Главная Обратная связь

Дисциплины:


Закони, підзаконні правові акти, а такожакти міжнародного права:

Законодавчі акти:

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 18-22. – Ст. 144.

3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356 (із змінами, внесеними згідно із Законом України № 2452-IV від 03.03.2005 р.).

5. Закон України від 30 серпня 1990 р. „Про економічну самостійність Української РСР” // Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № 4. — Ст. 449.

6. Концепція переходу Української PCP до ринкової економіки. Схвалена Верхо­вною Радою Української PCP 01.11.1990 р. // ВВР У PCP. - 1990. - № 48 - Ст. 631.
7. Закон України „Про ціни і ціноутворення” від 03.12.90 р. № 507 // Відомості Верховної Ради України. - 1990. - № 52. - Ст. 650.
8. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 20.03.91 р.
9. Закон України від 16.04.1991 р. № 959-ХІІ "Про зовнішньоекономічну діяльність "//Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 29. - Ст. 377.
10. Закон України „Про систему оподаткування” від 25.06.1991 р. №1251-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №39. – Ст. 510.
11. Закон України від 18.09.1991 р. «Про інвестиційну діяльність» // ВВР Украї­ни. - 1991. -№ 47. - Ст. 646.
12. Закон України від 19.09.1991 р. «Про господарські товариства» // ВВР України. — № 49. — Ст. 682.
13. Закону України від 04.03.1992 р. (в ред. Закону від 19.02.1997 р.) «Про при­ватизацію державного майна» // ВВР України. - 1997. - № 17. - Ст. 122.
14. Закон України від 04.03.1992 р. «Про приватизацію державного майна» (в ре­дакції Закону від 19.02.1997 р.) // Голос України. - 1997. - 20 березня.
15. Закон України від 10.04.1992 р. «Про оренду державного та комунального майна» (в редакції Закону від 14.03.1995 р.) // ВВР України - 1995. № 15. - Ст. 99 (з наступними змінами).
16. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14.05.1992 р. № 2343-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 31. – Cт. 440.
17. Закон України від 02.10.1992 р. «Про заставу» // ВВР України. - 1992. -№ 47. - Ст. 642 (з наступними змінами та доповненнями).
18. Закон України від 02.10.1992 р. «Про інформацію» // ВВР України. - 1992. -№ 48. - Ст. 650.
19. Закон України від 13.10.1992 р. «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон // ВВР України. - 1992. - № 50. - Ст. 676.
20. Закон України від 21.04.1993 р. «Про охорону прав на сорти рослин» // ВВР України. - 1993. - № 21. - Ст. 218.
21. Закон України від 22.04.1993 р. «Про аудиторську діяльність» // ВВР Украї­ни. - 1993. - № 23. - Ст. 243; 1995. - № 14. - Ст. 88.
22. Закон України від 25.06.1993 р. «Про науково-технічну інформацію» // ВВР України. - 1993. - № 33. - Ст. 345.
23. Закон України від 26.11.1993 р. «Про Антимонопольний комітет України , ВВР України. - 1993. - № 36. - Ст. 472.
24. Закон України від 15.12.1993 р. «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції Закону від 01.06.2000 р.) // ВВР України. - 2000. - № 37. -Ст. 307.

