі клацніть маркер автозаповнення ва ній (малий квадратик у нижньому правому кутку комірки), щоб скопіювати формулу вниз по стовпцю.

Тепер можна відсортувати стовпці за стовпцем В (за спаданням), а потім за стовпцем А (за зростанням), і дубльовані номери опиняться на початку діапазону.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...