Главная Обратная связь

Дисциплины:


Принципи побудови автоматичних систем 3 страницаРис 47 - Принципіальна схема комплексної газової автоматики

безпеки і регулювання АРБ

 

Блок АБ вмикається в роботу після відкриття запірного крану 37 і натиснення на пускову кнопку 1. При цьому газ надходить в підмембранну порожнину клапана-відсікача і через імпульсну трубку 13 до стаціонарного запальника 25. Після нагрівання металевого стрижня закривається сопло-заслонка датчика полум’я 22. Одночасно газ подається через внутрішній канал 9 з дроселем 10 в надмембранну порожнину реле-інвертора блока АБ по імпульсній трубці 13 по внутрішньому каналу з дроселем 20 внадмемранну порожнину реле-інвертора блока АР. Завдяки тиску газу, що надходить,мембрани обох реле-інверторів, подолавши опір пружин 4 і 16, пересуваються вниз і перекидають заслонки 5 і 15 з дренажних сопел на сопла джерела тиску 3 і 29 відповідно. Тиск в надмембранній порожнині клапана-відсікача блока АБ, зв”язаного через дренажний отвір 7 і підмембранну порожнину реле-інвертора з лінією евакуації 21, падає, і мембрана з вантажем під дією тиску в підмембранну порожнину відходить від сідла клапана, відкривши прохід газу з газопроводу в підмембранну порожнину клапана-відсікача. Кнопку „Пуск” відпускають. Далі газ через канал, який регулюється іглою 33, надходить в підмембранну порожнину клапана-відсікача блока АР і тиск в ній підвищується. Під дією тиску газу мембрана з вантажем відходить від сідла клапана і клапан-відсікач блока АР забезпечує після відкривання запорного крана 26 подачу газу до основної горілки 23. Тривалість розпалювання не перевищує 55 с.

При досягненні в пароводяній сорочці котла заданого тиску переміщається заслонка датчика регулювання тиску 18 і надмембранна порожнина реле-інвертора через імпульсну трубку 19 і канал датчика тиску з’єднується з лінією евакуації 21. Заслонка 15 під дією пружини 16 відкриває сопло 29 і газ подається в надмембранну порожнину клапана-відсікача блока АР. Коли тиск в надмембранній і підмембранній порожнинах клапана зрівноважиться, вантаж мембрани під дією власної маси сяде на сідло і перекриє подачу газу через клапан 30. Мінімальна кількість газу до основної горілки поступає тільки по каналу, що регулюється іглою 33, компенсуючи при цьому втрати тепла котлом в оточуюче середовище. Завдяки надходженню газу через внутрішній канал захисту 9 з дроселем 10 в надмембранній порожнині реле-інвертора блока АБ тиск майже не змінюється і клапан-відсікач блока АБ залишається в відкритому положенні. При знижені тиску пари в пароводяній сорочці на задану величину (точність підтримання заданого параметру регулювання 5%) датчик регулювання тиску 18 перекриє заслонкою вихід газу із надмембранної порожнини реле-інвертора блока АР в лінію евакуації. За рахунок надходження газу по імпульсній трубці 13 тиск в надмембранній порожнині реле-інвертора блока АР підвищується і мембрана 14 з жорстким центром, долаючи опір пружини 16, пересувається вниз і перекидає заслонку 15 з дренажного сопла на сопло джерела тиску 29. Тиск в надмембранній порожнині клапана-відсікача блока АР, який зв’язаний через дренажний отвір і підмембранну порожнину реле-інвертора з лінією евакуації 21 падає, і мембрана з вантажем клапана 30 під дією тиску газа в підмембранній порожнині відходить від сідла клапана. Клапан-відсікач відкриває проход газа до основної горілки на його максимальну витрату.При погасанні полум’я стаціонарного запальника відкриється канал захисту і клапан-відсікач блока АБ відключить подачу газу в систему. Тривалість спрацювання при погасанні полум’я –не перевищує 30 с.