25. Закон України від 22.12.1993 р. «Про міжнародні договори України» // ВВР України. - 1994. - № 10. - Ст. 45.26. Закон України від 23.12.1993 р. «Про авторське право і суміжні права» (в ре­дакції Закону від 11.07.2001 р.) // ВВР України. - 2001. - № 43. - Ст. 214.
27. Закон України від 24.02.1994 р. № 4002-ХІІ "Про міжнародний комерційний арбітраж" //Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 25. - Ст. 198.
28. Закон України від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" //Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 40. — Ст. 364.
29. Закон України від 14.10.1994 р. «Про відповідальність підприємств, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування» // ВВР України. -1994.-№46.-Ст. 411.
30. Закон України ”Про оподаткування прибутку підприємств” в редакцій від 28.12.1994р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 4. – Ст. 28.
31. Закон України від 15.09.1995 р. «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» // Голос України. - 1995. - № 206-207 (з на­ступними змінами).
32. Закон України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 06.07.95 р. № 265 (в редакції від 01.06.2000 р.) // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 38. - Ст. 315.
33. Закон України від 21.11.1995 року. «Про промислово-фінансові гру­пи» // ВВР України. - 1996. - № 28. - Ст. 90.
34. Закон України від 21.11.1995 р. «Про промислово-фінансові групи в Україні» // Голос України. — 1996. — 21 травня.
35. Закон України від 15.09.1995 р. № 327/95-ВР "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (в редакції Закону від 4 жовтня 2001 р.)//Відомості Верховної Ради України. — 2002. - № 6. - Ст. 40. 36. Закон України від 12.12.1995 р. «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних для державних потреб» (назва в редакції Закону № 3205-ІУ від 15.12.2005 р.) // ВВР України. - 1996. - № 3. - Ст. 9 (з наступними змінами).
37. Закон України від 19.12.95 р. „Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами” // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 46. - Ст. 345.
38. Закон України від 07.03.1996 р. «Про страхування» (в редакції Закону від 04.10.2001 р.) // ВВР України. — 2002. — № 7. — Ст. 50.
39. Закон України від 19.03.1996 р. «Про режим іноземного інвестування» // ВВР України. - 1996. - № 19. - Ст. 80.
40. Закон України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” від 23.03.1996 р. № 98 // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 20. – Ст. 82 (із змінами, внесеними згідно із Законом України № 2505-IV від 25.03.2005 р.).
41. Закон України від 07.06.1996 р. «Про захист від недобросовісної конкуренції - // Урядовий кур'єр. - 1996. - 29 червня.
42. Закон України від 30.10.1996 р. «Про державне регулювання ринку цінних па­перів в Україні» // ВВР України. - 1996. - № 51. - Ст. 292.
43. Закон України від 22.11.1996 р. ”Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань” // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 5. – Ст. 28.
44. Закон України «Про Національний банк України» від, 20.05.99 р.
45. Закон України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою введений Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі» від 06.07.99 р.
46. Закон України від 17.07.1997 р. «Про сільськогосподарську кооперацію» // Урядовий кур'єр. — 1997. — 14 серпня.
47. Закон України „Про благодійництво та благодійні організації” від 16.09.1997 р. № 531/97-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1997. - N 46. - Ст.292.
48. Закон України від 18.11.1997 р. «Про внесення змін до деяких законів Украї­ни, що передбачають безспірне списання (стягнення) коштів з рахунків юридич­них осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності» // Урядовий кур'єр. - 1997. - 18 грудня.
49. Закон України від 10.12.1997 р. «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» // ВВР України. -1998. - № 15. - Ст. 67.
50. Закон України від 16.12.1997 р. (в редакції Закону від 11.12.2003 р.) «Про фінансовий лізинг» // ВВР України. - 2004. - № 15. - Ст. 231.
51. Закон України „Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” від 23.12.97 р. № 771 // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 19. - Ст. 98.
52. Закон України від 03.03.1998 р. «Про передачу об'єктів права державної та ко­мунальної власності» // Урядовий кур'єр. - 1998. - 9 квітня.
53. Закон України від 06.10.1998 р. «Про оренду землі» // ВВР України. - 1998. -№ 46-47. - Ст. 280 (з наступними змінами).
54. Закон України від 22.12.1998 р. № 330-ХІV "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" //Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 9—10. — Ст. 65.
55. Закон України від 22.12.1998 р. № 331-ХІV "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" //Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 12—13. — Ст. 80.
56. Закон України від 22.12.1998 р. № 332-ХІV "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну"// Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 11. — Ст. 78.
57. Закон України від 23.12.1998 р. № 351-ХIV "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" //Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 5—6. — Ст. 44.
58. Закон України від 24.12.1998 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяль­ності в Закарпатській області» // Урядовий кур'єр. - 1999. - 19 січня.
59. Закон України від 03.03.1999 р. «Про державне оборонне замовлення» // Го­лос України. - 1999. - 3 квітня.
60. Закон України від 21.04.1999 р. «Про виконавче провадження» // ВВР Украї­ни. - 1999.-№ 24.-Ст. 297.
61. Закон України від 06.06.1999 р. «Про охорону прав на зазначення по­ходження товарів (із змінами від 21.12.2000 р.) // ВВР України. - 1999. -№. 32. - Ст. 267.
62. Закон України від 07.07.1999 р. «Про перелік об'єктів права державної влас­ності, що не підлягають приватизації» // Голос України. - 1999. - 7 вересня.
63. Закон України від 15.07.1999 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяль­ності на території пріоритетного розвитку в Луганській області» // ВВР Украї­ни. - 1999.-№ 38. - Ст. 351.
64. Закон України від 16.07.1999 р. «Про концесії» // Голос України. - 1999. - 7 вересня.
65. Закон України від 16.07.1999 р. «Про спеціальний режим інвестиційної та ін­новаційної діяльності технологічних парків» // ВВР України. - 1999. - № 40. -Ст. 363.
66. Закону України від 16.07.1999 р. ”Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.
67. Закон України від 14.09.1999 р. «Про угоди про розподіл продукції» // Голос України. - 1999. - 12 жовтня.
68. Закон України від 20.10.1999 р. «Про транзит вантажів» //Урядовий кур'єр. - 1999. - 13 листопада.
69. Закон України від 14.01.2000 р. «Про вилучення з обігу, переробку, утиліза­цію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 12. - Ст. 95.
70. Закон України від 17.02.2000 р. № 1457–ІІІ “Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 12. – Ст. 97.
71. Закон України від 22.02.2000 р. «Про закупівлю товарів, робіт, послуг за дер­жавні кошти» // Урядовий кур'єр. - 2000. - 24 травня.
72. Закон України від 23.03.2000 р. “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – N 25. – Ст. 195.
73. Закон України від 20.04.2000 р. «Про природні монополії» // Урядовий кур'єр. - 2000. - 24 червня.
74. Закон України від 11.05.2000 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяль­ності на території м. Харкова» // Урядовий кур'єр. - 2000. - 3 червня.
75. Закон України “Про ліцензування деяких видів господарської діяльності” від 01.06.2000 р. № 1775-ІІІ // Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 36. – Ст. 299.
76. Закон України від 19.10.2000 р. “Про державну підтримку малого підприємництва” № 2063-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 51-52. – Ст. 447.
77. Закон України від 19.10.2000 р. “Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” № 2157-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 7. – Ст. 35.
78. Закон України від 21.12.2000 року «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» // Ві­домості Верховної Ради України. - 2001. - № 10. - Ст. 44.
79. Закон України від 15.03.2001 р. «Про інститути спільного інвестування (па­йові та корпоративні інвестиційні фонди)» // ВВР України. - 2001. - № 21. -Ст. 103.
80. Закон України від 5.04.2001 р. № 2371-III "Про Митний тариф України" //Відомості Верховної Ради України —2001 —№24 — Ст. 125.
81. Закон України від 17.05.2001 р. «Про стандартизацію» // ВВР України. -2001.-№31.-Ст. 145.
82. Закон України ”Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. –2002. – №1. – Ст. 1.
83. Закон України від 12.07.2001 р. «Про оцінку майна, майнових прав та профе­сійну оціночну діяльність в Україні» // ВВР України. - 2001. - № 47. - Ст. 251.
84. Закон України від 20.09.2001 р. «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» // ВВР України. - 2002. - № 5. - Ст. ЗО.
85. Закон України від 29.11.2001 р. «Про введення мораторію на примусову реалі­зацію майна» // Урядовий кур’єр. - 2001. - 26 грудня.
86. Закон України від 20.12.2001 р. «Про кредитні спілки» // ВВР України. -2002. -№ 15.- Ст. 101.
87. Закон України від 10.01.2002 р. № 2933-ІІІ "Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів" //Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 23. — Ст. 153.
88. Закон України від 17.01.2002 р. «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, ім­портом дисків для лазерних систем зчитування» // ВВР України. - 2002. - .4 17.-Ст. 121.
89. Закон України від 04.07.2002 р. «Про інноваційну діяльність України» // Офі­ційний вісник України. - 2002. - № 36. - Ст. 266.
90. Закон України від 28.11.2002 р. “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – N 1. – Ст. 2.
91. Закон України від 20.02.2003 р. № 549-ІV "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання"// Відомості Верховної Ради України — 2003. - № 23. - Ст. 148.
92. Закон України від 15.05.2003 р. «Про особисте селянське господарство» // Юридичний вісник України. - 2003. - № 25 (21-27 червня).
93. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців” від 15.05.2003 р. № 755-ІV // Відомості Верховної Ради. – 2003. – №№ 31-32. – Ст. 263.
94. Закон України від 22.05.2003 р. «Про електронні документи та електронний документообіг» // ВВР України. - 2003. - № 36. - Ст. 276.
95. Закон України “Про фермерське господарство” від 19.06.2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – №45. – Ст. 363.
96. Закон України від 19.06.2003 р. «Про фінансово-кредитні механізми і управ­ління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» // ВВР Украї­ни. - 2003. - № 52. - Ст. 377.
97. Закон України “Про кооперацію” від 10.07.2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 5. – Ст. 35.

