Главная Обратная связь

Дисциплины:


Задіяних у відображені операцій за листопад 201_ рокуРахунки і подвійний запис

Вправа 3.1

Таблиця 3.1

Тематичний словник

Пор. № Назва терміну Пор. № Значення (визначення) терміну Примітки (джерело)
1 2 3 4 5
1.1 Рахунки (система рахунків) 2.4 Спосіб групування однорідних об’єктів обліку (активів, пасивів, процесів), поточного їх обліку і контролю Навч.-метод. література
1.2 Дебет 2.1 Умовна назва лівої сторони рахунка Навч.-метод. література
1.3 Кредит
1.4 Активні рахунки
1.5 Пасивні рахунки
1.6 Активно-пасивні рахунки
1.7 Залишок (сальдо)
1.8 Оборот
1.9 Синтетичні рахунки
1.10 Субрахунки

Закінчнення табл. 3.1

1 2 3 4
1.11 Аналітичні рахунки
1.12 План рахунків
1.13 Подвійний запис
1.14 Кореспонденція рахунків
1.15 Проста бухгалтерська проводка (проведення)
1.16 Складна бухгалтер­ська проводка (проведення)
1.17 Оборотна відомість (оборотний баланс)

Вправа 3.2

Таблиця 3.2

Пор. № опер. Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Тип госп. опер.
Д-т: — Назва рахунків; — Код рахунків; — Класифікація рахунків щодо балансу К-т: — Назва рахунків; — Код рахунків; — Класифікація рахунків щодо балансу
1 2 3 4 5
Оприбутковані в касу гроші, які отримані з поточного рахунку в банку Каса 30 Активний Рахунки в банках 31 Активний 1
З каси виплачена заробітна плата працівникам підприємства  
Зі складу відпущені матеріали, які витрачені на виробництво продукції  
На склад оприбуткована готова продукція, що надійшла з виробництва  
Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва  
Із заробітної плати утриманий податок (ПДФО), який слід перерахувати до бюджету  
З поточного рахунку в банку перераховані в бюджет податки, які утримані із заробітної плати
Збільшено резервний капітал за рахунок нерозподіленого прибутку    

Вправа 3.3

Таблиця 3.3

Пор. № опер. Кореспонденція рахунків Зміст господарських операцій Тип госп. опер.
Д-т: — Назва рахунків; — Код рахунків; — Класифікація рахунків щодо балансу К-т: — Назва рахунків; — Код рахунків; — Класифікація рахунків щодо балансу
1 2 3 4 5
Рахунки в банках 31 Активний Розрахунки з покупцями та замовниками 36 Активний На поточний рахунок в банку надійшли кошти від покупців 1
Розрахунки з постач. та підряд. 63 Пасивний Рахунки в банках 31 Активний
Розрахунки з постач. та підряд. 63 Пасивний Короткострокові позики 60 Пасивний  
Виробництво 23 Активний Розрахунки за страхуванням 65 Пасивний    
Розрахунки за страхуванням 65 Пасивний Рахунки в банках 31 Активний  
Нерозподілені прибутки 44 Пасивний Розрахунки з учасниками 67 Пасивний    
Загальновиробничі витрати 91 Активний Знос основних засобів 131 Пасивний  
Розрахунки з підзвітними особами 372 Активно-пасивний Каса 30 Активний    

Вправа 3.4Таблиця 3.4

Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ «Альфа»

За листопад 201_ року

№ опера ції Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума, грн Тип опера ції
1 Відпущено у виробництво матеріали 23 20 20 000 I
       
         
     
       
       
       
       
       
       
       

СХЕМИ РАХУНКІВ,

задіяних у відображені операцій за листопад 201_ року

Рах. 13 «Знос (амортизація)

необоротних активів» (пасивний)

Дт Субрах. 131 «Знос осн. засобів» (пасивний) Кт

 

С-до на 1/ХI_ 13 000

 

Оборот за Х I Оборот за ХI

С-до на 1/ХII

Рах. 20 «Виробничі запаси» (активний)

Дт Субрах. 201 «Сировина й матеріали» (активний) Кт

 

С-до на 1/ХI___ 26 000__

Оборот за ХI Оборот за ХI

С-до на 1/ХII

Дт Рах. 23 «Виробництво» (активний) Кт

С-до на 1/ХI____ ______

Оборот за ХI Оборот за ХI

С-до на 1/ХII

Дт Рах. 26 «Готова продукція» (активний) Кт

С-до на 1/ХI____ ______

Оборот за ХI Оборот за ХI

С-до на 1/ХII

Рах. 31 «Рахунки в банках» (активний)

Дт Субрах. 311 «Поточний рахунок» (активний) Кт

 

С-до на 1/ХI___ ______

Оборот за ХI Оборот за ХI

С-до на 1/ХII

Дт Рах. 36 «Розрахунки з покупцями» (активний) Кт

С-до на 1/ХI___ ______

Оборот за ХI Оборот за ХI

С-до на 1/ХII

Дт Рах. 44 «Нерозподілені прибутки» (пасивний) Кт

С-до на 1/ХI__ ____

 

Оборот за Х I Оборот за ХI

С-до на 1/ХII

 

Дт Рах. 65 «Розрах. за страхуванням» (пасивний) Кт

С-до на 1/ХI__ _____

 

Оборот за Х I Оборот за ХI

С-до на 1/ХII

 

Дт Рах. 66 «Розрах. за виплат. прац.» (пасивний) Кт

С-до на 1/ХI__ ____

 

Оборот за Х I Оборот за ХI

С-до на 1/ХII

 

Дт Рах. 70 «Доходи від реалізації» (пасивний) Кт

С-до на 1/ХI__ _-___

 

Оборот за Х I Оборот за ХI

С-до на 1/ХII

 

Дт Рах. 79 «Фінансові результати» (пасивний) Кт

С-до на 1/ХI_ _-___

 

Оборот за ХI Оборот за ХI

С-до на 1/ХII

Дт Рах. 90 «Собівартість реалізації» (активний) Кт

С-до на 1/ХI____ - ___

Оборот за ХI Оборот за ХI

С-до на 1/ХII

Таблиця 3.5

Назва підприємства: ТОВ «Альфа»

Оборотна відомість (Оборотний баланс)

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...