Главная Обратная связь

Дисциплины:


Алгоритм навчання техніки фізичних вправНазва вправи і техніка її виконання.

Частини техніки вправ.

Система (кількість) уроків.

Завдання, навчання на кожному уроці.

Підготовчі і підвідні вправи.

Методи навчання.

Помилки і шляхи їх усунення.

Мета і завдання навчання є досягнуті тоді, коли процес здійснюється у відповідності із законами дидактики відомими під назвою “дидактичні принципи”. Є такі дидактичні принципи:

· Науковість (наочність);

· доступність;

· систематичність;

· свідомості і активності;

· наглядності;

· прочності;

· колективність навчання в єдності з індивідуальним підходом;

· зв’язок навчання з практикою.

І. Вивчення рухової дії повинно сприйматись учнями в правильному вигляді. Структура дії повинна відповідати вимогам техніки.

· Вивчаючи рухову дію слід її розвивати і вдосконалювати.

· В процесі вивчення слід ознайомити учнів з доступними методами наукового дослідження (використовувати кінограму для формування зорового образу вивчаючої дії, можна показати способи розрахунку ритмових характеристик, що дозволяють оцінити ефективність бігу).

· Ознайомлення учнів з достовірно встановленими наукою фактами і знаннями. При вивченні рухових дій це говорить про знання вчителем основ техніки фізичних вправ, здатність обгрунтовувати свої вимоги до законів педагогіки, психології, біомеханіки.

· В процесі навчання можна використовувати тільки прийняті в науці терміни. Застарілими термінами користуватись не можна. Оволодіння термінологією - одне із основних завдань вивчення рухових дій. Чіткість і доступність термінів.

 

ІІ. Принцип доступності навчання - цей принцип вимагає відповідності матеріалу, а аткож засоби і методи їх засвоєння і форми організації навчання віковим особливостям.

· Фізична підготовленість учнів повина відповідати специфіці вирішуючої рухової задачі.

· Рухова підготовленість школярів повинна відповідати особливостям вивчаючої дії, специфіці вирішуючої рухової задачі.

· Учні повинні розібратись в логіці вивчаючої рухової дії і зосередити увагу на умовах її виконання.

· Психічна підготовленість повинна відповідати специфіці вивчаючої рухової дії.

· Засоби, методи і форми організації навчального процесу повинні відповідати рівню розумового розвитку і технологічної підготовленості учнів.

· Слід планувати засвоєння матеріалу на рівні, доступному даному контингенту.

 

ІІІ. Принцип систематичності.

· Правило від “знання до навику”.

· Від основи до деталей.

· Від часткового до узагальнюючого.

· Від узагальнюючого до часткового.

ІУ. Принцип свідомості і активності.· Забезпечити потреби і формування на цій основі мотивів навчальної діяльності.

· Учень повинен свідомо виконувати всі операції і дії навчальної діяльності.

· Активно формувати і регулювати мотиви навчання (потреби).

· Забезпечити доступність навчального завдання для кожного учня.

· Необхідно знижувати актуальність тих потреб, які не мають відношення до вирішення учбових завдань.

· Щоб активізувати учнів слід побудувати навчання так щоб засвоєння попереднього матеріалу було вже, якщо не засвоїний попередній.

 

У. Принцип наглядності: спостереження.

· Добиватись чіткого розуміння призначення кожної вивчаючої операції в змістовній структурі вивчаючої дії.

· Учні повинні не тільки побачити але й почути особливості вивчаючої дії, софрмувати уяву про неї (виконувати і запам’ятовувати дію).

 

УІ. Принцип міцності засвоєння навчального матеріалу. Здійснюється в двох аспектах:

1. Забезпечити міцне запам’ятовування вивченого матеріалу.

2 .Забезпечити надійність формуючих рухових навичок.

До І відносяться ряд умов :

а) Сформувати установку на запам’ятовування і показати шляхи запам’ятовуючого матеріалу в певній діяльності.

б) Навчити прийомам запам’ятовування вивчаючих рухових дій.

в) Оптимізуваати кільлість запам’ятовуючої інформації і темп її сприйняття.

г) Постійно повторювати вивчаючи дії, використовувати різні методи і форми повторень.

д) Забезпечити ярку, образну подачу матеріалу і високий емоційний фон його сприйняття.

До 2 відносяться :

а) Забезпечити оптимальний рівень розвитку фізичних якостей.

б) Запам’ятати рухові дії в умовах втоми.

в) Формувати навички психічної саморегуляції.

7. Принцип єдності колективного навчання і індивідуального підходу до учнів.

а) Зв’язати оцінку діяльності учня з оцінкою діяльності колективу.

б) Забезпечити взаємну відповідальність учнів за результати навчання.

в) Створити на заняттях атмосферу дружньої підтримки.

г) Забезпечити індивідуальність в умовах колективного навчання.

д) Формувати групи із учнів із індивідуальних особливостей фізичної і рухової підготовленості.

е) Враховувати особливості психіки учнів.

ж) Встановити особистий контакт з важким учнем.

з) Індивідуалізувати вимоги до деталей вивчення рухових дій.

 

Принцип - зв’язок навчання з практикою.

- Починати навчання з ознайомленням з практичною діяльностю для якої потрібна певна рухова дія.

- Вивчати рухову дію не порушуючи її змістовної направленості на досягнення практичних результатів в мотивуючій діяльності.

- Вдосконалювати рухову дію в діяльності для якої вона вивчалась.

- Оцінювати засвоєння рухової дії по якості діяльності, для якої вона вивчалась.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...