98. Закон України від 11.09.2003 р. «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» // ВВР України. - 2004. - № 9. - Ст. 79.

99. Закон України від 16.03.2004 р. «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» // Офіційний ві­сник України. - 2004. - № 15. - Ст. 1028.

100. Закон України „Про державну підтримку сільського господарства України” від 24.06.2004 p. № 1877-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2004. - N 49. - Ст. 527.

101. Закон України від 23.06.2005 р. «Про міжнародне приватне право» // Урядовий кур'єр. - 2005. - № 163 (31 серпня).

  102. Закон України від 08.09.2005 р. «Про стимулювання розвитку регіонів» // Ві­домості Верховної Ради України. - 2005. - № 51. - Ст. 548.
  103. Закон України «Про захист прав споживачів» (в редакції Закону від 01.12.2005 р.) // ВВР України. - 2006. - № 7. - Ст. 84.
  104. Закон України від 22.12. 2005 року «Про іпотечні облігації// ВВР Украї­ни. - 2005.-№ 16. - Ст. 134.
  105. Закон України від 23.02.2006 року «Про цінні папери та фондовий ри­нок» // ВВР України. - 2006. - № 31. - Ст. 1126.
  106. Закон України від 15.03.2006 р. «Про холдингові компанії в Україні» ВВР. - 2006. - № 34. - Ст. 1253.
  107. Закон України від 21.09.2006 «Про управління об'єктами державної власності» // ОВУ. - 2006. - № 41. - Ст. 2726.
  108. Закон України від 21.12.2006 р. «Про Кабінет Міністрів України» // ОВУ. -2007. - № 6 (від 05.02.2007). - Ст. 207.
  109. Закон України вiд 05.04.2007 «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» № 877-V// ВВР України - 2007, N 29, ст.389.
  110. Закон України вiд 17.09.2008 «Про акціонерні товариства» № 514-VI// ВВР України - 2008, N 50-51, ст.384.
  111. Земельний кодекс України: Затверджений Законом від 25.10.2001 р. // ВВР України. - 2001. - № 3-4. - Ст. 27.
  112. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. // ВВР Укра­їни. - 2005. - № 35-36, № 37. - Ст. 446.    
  Підзаконні правові акти: 113. Концепція судово-правової реформи в Україні. Схвалена Постановою Верхо­вної Ради України від 28.04. 1992 р. // ВВР України. - 1992. - № ЗО. - Ст. 428.
  114. Декрет Кабінету Міністрів України від 31.12.1992 р. «Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів осно­вного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається» // ВВР України. - 1993. - № 11. - Ст. 96.
  115. Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" //Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 17. - Ст. 184.
  116. Декрет Кабінету Міністрів України від 17.03.1993 р. «Про довірчі товариства» // ВВР України. - 1993. - № 19. - Ст. 207.  
  117. Декрет Кабінету Міністрів України від 12.01.1993 р. № 6-93 "Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг)"//Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 12. — Ст. 109. 118. Декрет Кабінету Міністрів України від 8.04.1993 р. «Про державний нагляд за дотриманням стандартів, норм та правил і відповідальність за їх порушення» // ВВР України. - 1993. - № 23. - Ст. 247 (з наступними змінами).
  119. Постанова Верховної Ради України від 12.09. 1991 р. «Про порядок тимчасо­вої дії на території України окремих актів законодавства СРСР» // ВВР Украї­ни. - 1991.-№ 46. - Ст. 621.
  120. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. № 731 «Про затвер­дження Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади» // Бюлетень нормативних актів. -1995. -№ 1.-С. 5-11.
  121. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 р. № 611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» // ЗПУ - 1993. - № 12. -Ст. 269.
  122. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.1995 р. № 444 «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми за­хисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які перед­бачають розрахунки в іноземній валюті»// ЗП України. - 1995. - № 9. - Ст. 243.
  123. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21.06.1995 р. № 444 "Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті" //3овнішньоекояомічна діяльність: Збірник систематизованого законодавства. — Бухгалтерія. — 2002. — № 43.
  124. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 р. № 629 «Про затвер­дження Методики Оцінки вартості об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві грошо­вих коштів та цінних паперів».
  125. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 118 «Про створен­ня Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України» //Держав­ний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 1996. - № 3. - Є. 33-37.
126. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.96 р. Про впорядкування роботи продовольчих і речових ринків: // Урядовий кур'єр. — 1996. - № 84-85 [з наступними змінами та доповненнями].  
  127. Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій: затв. по­становою КМУ від 07.08.1996 р. № 928 // ЗПУ України. - 1996. - № 17. - Ст. 439.
  128. Постанова КМУ від 07.08.1996 р. № 937 «Про порядок видачі, обліку і пога­шення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а та­кож за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна» // ЗП України. - 1996. - № 16. -Ст. 356.
  129. Постанова КМУ від 05.09.1996 р. № 1061 «Про затвердження Порядку визна­чення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями» // ЗП України. - 1996. - № 17. - Ст. 477.
  130. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.1996 р. № 1403 «Про Поло­ження про реєстр неплатоспроможних підприємств та організацій» // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 1997. - № 5. - С. 24-28.
  131. Постанова КМУ від 30.01.1997 р. № 112 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну ді­яльність за участю іноземного інвестора» // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 1997. - № 4. - С. 55-57.
  132. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 р. № 428 «Про регулювання фондів оплати праці підприємств-монополістів» // ОВУ. - 1997. - № 19. - С. 94.
  133. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.1997 р. № 1031-97-п “Про створення державного лізингового фонду для технічного переоснащення сільського господарства // Зібрання законодавства України. Постанови та розпорядження КМУ. – 1997. – № 11. – Ст. 546.
  134. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.01.1998 р. № 25 “Про порядок використання коштів державного лізингового фонду на придбання вітчизняної с/г техніки та двигунів до неї” // Офіційний вісник України. – 1998. – № 3. – Ст. 95.
  135. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 р. № 841 «Про Поло­ження про порядок організації та проведення міжнародних конкурсів (тендерів) на укладення контрактів на користування надрами» // Урядовий кур'єр. - 1998. -2 червня.
  136. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.1998 р. № 913 “Про порядок реєстрації договорів лізингу” // Офіційний вісник України. – 1998. – №24. – Ст. 888.
  137. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.1998 р. № 922 «Про особли­вості санації підприємств агропромислового комплексу» // Урядовий кур'єр. -1998. - 2 червня.
  138. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.1998 р. № 2073 «Про за­твердження Порядку державної реєстрації договорів оренди землі» // Урядовий кур'єр. - 1999. - 28 січня.
  139. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.1999 р. № 502 «Про створен­ня Інституту нормотворчої діяльності при Кабінеті Міністрів України» // Офі­ційний вісник України. - 1999. - № 14.