6. Автоматизація устаткування надвисокочастотного нагрівання

Надвисокочастотні печі призначені для швидкого розігрівання, розморожування і приготування кулінарних виробів. Теплова обробка харчових продуктів в НВЧ-печах заснована на інтенсивному поглинанні електромагнітної енергії, що підводиться всьому об’єму продукту, який обробляється (через вологу яка в ньому утримується). Джерелом електромагнітної енергії є магнетронний генератор, що входить в схему печі. На рис.50 наведено схему НВЧ-печі.

Вмикається піч в однофазну мережу 220 В. При напрузі 127 В замість плавкої вставки FU4 встановлюють дві плавкі вставки FU2 і FU3, завдяки чому на котушці первинної обмотки анодного трансформатора TV3 подається напруга 220 В, а для живлення кіл керування додатково через запобіжник FU1 підключається автотрансформатор TV1 .

Рис 48 - Принципіальна електрична схема НВЧ-печі

Натискуванням верхньої кнопки на панелі керування печі замикається контакт мікровимикача SA. При цьому під напругою опиняється обмотка електромагнітного реле KV1, яке спрацьовує і замикаючим контактом KV1.1 вмикає трансформатор сигнальних ламп TV2, термобіметалеве реле часу KT1, трансформатор накалювання магнетрона TV4 і електродвигун M1 вентилятора охолодження магнетронаWS. В цьому положенні з частини вторинної обмотки трансформатора TV2 отримує знижену напругу зелена лампа HL1, яка сигналізує про процес прогрівання катода магнетрона (30-60 с) спрацьовує реле часу KT1і своїм контактом ставить під напругу обмотку електромагнітного реле KV2. Реле KV2 спрацьовує і замикаючим контактом KV2.4 самоблокується, розмикаючим KV2.1 і замикаючим KV2.2 контактами підключає на номінальну напругу сигнальну лампу HL1, розмикаючим контактом KV2.3 розриває ланцюг обмотки реле часу KT1, а замикаючим контактом KV2.5 через замкнуті дверні контакти мікровимикачів QS2 і QS3 подає живлення на дзвоник HA, який сигналізує про готовність печі до роботи.

Для вмикання магнетрону натискуємо кнопку SB,завантаживши перед цим робочу камеру продуктами і задавши за допомогою реле часу KT2 тривалість теплової обробки. Під напругою опиниться обмотка магнітного пускача KM1, яка спрацьовує і замикаючими контактамиKM1.1 I KM1.2 подає напругу на первинну обмотку анодного трансформатора TV3, контактом KM1.3 замикає коло червоної лампи HL2,яка сигналізує про роботу магнетрона, розмикаючим контактом KM1.6 відключає звуковий сигнал HA, розмикаючим KM1.4 і замикаючим KM1.5 контактами знижує напругу накалювання магнетрона і замикаючим контактом KM1.7 блокує коло пускової кнопки SB. Висока напруга,що знімається з анодного трансформатора випрямляється діодами VD1,VD2,згладжується ємкісними фільтрами C2,C3 і подається в анодне коло магнетрона. Одночасно з вмиканням пускача подається напруга на електродвигун M3 дисектора і лічильника часу PT. По закінченню заданого часу теплової обробки реле часу KT2 розмикає свій контакт і обезструмлює обмотку пускача KM1 і лічильника PT. При відпусканні пускача гасне сигнальна лампа HL2, вмикається звуковий сигнал HA і коло накалювання магнетрона переходить на підвищену напругу. Після відкривання дверцят робочої камери мікровимикач дверей розриває коло живлення звукового сигналу HA і вмикає освітлювальну лампу EL камери.

Якщо теплову обробку харчових продуктів необхідно здійснити в НВЧ-печі на вертелі,то замикають вмикач SA2.При цьому подається напруга на електродвигун M2 вертела і загоряється жовта лампа HL3.

