Главная Обратная связь

Дисциплины:


Матеріально-технічне забезпечення 

709. Матеріально-технічне забезпечення – вид забезпечення бою, який включає комплекс заходів технічного та тилового забезпечення, і здійснюється з метою своєчасного забезпечення військ (сил) військовим майном, збереження і відновлення його функціонального стану.

Видами МТЗ є тилове і технічне забезпечення.

710. Тилове забезпечення включає комплекс заходів щодо накопичення до встановлених норм запасів матеріально-технічних засобів і забезпечення батальйону (роти) технікою і технічними засобами тилу; зберігання і підтримання їх у готовності до застосування (використання за призначенням); своєчасного забезпечення ними батальйону (роти) і поповнення їх запасів замість витрачених і втрачених; організації підвезення матеріально-технічних засобів усіх видів; організації побутового забезпечення особового складу.

711. Технічне забезпечення включає комплекс заходів щодо: укомплектування (доукомплектування) батальйону (роти) ОВТ; організації їх безаварійної експлуатації; освоєння особовим складом ОВТ; своєчасного відновлення ОВТ при пошкодженнях (несправностях); накопичення встановлених норм запасів матеріально-технічних засобів; поповнення МТЗ замість витрачених і втрачених; управління підрозділами технічного забезпечення.

712. Матеріально-технічне забезпечення організується і здійснюється у мирний час та в особливий період з метою забезпечення батальйону (роти) необхідною кількістю озброєння, військової техніки, ракет, боєприпасів, ПММ, продовольства, речового, військово-технічного майна, інших видів матеріально-технічних засобів і підтримання їх у готовності до бойового застосування (використання за призначенням).

Воно організується в тісній взаємодії з бойовим забезпеченням на підставі централізованого вирішення питань: щодо своєчасного підвезення у батальйон (роту) ракет, боєприпасів, військово-технічного майна, інших матеріально-технічних засобів; відновлення пошкодженого (несправного) в ході бойових дій ОВТ; розміщення і переміщення підрозділів МТЗ, їх захисту, маскування, охорони та оборони; організації управління і зв’язку.

713. Основними заходами усіх видів МТЗ для вирішення покладених на них завдань є: накопичення до встановлених норм запасів усіх видів матеріально-технічних засобів, а також ремонтно-технологічного обладнання, контрольно-перевірочного обладнання, військових приладів, експлуатаційної, ремонтної та іншої документації і забезпечення ними підрозділів батальйону, зокрема за рахунок ремонту пошкодженого ОВТ; утримання матеріально-технічних засобів у стані, який забезпечує своєчасне їх використання і підготовку до бойового застосування (використання за призначенням); розконсервація, підготовка ОВТ до бойового застосування (використання за призначенням) з ефективним використанням їх можливостей; підготовка сил і засобів МТЗ до виконання завдань із забезпечення бойових дій, створення до початку і на кінець бою встановлених запасів матеріальних засобів, раціональний їх розподіл (ешелонування) за напрямками дій підрозділів батальйону (роти); підтримання заданої надійності ОВТ і забезпечення їх живучості; організація комплексного технічного обслуговування ОВТ, відновлення їх працездатності (боєздатності) по можливості безпосередньо у місцях виходу з ладу; забезпечення безпечної експлуатації ОВТ, ракет і боєприпасів, військово-технічного майна, ПММ, інших видів матеріальних засобів; евакуація або знищення ОВТ, у тому числі техніки тилу; забезпечення живучості і постійної готовності підрозділів МТЗ батальйону; безперервного управління силами і засобами МТЗ батальйону.714. Безперебійне МТЗ є однією з основних умов успішного ведення бою (тактичних дій) батальйоном (ротою).

Командир батальйону (роти) відповідає за своєчасне МТЗ підпорядкованих підрозділів. Він зобов’язаний уживати заходів щодо підтримання ОВТ в постійній готовності до бойового застосування (використання за призначенням) і швидкого відновлення при виході їх з ладу, забезпечення підрозділів ракетами, боєприпасами, ПММ, продовольством, іншими необхідними матеріально-технічними засобами; піклуватися про харчування особового складу.

715. Підставою для організації МТЗ є рішення командира батальйону (роти) на бій (бойові дії), його вказівки і розпорядження старшого командира (начальника) з МТЗ.

Під час організації бою (бойових дій) командир батальйону (роти) з питань МТЗ, вказує: розміри і строки створення запасів ракет, боєприпасів, ПММ, продовольства, інших необхідних матеріально-технічних засобів, норми їх витрати і порядок підвезення; обсяг, місце і час проведення комплексного технічного обслуговування, порядок евакуації і ремонту ОВТ під час підготовки та в ході бою; місця розміщення (розгортання) підрозділів МТЗ батальйону і порядок їх переміщення в ході бою (бойових дій); місця, час, порядок поповнення підрозділів ракетами і боєприпасами, заправлення військової техніки ПММ; організацію харчування особового складу підрозділів; порядок захисту, маскування, охорони та оборони, підтримання зв’язку з підрозділами МТЗ, а також повідомляє райони розташування підрозділів МТЗ бригади, місця збірного пункту пошкоджених машин, шляхи маневру, підвозу та евакуації.