  140. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.1999 р. № 507 «Про затвер­дження Типового концесійного договору і Порядку переведення наданої у конце­сію дороги у розряд платних» // Офіційний вісник України. - 1999. - № 14.
  141. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1999 р. № 593 "Про сприяння зовнішньоекономічній діяльності" //Офіційний вісник України. - 1999. - № 15. - С. 18.
  142. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.1999 р. № 1199 «Про затвер­дження Типового договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку в спеціальній (вільній) економічній зоні» / Офіційний вісник України. - 1999. - № 27.
  143. Постанова КМУ від 05.07.1999 р. № 1199 «Про затвердження Типового до­говору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріори­тетного розвитку в спеціальній (вільній) економічній зоні» // Офіційний вісник України. - 1999. - № 27.
  144. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.1999 р. № 1312 «Про затвер­дження Положення про порядок накладання на суб'єктів підприємницької діяль­ності штрафів за порушення законодавства про електроенергетику» // Урядовий кур'єр. - 1999. - 9 вересня.
  145. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2000. № 72 «Про реєстр кон­цесійних договорів» // Урядовий кур'єр. - 2000. - 3 лютого.
  146. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2000 р. № 515 «Про затвер­дження Порядку проведення досудової санації державних підприємств» // Уря­довий кур'єр. - 2000. - 17 травня.
  147. Постанова КМУ від 12.04.2000 р. № 642 «Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об'єкти права державної та комунальної власності, що надаються у концесію» // Офіційний вісник України. - 2000. - № 15. - Ст. 625.
  148. Постанова КМУ від 12.04.2000 р. № 643 «Про затвердження Типового конце­сійного договору» // ОВУ. - 2000. - № 13. - Ст. 626.
  149. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 р. № 765 «Про реаліза­цію статей 31 і 43 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржни­ка або визнання його банкрутом» // Урядовий кур'єр. - 2000. - 21 червня. 150. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 р. № 1719 «Про запро­вадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності» // Урядовий кур'єр. - 2000. - 23 листопада.
  151. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 р. № 376 «Про затвер­дження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових ак­тів та користування ними» // Урядовий кур'єр. - 2001. - 4 травня.
  152. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 р. № 756 «Про за­твердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» // Урядовий кур'єр. - 2001. - 18 липня.
  153. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 р. № 15 «Про випуск казначейських зобов'язань» // Урядовий кур'єр. - 2002. - 15 січня.
  154. Порядок реєстрації зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 155//Офіційний вісник України. — 2002. -№8.-С. 113.
  155. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 219 «Про затвер­дження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання» // Конкуренційне законодавство Укра­їни: Юридичний збірник. - К, 2002. - С. 118-125.
  156. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2002 р. № 262 «Про затвер­дження Переліку випуску, авалювання, індексації та погашення векселів, що ви­пускаються державними підприємствами і акціонерними товариствами, в статут­ному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків» // Урядовий кур'єр. -2002. - ЗО березня.
  157. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2002 р. № 538 «Про затвер­дження Порядку стягнення коштів та продажу інших активів платника податків, які перебувають в податковій заставі» // Вісник господарського судочинства. -2002. - № 3. - С. 29-47.
  158. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2002 р. № 675 «Про затвер­дження Порядку прийняття органом ліцензування рішення про застосування до суб'єктів господарювання спеціальних заходів, спрямованих на припинення по­рушень вимог Закону України від 17.01.2002 р. «Про особливості державного ре­гулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, екс­портом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» // Урядовий кур'єр. -2002. - 3 липня.
  159. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2002 р. № 813 «Про затвер­дження Порядку погодження з Кабінетом Міністрів України реструктуризації підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави» // Офіційний вісник України. - 2002. - № 24. - Ст. 1167 або Вісник господарсько­го судочинства. - 2002. - № 3. - С. 53-54.
  160. Постанова КМУ від 05.08.2002 р. № 1106 «Про заходи щодо підтримки інноваційно-інвестиційних проектів» // УК. - 2002. - 21.08; ОВУ. - 2002. - 23.08 (№32).-Ст. 1500.-С.9.
  161. Постанова КМУ 17.09.2003 р. № 1474 «Про затвердження Порядку держав­ної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів» // ОВУ. - 2003. - № 38. - Ст. 2031.
  162. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 р. № 1243 «Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» // ОВУ. -2004. - № 38. - Ст. 2500.
  163. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2006 р. № 370 «Про утворення Державного департаменту з питань банкрутства» // ОВУ. - 2006. - № 13 (від 12.04.2006). - Ст. 876.
  164. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 р. № 533 «Про за­твердження Положення про Державний департамент з питань банкрутства» // ОВУ. - 2006. - № 16 (від 03.05.2006). - Ст. 1190.
  165. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2006 р. № 1577 «Про затвер­дження Положення про Міністерство юстиції України» // Урядовий кур'єр. -2006. -№220(22.11.2006).
  166. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 р. № 1767 «Про за­твердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки // ОВУ. - 2006. - № 51 (від 02.01.2007) - Ст. 3418. 167. Постанова Кабінету Міністрів Українивiд від 03.09.2008 № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників державних суб'єктів господарювання» :http://zakon1.rada.gov.ua 168. Постанова Кабінету Міністрів України вiд 14.04.2009 № 366 «Про сплату внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування http://zakon1.rada.gov.ua 169. Постанова Кабінету Міністрів України, Порядок, Перелік вiд 20.05.2009 № 506«Про затвердження Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту окремих господарських операцій» http://zakon1.rada.gov.ua 170. Постанова Кабінету Міністрів України вiд 21.05.2009 № 502 «Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року» http://zakon1.rada.gov.ua 171. Постанова Кабінету Міністрів України Положення вiд 21.05.2009 № 518 «Про утворення місцевих та регіональних галузевих рад підприємців» http://zakon1.rada.gov.ua 172. Постанова Кабінету Міністрів України Порядок вiд 21.05.2009 № 510 «Про затвердження Порядку реєстрації організацій, діяльність яких спрямована на задоволення потреб суб'єктів малого та середнього підприємництва» http://zakon1.rada.gov.ua 173. Постанова Кабінету Міністрів України Перелік, Вимоги вiд 21.05.2009 № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» http://zakon1.rada.gov.ua 174. Постанова Верховної Ради України від 19.12.1992 р. «Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяль­ності» // ВВР України. - 1993. - № 9. - Ст. 66.
     