Для захисту магнетрона від перегрівання в схемі використаний термодатчик, контакт BK якого заведено в коло обмотки реле KV1.При включенні анодного кола магнетрона двері і задня панель за вимогами правил безпеки повинні бути закриті і це контролюється кінцевими мікровимикачами QS1,QS2,QS3.

 

 

Лекція 8

 

Автоматизація холодильного технологічного устаткування

План

1. Холодильне технологічне устаткування як об’єкт автоматизації

2. Автоматизація холодильних шаф і камер

3. Автоматизація охолоджувальних прилавків, вітрин, прилавків-вітрин

4. Автоматизація секцій-столів, низькотемпературних секцій і льодогенераторів

 

Література: 1,С.236-256;2,С.267-297;3,С.184-208.

 

1. Холодильне технологічне устаткування як об’єкт автоматизації

Холодильні установки призначені для охолодження робочого середовища і являють собою сукупність холодильної машини і об’єкта охолодження. Холодильні установки можуть складатися з різної кількості холодильних машин і об’єктів охолодження.

Основними способами керування температурою об’єкта є зміна температури робочого тіла і витрати робочого тіла. При достатній тепловій ємкості об’єкта температуру робочого середовища підтримують шляхом пуску і зупинки холодильної машини.

Автоматизація холодильної установки в більшості випадків зведено до автоматизації її холодильної машини. В схемі керування одноконтурною одноступінчастою компресійною холодильною машиною основною регульованою величиною є температура об’єкта охолодження. Продуктивність компресора змінюється в залежності від відхилення температури. Ступінь заповнення випарювачів холодильним агентом контролюється за ступенем перегрівання пари, що відсмоктується з випарювача і змінюється перестановкою дроселя, який регулює витрати холодильного агента. В більш простих за своєю будовою машинах часто підтримується не температура об”єкта охолодження, а температура (тиск) кипіння холодильного агента в випарювачі.

В холодильних установках окрім пристроїв для зміни холодовиробничності є системи живлення випарювачів холодильним агентом, регулювання тиску конденсації, автоматичного захисту.

Система регулювання тиску конденсації забезпечує економію води (особливо в машинах з охолодженням водою з водопроводу), обмежень зниження тиску для забезпечення роботи дроселюючих пристроїв, наприклад, терморегулюючого вентиля.

Система автоматичного захисту холодильних машин відіграє важливу роль, оскільки захищає машину від небезпечних режимів. Число контрольованих параметрів залежить від розмірів установки, виду холодильного агенту і ін. Контрольованими параметрами можуть бути тиск нагнітання компресора, всмоктування компресора, в системі змащування компресора; температура в системі змащування компресора, нагнітання компресора, холодоносія в випарювачі, обмоток вбудованого електродвигуна; переповнення апаратів або ємкостей.

Схема автоматизації холодильних машин торговельного холодильного обладнання з одним об’єктом охолодження (камери, шафи, вітрини, прилавки, прилавки-вітрини,торгові автомати) в основному однотипні. Для автоматичного регулювання живлення випарювача холодильним агентом використовуються капілярні трубки або терморегулюючий вентиль ТРВ. Регулювання холодовиробничності шляхом вмикання і вимикання компресора в залежності від теплового навантаження на випарювач здійснюється за допомогою реле низького тиску РТН в холодильних машинах з сальниковим компресором або реле температури (камерним або випарювача) в холодильних машинах з герметичним компресором і в машинах для охолодження води або напоїв. В машинах з водяним охолодженням конденсатора використовується водорегулюючий вентиль і для вимикання компресора при надмірно високому тиску конденсації реле високого тиску РТВ. Для захисту герметичного компресора від перегрівання використовується біметалеве реле.

Розглядаючи різні технологічні схеми автоматизації холодильного обладнання, можна виділити три основних типових варіанта схем:

· з сальниковим компресором і конденсатором повітряного охолодження

· з герметичним компресором і конденсатором повітряного охолодження

· водоохолоджувальна машина з конденсатором водяного охолодження

 

Шафа холодильна типу ШХ-0,56 (рис.49) підключається до однофазної мережі 220В тумблером SA.


