Главная Обратная связь

Дисциплины:


Література: Нормативно-правова: 1-3; Базова: 1, 2, 4, 6, 7, 10; Допоміжна: 1, 3, 6; Сайти: 1, 2Тема 6. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства.

План лекції

1. Цілі, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства

2. Джерела інформації для експертної діагностики

3. Методи оперативної діагностики

 

Лекція ( години)

1. Цілі, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства.
Експертнадіагностика фінансово-господарського стану підприємствазаймається оцінкою різних боків діяльності підприємства з метою виявлення «вузьких місць», можливостей і небезпек для прийняття оптимальних оперативних і стратегічних рішень.

Основними цілями діагностикиє:

· об'єктивна оцінка результатів комерційної діяльності, комплексне виявлення невикористаних резервів, мобілізація їх для підвищення економічної ефективності виробництва в майбутніх планових періодах, а також виявлення недоліків в роботі та їх винуватців;

· постійний контроль раціональності функціонування господарських систем, контроль за виконанням планів і бюджетів, контроль за процесами виробництва і реалізації продукції, а також своєчасне виявлення і використання поточних внутрішньовиробничих резервів з метою забезпечення виконання і перевиконання плану;

· прогнозування господарської діяльності, наукове обгрунтування перспективних планів, оцінка очікуваного виконання плану.

Головною метоює підготовка інформації для ухвалення управлінських рішень на всіх ступенях ієрархічних сходів.

Основні завдання, що вирішуються при проведенні діагностики фінансово-господарського стану підприємства:

· перевірка якості і обгрунтованості планів, бюджетів і нормативів (в процесі їх розробки);

· об'єктивне і всестороннє дослідження виконання бюджетів;

· комплексна оцінка господарської діяльності;

· аналіз організаційно-технічного рівня виробництва і якості продукції;

· CVP – аналіз;

· оцінка ефективності роботи структурних підрозділів;

· різного роду аналізи (праці і заробітної плати, ефективності використання матеріальних ресурсів, основних фондів; рентабельності і прибутку, собівартості робіт і так далі);

· виявлення і вимірювання внутрішніх резервів (на всіх стадіях виробничого процесу);

Це далеко не повний перелік завдань, що вирішуються при проведенні діагностики підприємства, він може бути доповнений залежно від цілей дослідження.

В даний час до складу діагностики ФГСП включають:

· аналіз обгрунтуваності і виконання бюджетів;

· порівняльний аналіз маркетингових заходів, що включає зіставлення реального розвитку подій з очікуваним за певний відрізок часу;

· аналіз можливостей виробництва і збуту;· з'ясування внутрішніх і загальноекономічних ситуацій, що впливають на виробництво і збут;

· аналіз ділових сценаріїв і їх реального здійснення;

· аналіз постачальників сировини і комплектуючих виробів, конкретних споживачів і оцінка якості товарів, що випускаються, співвідношення попиту і пропозиції;

· аналіз витрат живої і упредметненої праці з необхідною їх деталізацією, кінцевих фінансових результатів виробничої, збутової, маркетингової діяльності (прибуток, збиток);

· аналіз комерційного ризику з урахуванням впливу політичних, демографічних, культурних, екологічних, структурно-организационных і інших чинників.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...