175. Указ Президента України від 31.01.92 р. № 70 „Про комерціалізацію державної торгівлі і громадського харчування” // Голос України. - 1992. - № 79 [з наступними змінами та доповненнями].
176. Указ Президента України від 18.04.92 р. № 265 „Про комерціалізацію діяльності підприємств і організацій сфери послуг” // Голос України. - 1992. - № 74.
177. Указ Президента України від 03.10.1992 р. № 493/92 «Про державну реєстра­цію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади» // Бюлетень нормативних актів України. - 1995. - № 1. - С. 3-4.
178. Указ Президента від 15.06.1993 р. «Про корпоратизацію підприємств» // Уря­довий кур'єр. - 1993. - 17 червня. - С. 2.
179. Указ Президента України від 4.10.1994 р. «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів ІНКОТЕРМС» // Урядовий кур'єр. -1994.-М 154-155.
180. Указ Президента України від 16.03.1995 р. «Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України // Урядовий кур'єр. -1995.-№41.
181. Указ Президента „Про державне регулювання відносин у сфері торгівлі” України від 11.07.95 р. № 603 .
182. Указ Президента України від 10.06.1997 р. «Про порядок офіційного оприлюд­нення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» // Правове регулю­вання інформаційної діяльності в Україні: Станом на 1 січня 2001 р. / Упорядник С.Е.Демський; відп. ред. С.П.Павлюк. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - С. 356-357.
183. Указ Президента України від 30.12.1997 р. «Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України»// Правове регулювання інформаційної діяль­ності в Україні: Станом на 1 січня 2001 р. / Упорядник С.Е.Демський; відп. ред. С.П.Павлюк. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - С. 354-355.
184. Указ Президента України від 3 лютого 1998 р. № 79/98 “Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності в Україні” // Офіційний вісник України. – 1998. - № 5. – Ст. 173.
185. Указ Президента України від 04.03.1998 р. «Про заходи щодо підвищення від­повідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами» // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 1998. - № 3. - С. 16-19.
186. Указ Президента “Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва” від 3 липня 1998 р., в редакції Указу від 28 червня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. - № 26. – Ст. 1230.
187. Указ Президента України від 22 січня 2000 р. № 89/2000 ”Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва” // Офіційний вісник України. – 2000. – №4. – Ст. 107.
188. Указ Президента України від 22.06.2000 р. «Про додаткові заходи з посилення боротьби з приховуванням від оподаткування доходів, а також відмиванням до­ходів, отриманих злочинним шляхом» // Голос України. - 2000. - 27 червня.
189. Указ Президента України від 15 липня 2000 р. №906/2000 “Про заходи щодо забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності” // Офіційний вісник України. – 2000. – № 29. – Ст. 1214.
190. Указ Президента України від 19.12.2000 р. «Про заходи щодо розвитку коо­перативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах» // Офіційний вісник України. - 2000. - № 51. - Ст. 2198.
191. Указ Президента України від 12.01.2002 р. «Про заходи щодо посилення дер­жавного захисту прав споживачів» //Урядовий кур'єр. - 2002. - 18 січня.
192. Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 342 "Питання Державної служби експортного контролю України" (із наступними змінами, у тому числі згідно з Указом від 29 серпня 2003 р. № 947//Офіційний вісник України. — 2002. — № 16. — С. 6.
193. Указ Президента України вiд 12 лютого 2003 р. N 102/2003 ”Про затвердження Концепції державної промислової полiтики” // Офіційний вісник України. – 2003. – № 7. – Ст. 278.
194. Указ Президента України від 07.07.2003 р. «Про додаткові заходи щодо залу­чення іноземних інвестицій в економіку України» // Урядовий кур'єр. - № 129 (16.07.2003).
195. Указ Президента України від 20.04.2004 р. № 454/2004 «Про фінансову під­тримку інноваційної діяльності підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави» // Офіційний вісник України. - 2004. - № 16. -Ст. 1094.
196. Указ Президента України від 01.06.2005 р. «Про деякі заходи щодо забезпечен­ня здійснення державної регуляторної політики» // Урядовий кур'єр. - 2005. -№ 105 (08.06.2005).
197. Указ Президента України від 18.08.2006 р. «Про Національну раду з іннова­ційного розвитку України» // ОВУ. - 2006. - № 34 (від 06.09.2006). - Ст. 2427.
198. Указ Президента України від 30.12.2005 р. «Про утворення Державно­го агентства України з інвестицій та інновацій» // ОВУ. - 2006. - №№ 1-2 (від 25.01.2006).-Ст. 17.
199. Положення про порядок корпоратизації підприємств: затв. Постановою Ка­бінету Міністрів України від 05.07.1993 р. № 508 // Урядовий кур'єр 1993. - 15 липня. - С. 10.
200. Положення про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, ор­ганів місцевого і регіонального самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання. Затверджено розпоря­дженням АМК України від 01.04.1994 р. № 4-р(з наступними змінами) //http:// zakon.rada.gov.ua.
201. Положення про порядок поділу підприємств і об’єднань та відокремлення від них структурних підрозділів та одиниць від 20.04.1994 р. № 43/79/5. / ЛІГА-Бізнесінформ. Українська мережа ділової інформації (www.liga.net).
202. Положення про кредитування. - Затв. постановою Правління НБУ від 28.09.95 р. № 246.
203. Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 118 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 22.06.2005 р. № 499) // Комп’ютерна правова база “Нормативні акти України” / www.nau.kiev.ua.
204. Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію' промислово-фінансових груп: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 р. № 781 // Урядовий кур'єр. - 1996. - 1 серпня.
205. Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку: затв. Указом Президента України від 14.02.1997 р. (в редакції від 25.09.2002 р. з наступ­ними змінами) // ОВУ. - 2002. - № 40 (18.10.2002). - Ст. 1854.
206. Положення про порядок реєстрації одержання резидентами кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів. - Затв. постановою Правління НБУ від 07.05.97 р. № 144. 207. Положення про зупинення операцій платників податківнарахунках в установах банків, інших фінансово-кредитних установах. - Затв. наказом Державної податкової адміністрації України від 23.04.98 р. № 191.
208. Положення про порядок державної реєстрації торгово-промислових палат: Затверджено наказом Міністерства юстиції України від 08.06.1998 р. № 35/5 // Офіційний вісник України. - 1998. - 25 червня.