Керівництво МТЗ командир батальйону здійснює особисто, через штаб, свого заступника з МТЗ.

Основним організатором МТЗ є заступник командира батальйону з МТЗ. Він відповідає за організацію всебічної підготовки тилу; за підтримання ОВТ в справному стані і в постійній готовності до застосування (використання за призначенням); за правильну експлуатацію і своєчасне відновлення пошкодженого (несправного) ОВТ; за забезпечення підрозділів батальйону (роти) ракетами, боєприпасами, ПММ, військово-технічним майном, іншими необхідними матеріально-технічними засобами; за підготовку і застосування (використання за призначенням) підрозділів МТЗ; за узгоджене переміщення підрозділів МТЗ батальйону; за підвезення усіх видів матеріально-технічних засобів, а також за підвезення і зберігання води; захист, маскування, оборону та охорону; управління МТЗ батальйону.

Розпорядження (вказівки) заступника командира батальйону з МТЗ є обов’язковими для усіх командирів підрозділів батальйону.

716. Під час підготовки та в ході бою заступник командира батальйону (роти) з МТЗ здійснює контроль за готовністю до застосування (використанням за призначенням) і технічним станом ОВТ, наявністю, витратою ракет, боєприпасів, ПММ, продовольства і своєчасною доставкою їх до підрозділів; доповідає командиру бригади (батальйону) про наявність і технічний стан озброєння і техніки, про забезпеченість ракетами, боєприпасами, ПММ, іншими необхідними матеріально-технічними засобами, про наявність поранених, хворих і подає заявки на поповнення батальйону (роти) необхідними матеріально-технічними засобами.

717. У бою в батальйоні розгортаються пункт технічного спостереження (ПТС), ремонтно-евакуаційна (ремонтна) група (РЕГ, РемГ), пункт бойового постачання, пункт заправлення і продовольчий пункт; у роті – пункт технічного спостереження, а в обороні, крім того, пункт бойового постачання. Безпосередня охорона та оборона районів (місць) їх розміщення (розташування), захист від ЗМУ і високоточної зброї здійснюється, зазвичай, своїми силами і засобами.

718. У батальйоні (роті) створюються у встановлених розмірах запаси ракет, боєприпасів, продовольства, інших необхідних матеріально-технічних засобів, що утримуються і перевозяться транспортом взводу забезпечення батальйону, у бойових та інших машинах, при озброєнні і особовому складі.

Запаси діляться на витратну частину та незнижений запас, який витрачається з дозволу командира бригади, а у випадку, що не терпить зволікання, – з дозволу командира батальйону з наступною доповіддю про це старшому командиру.

719. Потреба батальйону (роти) у матеріально-технічних засобах на бій (бойові дії) визначається з урахуванням встановленої витрати і зберігання запасів у необхідних розмірах до кінця бою (дій).

Потреба в ракетах, боєприпасах, ПММ, інших матеріально-технічних засобах, забезпеченість ними підрозділів і норми витрати обчислюються в розрахунково-постачальних одиницях (бойових комплектах, заправках пального, добової видачі, комплектах) та в інших одиницях виміру.

Бойовий комплект – це встановлена кількість ракет і боєприпасів на одиницю озброєння (автомат, карабін, гвинтівку, пістолет, кулемет, міномет, гармату та ін.) або бойову машину (танк, БМП, БТР та ін.). Бойовий комплект батальйону (роти) обчислюється на наявне озброєння.

Заправка пального – визначена маса пального, що вміщується у паливну систему машини (агрегату) або забезпечує установлений запас її ходу (час роботи). Заправка для гусеничних машин, колісної військово-інженерної техніки визначається місткістю основних баків та інших ємностей, які конструктивно входять у паливну системи як базової машини, так і спеціального обладнання; для колісних машин (крім військово-інженерних) – маса пального, з розрахунку забезпечення запас ходу на
500 км за основними експлуатаційними нормами витрати пального, а для агрегатів – з розрахунку забезпечення їх роботи протягом 50 мотогодин за експлуатаційними нормами витрати пального. Заправка пальним батальйону (роти) нараховується на всю облікову техніку.

Добова видача – кількість продуктів, яка належить за установленими нормами для харчування однієї особи на добу. Добова видача батальйону (роти) нараховується на його облікову чисельність.

Комплект – набір приладів (інструментів, запасних частин, предметів речового та іншого майна), складений за визначеним переліком та в установленій кількості.

Зарядка – маса спеціальних речовин (твердих, рідких, розчинів тощо), які вміщуються в основні ємності спеціальних машин і приладів.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...