Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розділ 1. МЕТОДИ НАУКИ І ЇХ РОЛЬУ ПОШУКУ ІСТИНИ ..................................................................................... 4

1.1. Загальна характеристика методів науки ............................................................ 4

1.2. Предмет методології науки ................................................................................. 7

1.3. Класифікація методів пізнання ........................................................................... 8

1.4. Взаємодія методології з іншими дисциплінами ................................................ 9

1.5. Критерії та норми наукового пізнання ............................................................. 12

1.6. Аналіз дослідження й обґрунтування

його результатів ............................................................................................... 16

Розділ 2. НАУКОВА ПРОБЛЕМА - ВИХІДНИЙ

ПУНКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ............................................................................ 22

2.1. Проблемна ситуація ........................................................................................... 22

2.2. Виникнення проблеми як вираження невідповідності

в розвитку наукового знання .......................................................................... 23

2.3. Розв´язання проблем і прогрес наукового знання ........................................... 28

2.4. Постановка і розробка наукових проблем ....................................................... 31

Розділ 3. ЕМПІРИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ........................................ 39

3.1. Спостереження як метод пізнання .................................................................... 39

3.2. Експеримент як особлива форма наукового пізнання .................................... 45

3.3. Вимірювання ....................................................................................................... 56

Розділ 4. ТЕОРЕТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ...................................... 58

4.1. Абстрагування й ідеалізація - початок

теоретичного дослідження .............................................................................. 58

4.2. Наукові факти і їх узагальнення ....................................................................... 61

4.3. Висування, побудова та перевірка

наукових гіпотез ............................................................................................... 63

4.4. Наукові закони, регулярність і випадковість .................................................. 73

 


Розділ 5. МЕТОДИ АНАЛІЗУ, КЛАСИФІКАЦІЇ

ТА ПОБУДОВИ ТЕОРІЙ ............................................................................. 815.1. Загальна характеристика природи і структури

наукової теорії .................................................................................................. 81

5.2. Класифікація наукових теорій .......................................................................... 84

5.3. Структура наукових теорій ............................................................................... 92

5.4. Методологічні й евристичні принципи

побудови теорій ............................................................................................... 97

5.5. Основні функції наукової теорії ..................................................................... 106

Розділ 6. ГІПОТЕТИКО-ДЕДУКТИВНИЙ

МЕТОД ПІЗНАННЯ .................................................................................... 108

6.1. Індуктивна модель обґрунтування науки ...................................................... 109

6.2. Гіпотетико-дедуктивний метод міркувань .................................................... 110

6.3. Гіпотетико-дедуктивний метод у природознавстві ...................................... 114

6.4. Логічна структура гіпотетико-дедуктивних систем ..................................... 119

6.5. Метод математичної гіпотези як різновид

гіпотетико-дедуктивної системи .................................................................. 122

6.6. Гіпотетико-дедуктивна модель науки ............................................................ 123

Глава 7. АБДУКЦІЯ І ПОШУК

ПОЯСНЮВАЛЬНИХ ГІПОТЕЗ ............................................................... 126

7.1. Абдукція як альтернатива гіпотетико-

дедуктивному методу .................................................................................... 126

7.2. Абдуктивні міркування та їх особливості ..................................................... 128

7.3. Можливі способи застосування абдуктивних міркувань ............................. 130

7.4. Критика і подальший розвиток принципів абдукції ..................................... 135

7.5. Нові підходи до аналізу ролі абдукції в науковому пошуку ........................ 141

Глава 8. МЕТОДИ І ФУНКЦІЇ

НАУКОВОГО ПОЯСНЕННЯ ................................................................... 145

8.1. Типи і методи наукового пояснення .............................................................. 145

8.2. Каузальні, або причинові, пояснення ............................................................. 146

8.3. Дедуктивно-номологічна модель пояснення ................................................. 147

8.4. Альтернативні моделі наукового пояснення ................................................. 150

8.5. Методи і моделі історичного пояснення ........................................................ 155

Глава 9. МЕТОДИ І ФУНКЦІЇ РОЗУМІННЯ ................................................. 165

9.1. Проблема розуміння в герменевтиці .............................................................. 165

9.2. Розуміння як семантична інтерпретація ........................................................ 169

9.3. Взаєморозуміння і діалог ................................................................................. 173

 

 

 

9.4. Розуміння як процес розвитку пізнання ......................................................... 175

9.5. Особливості розуміння в історичній науці .................................................... 180

Глава 10. МЕТОДИ ПЕРЕДБАЧЕННЯ

ТА ПРОГНОЗУВАННЯ .............................................................................. 186

10.1. Логічна структура передбаченнь .................................................................. 186

10.2. Основні типи передбаченнь .......................................................................... 188

10.3. Прогнозування як особливий вид передбачення ........................................ 190

10.4. Передбачення і пророцтва в історії .............................................................. 191

Глава 11. СИСТЕМНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ..................................... 201

11.1. Становлення системного методу дослідження ............................................ 201

11.2. Специфіка системного методу і класифікація систем ................................ 203

11.3. Самоорганізація систем і синергетика ......................................................... 208

11.4. Синергетичний аналіз складноорганізованих систем ................................ 215

11.5. Відносний характер протиставлення

простого складному ....................................................................................... 219

11.6. Метод і перспективи системного дослідження ........................................... 221

11.7. Системний метод і сучасний науковий світогляд ....................................... 226

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...