209. Положення про виконання установами банків доручень підприємств та розрахункових документів на безспірне списання (стягнення) коштів. - Затв. постановою Правління НБУ від 18.09.98 р. № 379.
210. Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.99 р. № 632 [з наступними змінами та доповненнями].
211. Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на відкриття юридичними особами-резидентами України рахунків в іноземних банках. - Затв. постановою ПравлінняНБУ від 05.05.99р. №221.
212. Положення про реєстр державних корпоративних прав: затв. наказом Націо­нального агентства України з управління державними корпоративними правами від 14.05.1999 р. № 72 // Державна та комунальна власність в Україні: Збірник нормативних актів. - К: Юрінком Інтер, 2002. - С. 155-159.
213. Положення про порядок відчуження основних фондів, що є у державній влас­ності: затв. наказом ФДМ України від 30.07.1999 № 1477 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 34.
214. Положення про валютний контроль: затв. постановою Правління НБУ від 08.02.2000 р. № 49 (з наступними змінами та доповненнями) // ОВУ. - 2000. - № 14(21.04.2000).
215. Положення про Державний комітет з питань регуляторної політики та під­приємництва: Затв. Указом Президента України від 25.05.2000 р. № 721/2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 22. - Ст. 888.
216. Положення про Державний комітет з питань регуляторної політики та під­приємництва: Затв. Указом Президента України від 25.05.2000 р. № 721/2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 22. - Ст. 888.
217. Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету Укра­їни: Затверджено розпорядженням АМК України від 23.02.2001 р. № 32-р. (з на­ступними змінами) // ОВУ. - 2001. - № 14. - Ст. 621.
218. Положення про порядок видачі банком банківських ліцензій, письмових до­зволів та ліцензій на виконання окремих операцій: затв. постановою Правління НБУ від 17.07.2001 р. № 275 // ОВУ. - 2001. - № 34. - Ст. 1601.
219. Положення про порядок проведення досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 25 відсотків, та державних під­приємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, затв. наказом ФДМУ від 12.10.2001 р. № 1865 // ОВУ. 2001. - № 45 (від 23.11.2001 р.). - Ст. 2036.
220. Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції: Затверджено розпорядженням АМК Укра­їни від 25.12.2001 р. № 182-р // ОВУ. - 2002. - № 7. - Ст. 323.
221. Положення про порядок накладення адміністративних штрафів: Затверджено постановою Правління Національного банку України від 29.12.2001 р. № 563 / ОВУ. - 2002. - № 5. - Ст. 199.
222. Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об'єднань: затв. постановою Правління НБУ від 31.08.2001 р. № 377 // ОВУ. -2001.-№43. -Ст. 1936.
223. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень: затв. постановою Правління НБУ від 31.08.2001 р. № 375 // ОВУ. - 2001. - № 44. - Ст. 1991.
224. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): За­тверджено наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 06.09.2001 р. № 201 // ОВУ. - 2001. - № 39. - Ст. 1784.
225. Положення про примусове списання (стягнення) та договірне списання ко­штів в іноземній валюті з рахунків платників (крім банків) на території України: Затверджено постановою Правління Національного банку України від 01.10.2001 р. № 416//ОВУ. - 2001.-№ 44. - Ст. 1992.
226. Положення про порядок надання заяв до Антимонопольного комітету Украї­ни про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію): Затверджено розпорядженням АМК України від 19.02.2002 р. № 33-р // ОВУ. - 2002. - № 13. - Ст.679.
227. Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного коміте­ту України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання: За­тверджено розпорядженням АМК України. - від 12.02.2002 р. № 26-р // ОВУ. -2002.-№11.-Ст. 542.
228. Положення про Державну службу експортного контролю України, затв. Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 342//Офіційний вісник України. — 2002. — № 16. — С. 6.
229. Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування: За­тверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.2002 р. № 197 // http://zakon.rada.gov.ua
230. Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення за­конодавства про захист прав споживачів: Затверджено постановою Кабінету Мі­ністрів України від 17.08.2002 р. № 1177 // Урядовий кур'єр. - 2002. - 28 серпня.
231. Положення про Державний реєстр прав власників сортів рослин та про ви­дачу патентів України на сорти рослин: затв. наказом Міністерства аграрної по­літики України від 13.12.2002 р. № 390 // Юридичний вісник України. - 2003. -№ 11 (15-21 березня).
232. Положення про порядок випуску облігацій підприємств: затв. рішенням ДКЦПФР від 17.07.2003 р. № 322 // Юридичний вісник України. - 2003. - № 41 (11-17 жовтня).
233. Положення про Центр європейського та порівняльного права: Затверджено наказом Міністерства юстиції України від 28.10.2004 р. № 126/5 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 44 (від 19.11.2004). - Ст. 2920.
234. Положення про порядок іноземного інвестування в Україну: затв. постановою Правління НБУ від 10.08.2005 р. № 280 // ОВУ - 2005. - № 35 (від 16.09.2005). -Ст. 2132.
235. Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час створення акціо­нерних товариств, затв. рішенням ДКЦПФР від 15.03.2007 р. № 487 // ОВУ. -2007. - № 28. - Ст. 1133.
236. Положення про порядок реєстрації випуску акцій, затв. рішенням ДКЦПФР від 26.04.2007 р. № 942 // ОВУ. - 2007. - № 44. - Ст. 1826.
237. Порядок ведення касових операцій у національній валюті України. - Затв. постановою Правління НБУ від 02.02.95 р. у редакції від 13.10.97 р. № 334.
238. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 108 // Бізнес. - 1995. - № 7 [з наступними змінами та доповненнями].
239. Порядок ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах, затв. наказом Держмиткому України від 31.05.1996 р. № 237//Галицькі контракти. - 1999. - № 19.
240. Порядок здійснення іноземними суб'єктами господарської діяльності операцій з продукцією українського походження на території України без вивезення її з митної території України, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 р. № 853// Урядовий кур'єр. — 1996. — 10 серпня.
241. Порядок проведення конкурсу на укладання договору оренди цілісного май­нового комплексу державного підприємства, його структурного підрозділу: затв. наказом ФДМ України від 04.03.1998 р. № 396 // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 1998. - № 3. - С. 54-57.
242. Порядок скасування рішень про державну реєстрацію нормативно-правових актів: Затверджено наказом Міністерства юстиції України від 29.01.1999 р. № 54/3347 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 5.
