Главная Обратная связь

Дисциплины:


Семінарські заняття – 4 годКлючові слова та поняття. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Фінансове посередництво. Страхування у сфері господарювання. Допоміжна діяльність у сфері фінансів та страхування.

Банківська система України. Національний банк України. Рада Національного банку України. Організаційно-правові форми банків. Державні банки.

Банківські операції. Депозитні операції банків. Розрахункові операції банків. Банківські рахунки. Кредитні операції банків. Форми та види банківського кредиту. Банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний та інші форми кредиту. Короткострокові, середньострокові та довгострокові банківські кредити. Кредитні ресурси. Факторингові послуги банків. Лізингові операції банків.

Страхування у сфері господарювання. Суб’єкти страхової діяльності у сфері господарювання. Договір страхування.

Фондова біржа. Посередництво, пов’язане з випуском та обігом цінних паперів. Ліцензування посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів.

Аудит і аудиторська діяльність. Державний фінансовий аудит. Рахункова палата. Державна контрольно-ревізійна служба. Аудитор і аудиторська організація. Аудиторська палата України.

 

Семінарське заняття 1 – 2 год.

 

План.

1. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання.

2. Правовий статус банків та банківська система України.

3. Банківські операції та їх юридичне забезпечення в Україні.

 

Теми рефератів.

1. Відкриття рахунків у банках України.

2. Відкриття юридичними особами – резидентами України рахунків в іноземних банках.

3. Тимчасове зупинення операцій на банківських рахунках суб’єктів підприємництва.

4. Порядок і форми безготівкових розрахунків між підприємцями.

5. Правове регулювання обігу готівки.

6. Кредит як форма інвестування.

7. Кредитні ресурси.

8. Кредитування суб’єктів господарювання.

9. Правові проблеми іпотеки в Україні.

 

Питання для самостійного вивчення

1. Депозитні операції банків.

2. Розрахункові операції банків. Банківські рахунки. Відповідальність за порушення строків розрахунків.

3. Міжнародні розрахункові операції.

4. Кредитні операції банків. Форми та види банківського кредиту. Банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний та інші форми кредиту. Короткострокові, середньострокові та довгострокові банківські кредити.

5. Контроль банку за використанням кредиту.

6. Кредитний договір.

7. Способи забезпечення кредитних зобов’язань.

8. Факторингові послуги банків.

9. Лізингові операції банків.

 

Семінарське заняття 2 – 2 год.

 

План.

1. Страхування у сфері господарювання.2. Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами.

3. Аудит і аудиторська діяльність.

 

Теми рефератів.

1. Законодавство про страхування у сфері господарювання.

2. Фондова біржа.

3. Ліцензування посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів.

4. Посередництво, пов’язане з випуском та обігом цінних паперів.

5. Державний фінансовий аудит.

 

Питання для самостійного вивчення

1. Суб’єкти страхової діяльності у сфері господарювання.

2. Договір страхування.

3. Фондова біржа. Особливі умови припинення діяльності фондової біржі.

4. Укладання угод щодо цінних паперів.

5. Рахункова палата.

6. Державна контрольно-ревізійна служба.

7. Аудитор і аудиторська організація.

8. Аудиторська палата України.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...