 

Рис 49 - Принципіальна електрична схема шафи холодильної типу ШХ-0,56М1

Автоматичні запобіжники FU1i FU2, призначені для захисту електричних елементів схеми шафи від струмів короткого замикання,розташовані на панелі,яка під’єднується за допомогою трьохполюсного штекерного з’єднання XT1.

Температура в охолоджувальному об’ємі підтримується на розрахованому рівні холодильною машиною, яка складається з холодильного агрегата, випарювача, терморегулюючого вентиля, з’єднаних послідовно і герметично в єдину систему трубопроводом.

Автоматичне керування роботою холодильного агрегату і підтримання заданої температури в охолоджувальному об’ємі здійснюється за допомогою манометричного терморегулятора ВК типу РТХО. Пуск, нормальну роботу і захист електродвигуна М1 компресора холодильного агрегату забезпечує пускозахисне реле

FA типу РТК-2-12, до складу якого входять пускове реле (реле струму) КА1 для автоматичного вмикання пускової обмотки під час пуску двигуна і відключення її при досягненні ним необхідної швидкості і теплове реле КК1 для захисту обмотки статора від перенавантаження по струму. Конденсаторний електродвигун вентилятора М2 вмикається одночасно з електродвигуном компресора М1.

Відтаювання інею („снігової шуби”) з випарювача здійснюється автоматично за допомогою трубчастого електронагрівача ЕК. За час включення ТЕНів іней на випарювачі відтаює, і конденсат по зливному шлангу стікає в піддон для збирання конденсату.

Пристроєм керування системою автоматичного віддтаювання інею (вмикання і вимикання холодильного агрегата і ТЕНів) служить реле часу і температури КТ типу РВТ-8/12/24, яке спрацьовує в заданий час доби (через 8, 12 або 24 години), про що сигналізує лампа HL .Тривалість режиму відтаювання залежить від кількості інею на випарювачі і може бути встановлена в межах 0-120 хв. Після відтаювання холодильний агрегат вмикається автоматично. Сигнал закінчення відтаювання подається датчиком температури РВТ-8/12/24 при досягненні температури випарювача 4-6 С. Для примусового відключення ТЕНів при неприпустимому перегріванні шафи і забезпечення вимог пожежної безпеки на щитку приборів встановлено температурний датчик ВК2, який при надмірному підвищенні температури елементів шафи розриває коло живлення ТЕНа. При відкриванні дверей шафи замикається контакт вимикача дверейSQ і отримує живлення лампа накалювання EL.

Камери холодильні середньотемпературні призначені для зберігання охолоджених харчових продуктів на підприємствах торгівлі і ресторанного господарства. Розглянемо роботу схеми на прикладі камери холодильної типу КХС-2-12 (рис 50).

Камера підключається до трьохфазної мережі 220/380 В вмикачем QS. Охолоджується камера холодильною машиною, яка складається з холодильного агрегату, двох, паралельно з’єднаних випарювачів, терморегулюючого вентиля і теплообмінника.

 


Рис 50 - Принципіальна електрична схема камери холодильної типу КХС-2-12

Температура внутрішнього об’єму камери в діапазоні 0-3 С підтримується автоматично за допомогою терморегулятора ВК типу РТХО і магнітного пускача КМ1 шляхом пуску і зупинки електродвигуна М холодильного агрегату. Силова ланка захищена від струмів короткого замикання плавкими запобіжниками FU1-FU3. Захист електродвигуна від перенавантаження по струму забезпечується тепловими реле KK1 магнітного пускача KM1.Ланцюг керування вмикається двохполюсним вмикачем SA. В ланку керування послідовно з обмоткою магнітного пускача ввімкнено контакт реле тиску BP, який забезпечує захист (відключення) електродвигуна M при падінні тиску всмоктування нижче заданої величини (98066 Па) і при зростанні його зверх припустимого значення (12х10 Па).