243. Порядок управління акціями (частками), що знаходяться в державній влас­ності, господарських товариств, створених за участю Фонду державного майна України: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 р. № 518 // Урядовий кур'єр. - 2001. - ЗО травня.
244. Порядок віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2002 р. №445 //Офіційний вісник України. — 2002. — № 14. — С. 209.
245. Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та про­ведення їх державної експертизи, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1269 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 84 (від 16.11.2007 р.).-Ст. 3106.
246. Порядок продажу на публічних торгах майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств: затв. наказом Міністерства аграрної політи­ки України від 28.01.2003 р. № 14 // Юридичний вісник України. - 2003. - № 13 (29.03 - 04.04).
247. Послання Президента України до Верховної Ради України ”Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 – 2011 роки” // Урядовий кур'єр. – 2002. – 4 червня.
248. Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 04.01.2000 р. № 1. «Про затвердження Типового договору про надання послуг га­зопостачання» // Офіційний вісник України. - 2000. - 18.02.
249. Постанова Правління НБУ від 11.04.2000 р. № 135 «Про застосування інозем­ної валюти в страховій діяльності» // ОВУ. - 2000. - № 18 (від 19.05.2000 р.).
250. Постанова Правління НБУ від 16.03.2006 № 91 «Про затвердження Положен­ня про порядок формування обов'язкових резервів для банків України» // ОВУ. -2006. - № 13 (від 12.04.2006). - Ст. 908 .
251. Постанова Правління НБУ від 12.04.2006 р. № 143 «Про затвердження Поло­ження про створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав» // ОВУ. - 2006. - № 17 (від 10.05.2006). - Ст. 1275 .
252. Постанова Правління НБУ від 14.07.2006 р. № 267 «Про затвердження Пра­вил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці // ОВУ. - 2006. - № 32 (від 23.08.2006). - Ст. 2330.
253. Постанова Правління НБУ від 26.09.2006 р. № 378 «Про затвердження Поло­ження про регулювання Національним банком України ліквідності банків Украї­ни // ОВУ. - 2006. - № 42 (від 01.11.2006. - Ст. 2823.
254. Постанова Правління НБУ від 02.02.2007 р. № 31 «Про затвердження Поло­ження про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами // ОВУ. - 2007. - № 17 (від 16.03.2007). - Ст. 667.
255. Постанова Правління НБУ від 28.01.98 р. № 26.Про виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України, що передбачають безспірне списання (стягнення) коштів із рахунків юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності»:
256. Правила торгівлі на ринках: затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 12.03.96р.№ 157/ / Бізнес. - 1996. - № 12 [з наступними змінами та доповненнями].
257. Правила продажу непродовольчих товарів: затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв‘язків і торгівлі України від 27.05.96 р. № 294 // Бізнес. - 1996. - № 26 [з наступними змінами та доповненнями].
258. Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.96 р. № 854 [з наступними змінами та доповненнями].
259. Правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами: затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 03.08.96 р. № 503 [з наступними змінами та доповненнями].
260. Правила розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України: Затверджено розпорядженням АМК України від 29.06.1998 р. № 169 (з наступними змінами) // ОВУ. - 1998. - № 42. - Стор. 193.
261. Правила торгівлі у розстрочку: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.98 р. № 997 [з наступними змінами та доповненнями].
262. Правила продажу товарів на замовлення та вдома у покупців: затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України № 199 від 29.03.99 р. // Урядовий кур'єр. - 1999. -№97-98 [з наступними змінами та доповненнями].
263. Правила складання та подання заявок на винахід та заявки на корисну мо­дель: затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 р. № 22 // ОВУ. - 2001.-№9. -Ст. 386.
264. Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого походження товару: затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 17.08.2001 р. № 598 // ОВУ. - 2001. - № 36. - Ст. 1682.
265. Правила складання та подання заявки на промисловий зразок: затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 р. № 110 // ОВУ. - 2002. -№ 11.-Ст. 531.
266. Примірний договір фінансового лізингу та Примірний договір, який передба­чає застосування фінансового лізингу: Затверджено наказом Міністерства у спра­вах науки та техніки від 03.03.1998 р. № 59 // ОВУ. - 1998. - № 13. - С. 160.
267. Рішення ДКЦПФР від 08.05.2001р.№ 144 «Про здійснення державного контр­олю за діяльністю фондових бірж, депозитаріїв та торговельно-інформаційних систем» // ОВУ. - 2001. - № 25. - Ст. 1129.
268. Рішення ДКЦПФР від 04.09.2003 № 364 «Про затвердження «Положення про державну реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем» // ОВУ. - 2003. - № 49. - Ст. 2580.
269. Розпорядження АМК України від 20.06 2006 р. № 214-р «Про затвердження Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання розпорядни­ками державних коштів вимог законодавства у сфері державних закупівель» // ОВУ. - 2006. - № 29 (від 02.08.2006). - Ст. 2113.
270. Розпорядження АМК України від 30.11.2006 р. № 511-р «Про затвердження Типових вимог до створення господарської асоціації для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету Украї­ни на її створення» // ОВУ. - 2007. - № 7 (від 09.02.2007). - Ст.254.
271. Розпорядження АМК України від 12.12.2006 р. № 537-р «Про затвердження Положення про складання та ведення переліку суб'єктів природних монополій -// ОВУ. - 2006. - № 52 (від 09.01.2007 - 2006 р.). - Ст. 3553.
272. Розпорядження Президента Концепція переходу Української РСР до ринкової економіки. Схвалена Верховною Радою. // Відомості Верховної Ради України.— 1990. — № 48. — Ст. 631.
273. Типовий договір оренди цілісного майнового комплексу державного підпри­ємства (структурного підрозділу підприємства): Затверджено наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 р. № 1774 // Офіційний вісник Украї­ни. - 2001. - № 52 (12.01). - Стор. 222.
274. Типовий статут відкритого акціонерного товариства, затв. наказом ФДМ України від 12.12.1994 р. № 787, наказом Мінекономіки України від 13.12.1994 р. № 177 // Бюлетень нормативних актів України. - 1995. - № 2. -С. 100-123.
275. Типовий статут казенного підприємства: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.1998 р. № 914 // Вісник Вищого арбітражного суду України. -1998. - № 3. - Є. 26-31.

276. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів "Інкотермс-2000" (публікація МТП № 560) //Урядовий кур'єр. — 2002. — №№ 63, 68.

277. Принципи корпоративного управління України: Затверджено рішенням Дер­жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003 р. № 571. - К., 2004. - 72 с.

278. Рішенні Конституційного Суду № 5-рп/2007 від 20.06.2007 p. у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства «Кіровоградобленерго» про офіційне тлумачення положень частини восьмої статті 5 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його бан­крутом» справа щодо кредиторів підприємств комунальної форми власності) // ОВУ. - 2007. - № 48 (від 13.07.2007 p.). - Ст. 1991.

Міжнародні конвенції та договори:

279. Європейська Конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж (Женева, 1961 р.)

280. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Відень, 1980р.).

281. Уніфіковані правила для договірних гарантій (МТП, 1978 р.).

282. Конвенція про представництво в міжнародній купівлі-продажу товарів (УНІДРУА) (Женева, 1983 р.).

283. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (редакція 1983р.).

284. Конвенція з міжнародного факторингу (Оттава, 1988 р ).

285. Конвенція з міжнародного фінансового лізингу (Оттава, 1988 р) _ Конвенція ООН про міжнародні переказні векселі і міжнарод­ні прості векселі (Женева, 3988 р.).

286. Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил, що сто­суються накладення арешту на морські судна (Брюссель, 10 трав­ня 1952р.).

287. Міжнародна конвенція відносно обмеження відповідальності власників морських суден (Брюссель, 10 жовтня 1957 р.).

288. Конвенція про договір міжнародного транспортного переве­зення вантажів (КДПГ) (Женева, 19 травня 1956 р.).

289. Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) [(Берн, 9 травня 1980р.).

290. Уніфіковані правила щодо договору міжнародних залізничних перевезень (МГК); Доповнення до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) (Берн, 9 травня 1980 р.).

291. Конвенція про визнання приведення до виконання іноземних арбітражних рішень (Нью-Йорк, 10 червня 1958 р.).

292. Конвенція на доповнення до Варшавської конвенції для уніфі­кації деяких правил щодо міжнародних повітряних перевезень, що здійснюються недоговірним перевізником (Гвадалахара, 18 вересня 1961 р.).

293. Протокол про зміни в Конвенції для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, підписаний у Варшаві 12 жовтня 1919 р. (Гаага, 28 вересня 1955 р.).

294. Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил, що сто­суються коносаментів (Брюссель, 25 серпня 1924 р.).

295. Конвенція про обмеження відповідальності за морськими ви­могами 1976 р. (Лондон, 19 листопада 1986 р.).

296. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про міжнародні змі­шані перевезення вантажів (Женева, 1980 р.).

297. Конвенція про право міжнародних договорів (Відень, 23 трав­ня 1959р.).

298. Протокол змін, що вносяться у Міжнародну конвенцію про уніфікацію деяких правил щодо коносаментів, підписану в Брюс­селі 25 серпня 1924 р. (23 лютого 1986 р.).

299. Протокол (СПЗ) про зміни у Міжнародній конвенції про уні­фікацію деяких правил щодо коносаментів 25 серпня 1924р., з поправками, внесеними Протоколом від 23 лютого 1968 р. (Брюссель, 21 грудня 1979р.)

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...