Відтаювання інею, що утворився на випарювачі, здійснюється періодично шляхом примусової зупинки компресора.

Рис 51 - Принципіальна електрична схема камери холодильної

низькотемпературної

Камера холодильна низькотемпературна. Камери (рис 51) призначені для нетривалого зберігання при температурі -13 С попередньо заморожених продуктів на підприємствах торгівлі і ресторанного господарства.

Низькотемпературна холодильна камера під’єднується до трьохфазного джерела 380В двома автоматичними вмикачами QF1,QF2 відповідно для кола електродвигунів компресора М2 і вентилятора М1 одного холодильного агрегату і кола електродвигунів компресора М4 і вентилятора М3 другого агрегату. Керування цими електродвигунами здійснюється попарно двома магнітними пускачами КМ1 і КМ2, в кола обмоток яких для захисту електродвигунів компресорів від перегрівання введено контакти теплових реле КК1 і КК2. Автоматичне керування холодильною машиною здійснюється за допомогою термореле ВК типу ТР-1-02Х,налаштованого на розмикання контактів при температурі повітря всередині камери -13...-14 С. Контакти термореле замикають або розмикають ланцюг живлення обмоток магнітних пускачів,які спрацьовують або відпускають і контактами КМ1.1-КМ1.3 і КМ2.1-КМ2. 3 здійснюють пуск або зупинку холодильних агрегатів. Віддтаювання інею з випарювача автоматизоване за рахунок гарячих парів хладагента. Для цього в схемі передбачено два соленоїдні клапани YYA1 iYA2, які при отриманні сигналу з прибору керування забезпечують проходження гарячих парів холодильного агента в випарювач. Прибором керування системи автоматичного відтаювання служить реле часу і температури КТ типу РВТ-8/12/24,яке спрацьовує в заданий час доби)через 8,12,24 год).Максимальна тривалість циклу віддаювання – 50+5 хв. Сигнал про закінчення відтаювання подається датчиком температури реле РВТ-8/12/24 при досягненні температури випарювача 4-6 С. Реле часу і температури керує електромагнітним реле KV1,замикаючий контакт якого (KV1.1) включений в коло живлення соленоїдних клапанів,замикаючий контакт KV1.2 шунтує контакт термореле ВК,і розмикаючий контакт KV1.3 включений в коло живлення однофазного електродвигуна М5. Конденсатор С7 служить для зсуву по фазі напруг, що подаються на обмотки електродвигуна.

Для освітлення камери передбачена лампа розжарювання EL, яка отримує живлення через запобіжник FU при замиканні тумблера SA.Захист від створення промислових радіовад здійснюється фільтрами високих частот-набором конденсаторівС1-С3 і С4-С6.

3. Автоматизація охолоджувальних прилавків, вітрин, прилавків-вітрин.

Прилавки холодильні середньотемпературні призначені для короткочасного зберігання, демонстрації і продажу при температурі 0-8 С попередньо охолоджених продуктів в магазинах самообслуговування.

Розглянемо будову і принцип дії на прикладі прилавку типу ПХС-2-2 (рис .52).

Прилавок складається з трьох жорстко з’єднаних між собою секцій. Охолоджується прилавок холодильною машиною, яка складається з компресорно-конденсаторного агрегату, винесеного за межі торгового залу, і повіпряохолоджувачів, розташованих всередині секцій прилавка. Підключається прилавок до трьохфазної мережі 380 В пакетним QS і автоматичним QF вимикачами. Про включення прилавку сигналізує лампа HL2, яка живиться через запобігач FU2.

Рис 52 - Принципіальна електрична схема прилавка холодильного ПХС-2-2

При цьому подається напруга на три електродвигуни вентиляторів секцій M2, M3 i M4.Секціі прилавку освітлюються люмінесцентними лампами EL1-EL3 з пускорегулюючими апаратами LL1-LL3 при вмиканні тумблера SA. Коло люмінісцентних ламп захищено від струмів короткого замикання запобіжником FU1. Розрахована температура внутрішнього об’єму прилавка підтримується автоматично за допомогою термореле ВК типу ТР-1-02Х шляхом вмикання і вимикання електродвигуна компресора М1 контактами КМ1.1-КМ1.3 магнітного пускача КМ1,в коло живлення обмотки якого заведений контакт термореле. Тиск води і фреону контролюється за допомогою реле тиску ВР 1 і ВР2 типу РД-3-01,контакти яких також ввімкнені в коло живлення обмотки магнітного пускача. Віддтаювання снігової „шуби” з випарювача - автоматичне, за допомогою програмного реле часу КТ типу РВТ-8/12/24 за рахунок теплопритоків з оточуючого повітря. Про робочий стан реле часу сигналізує лампа HL3. При спрацюванні автоматичного вимикача QF відключається силове коло і коло керування, залишається ввімкненим освітлювальне коло, і загоряється сигнальна лампа HL1.

Прилавки холодильні низькотемпературні призначені для короткочасного зберігання, демонстрації и продажу при температурі не вище -13 С заморожених продуктів в підприємствах ресторанного господарства і торгівлі. Принципову електричну схему прилавка холодильного низькотемпературного наведено на рис. 53

Прилавок підключається до трьохфазної електромережі 380 В автоматичним вимикачем QF. Температура в охолоджувальному об’ємі підтримується в діапазоні -13...-18 С холодильною машиною, яка складається із холодильного агрегату, випарювача і терморегулюючого вентиля.


Рис 53 - Принципова електрична схема прилавка холодильного низькотемпературного типу ПХН-1-0.4М

Автоматичне керування роботою холодильного агрегату здійснюється термореле ВК типу ТР-1-02Х шляхом вмикання і вимикання електродвигунів компресора М1 і вентиляторів М2 і М3 контактами КМ1.1-КМ1. 3 магнітного пускача КМ1. В коло обмотки магнітного пускача крім контакту термореле ВК ввімкнений послідовно контакт теплового реле КК захисту від перегрівання герметичного компресора.

Відтаювання снігової „шуби” з випарювача - автоматичне за допомогою реле часу і температури КТ з двома датчиками температури ВК1 і ВК2 і трубчастого електронагрівача ЕК. Підключається реле КТ до електромережі тумблером SA.

Прилавок холодильний низькотемпературний призначений для короткочасного зберігання і продажу попередньо заморожених і упакованих продуктів і мороженого в підприємствах торгівлі і ресторанного господарства. Охолодження внутрішнього об’єму здійснюється вбудованим холодильним агрегатом. Температура корисного об’єму в режимі зберігання не перевищує -18 С,в режимі заморожування -26 С.

Принципіальну електричну схему холодильного низькотемпературного прилавка типу ПХН-1-0,5 наведено на рис 54.

 

Рис 54 - Принципіальна електрична схема прилавка холодильного низькотемпературного

Вмикається прилавок в трьохфазну мережу змінного струму загальним автоматичним вмикачем QF ( з токовим і тепловим захистом). Про подачу напруги сигналізує лампа HL1 з зеленим світлофільтром. Режим охолодження прилавка задається вмиканням тумблера SA1. При цьому отримує живлення обмотка магнітного пускача КМ1 і електродвигун вентилятора повітроохолоджувача М3. Магнітний пускач спрацьовує і контактами КМ1.1,КМ1.2, КМ1.3 забезпечує подачу напруги на електродвигуни компресора М1 і вентилятора М2 холодильного агрегату А. При досягненні заданої температури повітря у внутрішньому об’ємі розмикається контакт датчика-реле температури ВК1 типу ТР-1-02Х, в результаті чого обезструмлюється обмотка магнітного пускача КМ1. Пускач відпускає і розмиканням контактів КМ1.1, КМ1.2, КМ1.3 відключає холодильний агрегат від електромережі. Вентилятор повітроохолоджувача при цьому продовжує працювати.

В режимі заморожування крім тумблера SA1 вмикається тумблер SA2.При цьому у контактом тумблера SA2 шунтується контакт датчика-реле температури ВК1, і напруга на обмотку магнітного пускача КМ1 і сигнальну лампу HL2 подається через контакти тумблера SA2.Магнітний пускач забезпечує роботу холодильного агрегата в безперервному режимі.

Відтаювання снігової ”шуби” з випарювача здійснюється автоматично гарячими парами хладона. Прибором керування систем відтаювання з випарювача служить реле часу КТ (електронний пристрій типу ПЕ-1) і два датчики температури ВК2 і ВК3 типу РВТ-8/12/24.У відповідності до заданої періодичності при перемиканні контакту реле часу КТ на режим відтаювання обезструмлюється електродвигун вентилятора повітроохолодження М3. Через закритий контакт подається напруга на обмотку електромагнітного реле KV1, яке спрацьовує і розмикаючим контактом KV1.1 розриває коло обмотки магнітного пускача КМ1, а замикаючим контактом KV1.2 подає напругу на трубчастий електронагрівач ЕК. Магнітний пускач КМ1 відпускає і розмиканням контактів КМ1.1,КМ1.2,КМ1.3 відключає холодильний агрегат від електромережі.

Якщо в процесі відтаювання температура на випарювачі підвищиться до гранично припустимого плюсового значення, розімкнеться контакт одного з датчиків температури ВК2 або ВК3, які відрізняються між собою настройкою по температурі спрацювання і обезструмиться обмотка електромагнітного реле KV1.Реле відпустить і контактом KV1.1 забезпечить живлення обмотки магнітного пускача КМ1, яка включить в роботу холодильний агрегат,а контактом KV1.2 обезструмить електронагрівач ЕК. Коло живлення електродвигуна вентилятора повітреохолоджувача М3 залишається розімкнутим. Вентилятор відключений і після зворотнього переключення контакту реле часу КГ до тих пір, поки температура випарювача не досягне -15 С, після чого замкнеться контакт датчика температури ВК4 і з’явиться коло живлення електродвигуна вентилятора. Режим охолодження буде поновлений.

В схемі прилавка передбачено тепловий захист холодильного агрегату за допомогою теплового реле КК. Для створення зсуву по фазі напруги в одну з двох обмоток однофазного електродвигуна вентилятора повітроохолоджувача напруга подається через конденсатор С. Підігрівання створок здійснюється нагрівачами ЕК1-ЕК4 у вигляді відрізків дроту марки ПНХВ-1000.

Вітрини холодильні середньотемпературні призначені для короткочасного зберігання, демонстрації і продажу охолоджених продуктів в магазинах самообслуговування.

Внутрішній об’єм вітрини в діапазоні температури 4-8 С охолоджується холодильною машиною. Електрична схема (рис 55 ) така сама як і у розглянутого прилавка типу ПХС-2-2 (див. рис.52). Відрізняється лише тим, що в схемі вітрини є 4 електродвигуни вентилятора М2-М5 (по два на кожну секцію) і 2 комплекти освітлювальної арматури (EL1,LL1,EL2,LL2).

 

Рис 55 - Принципіальна електрична схема вітрини холодильної типу ВХС-2-4К

Прилавки-вітрини середньотемпературні призначені для короткочасного зберігання, демонстрації і продажу при температурі 0-80 С охолоджених швидкопсуваних харчових продуктів і холодних закусок в підприємствах ресторанного господарства і торгівлі.

Розглянемо роботу схеми на прикладі прилавку-вітрини ПВХС-1-04, який складається із охолоджувальної вітрини і прилавка, в якому розташоване машинне відділення і охолоджувальна камера, призначена для зберігання запасу продукту. Температура в охолоджувальному об’ємі підтримується холодильною машиною, яка складається із холодильного агрегату, випарювача,терморегулюючого вентиля, що з’єднані між собою герметично трубопроводом. Підключається прилавок-вітрина до трьохфазної електромережі 380В автоматичним вимикачем QF (рис.56).

 

Рис 56 - Принципіальна електрична схема холодильного

прилавка-вітрини ПВХС-1-0.4

Вмикачем SA1 вмикається в однофазне коло через запобіжник FU і пускорегулюючий апарат LL люмінесцентна лампа EL. При вмиканні двохполюсного вмикача SA2 отримує живлення однофазний електродвигун М3 вентилятора повітроохолоджувача і обмотка ( на 380 В) магнітного пускача КМ1, який спрацьовує і контактами КМ1. 1-КМ1. 3 забезпечує подачу напруги на електродвигуни компресора М1 і вентилятора М2. Автоматичне керування роботою холодильного агрегату здійснюється терморегулятором типу РТХО. Герметичний компресор холодильного агрегату має тепловий захист за допомогою теплового реле КК. Відтаювання інею з поверхні випарювачів напівавтоматичне:вимикається холодильний агрегат вручну натискуванням кнопки терморегулятора і після відтаювання автоматично вмикається.

4. Автоматизація секцій-столів, низькотемпературних секцій і льодогенератора

Секція-стіл з охолоджувальною шафою типу СОЕСМ-2 і секція-стіл з охолоджувальним столом і горкою типу СОЕСМ-3 призначені для зберігання при температурі 0-80 С запасу готових блюд і напівфабрикатів, зелені, гарнірів і інших компонентів для оздоблення блюд в холодних і гарячих цехах підприємств ресторанного господарства. Шафа, ємкості горки і стола охолоджуються холодильною машиною, основними вузлами якою є холодильний агрегат, випарювачі і терморегулюючий вентиль. Підключається секція-стіл до трьохфазної електромережі 380/220 В автоматичним вмикачем QF (рис 57).

Рис 57 – Принципіальна електрична схема Рис 58 - Принципіальна електрична схема

секції-стола типу СОЕСМ-2 низькотемпературної секції типу СН-0.15

 

Коло керування вмикається тумблером SA. При цьому подається напруга на обмотку магнітного пускача КМ1, який спрацьовує і контактами КМ1.1-КМ1. 3 забезпечує живлення електродвигунів компресора М1 і вентилятора М2. Автоматичне керування холодильним агрегатом здійснюється терморегулятором ВК типу ТР-1-02Х, тепловий захист герметичного компресора-за допомогою теплового реле КК. При відкриванні дверей замикаються контакти дверних вмикачів SQ1 i SQ2 і отримує живлення освітлювальна лампа EL.

Секції низькотемпературні призначені для короткочасного зберігання і продажу мороженого, а також інших заморожених продуктів при температурі повітря в об’ємі -18 С на підприємствах торгівлі і ресторанного господарства. Температура в охолоджувальному об’ємі забезпечується холодильною машиною, яка складається з холодильного агрегату типу ВН250 в секції типу СН-0,15 і типу ВН315(2) в секції типу СН-0,15Ю, випарювача, терморегулюючого вентиля, з’єднаних послідовно і герметично трубопроводами. Підключається секція до трьохфазної електромережі 380В автоматичним вмикачем QF (рис.60). Коло керування вмикається тумблером SA. При цьому отримує живлення обмотка (на 380 В) магнітного пускача КМ1, який спрацьовує і контактами КМ1.1-КМ.13 забезпечує подачу напруги на електродвигуни компресора М1 і вентилятора М2. Автоматичне керування роботою холодильного агрегату здійснюється за допомогою датчика-реле температури ВК типу Т-110-3, тепловий захист герметичного компресора холодильного агрегату - тепловим реле КК .Відтаювання випарювача здійснюється за рахунок природних теплопритоків ззовні.

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...