Главная Обратная связь

Дисциплины:


Строки у цивільному процесіДля виконання завдань цивільного судочинства важливим є не тільки встановлення порядку відправлення правосуддя у цивільних справах, але й межі здійснення судочинства та його етапів (стадій), в тому числі щодо вчинення процесуальних дій учасниками цивільного процесу. Адже надзвичайно важливо, щоб цивільне судочинство здійснювалось не лише правильно, але й своєчасно. Саме задля досягнення цієї мети і спрямоване існування цивільних процесуальних строків. При цьому існування та чітке їх дотримання є не лише гарантією здійснення учасників процесу їх суб'єктивних процесуальних прав, але й запорукою ефективності здійснення цивільного судочинства.

Під цивільним процесуальним строком слід розуміти встановлений законом або судом період в часі, впродовж якого може або повинна бути здійснена відповідна процесуальна дія відповідним суб'єктом цивільного процесу.

З огляду на це визначення можна виділити такі ознаки цивільного процесуального строку:

1) він є певним періодом у часі;

2) повинен чітко регламентований в законі або встановлений судом;

3) впродовж цього строку суб'єкти цивільного процесу мають право або зобов’язані здійснити певні процесуальну дію.

 

Відповідно до ст. 68 ЦПК цивільний процесуальний строк обчислюється роками, місяцямиі днями, а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати. Однак, в окремих випадках такий строк може вимірюватись годинами.

Тому залежно від тривалості виділяють:

1) Негайно після проголошення рішення (ухвали): видаються копії судового рішення видаються особам, які брали участь у справі, на їхню вимогу, з дня проголошення рішення (ч. 2 ст. 222 ЦПК);   виконується ухвала про забезпечення позову ( ч. 9 ст.153 ЦПК)
2) процесуальні строки не пізніше наступного дня від вчинення певної процесуальної дії передбачений для: надіслання судом першої інстанції справи до апеляційного суду з моменту закінчення строку на подання апеляційної скарги (ст. 296 ЦПК);   надіслання апеляційним судом копії заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги та доданих до них матеріалів особам, які беруть участь у справі (ст. 298 ЦПК);   повідомлення судом відповідного відділу державної виконавчої служби про подання скарги (ст. 384 ЦПК)
3) процесуальний строк в 24 години встановлений у випадках: психіатричний заклад, в якому перебуває особа, направляє до суду заяву про її госпіталізацію у примусовому порядку, коли відповідно до закону госпіталізація у примусовому порядку була проведена за рішенням лікаря-психіатра і визнана доцільною комісією лікарів-психіатрів (ч. 4 ст. 280 ЦПК); розгляду судом заяви про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку шляхом госпіталізацію особи до психіатричного закладу (ч. 1 ст. 281 ЦПК); подання заяви про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження лікування з часу виявлення в особи загрозливої форми туберкульозу (ст. 284 ЦПК).
4) процесуальний строк в два дні встановлюється коли: суд розглядає заяву про забезпечення позову, що подана до подання позовної заяви (ч. 2 ст. 153 ЦПК), суд розглядає заяву, що подана особою, щодо якої вжито заходи забезпечення позову без її повідомлення; суд розглядає заяву про скасування ухвали про забезпечення позову (ч. 4 ст. 154 ЦПК), видаються копії судового рішення особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні (ч. 3 ст. 223 ЦПК);
5) процесуальний строк в три дні передбачений для: вручення судової повістки про виклик особі, яка викликаються (ч. 4 ст. 74 ЦПК); видачі судового наказу по суті заявлених вимог, у разі прийняття заяви стягувача про видачу судового наказу суд (ст. 102 ЦПК); набрання судовим наказом законної сили, у випадку, коли в цей період не надійшла заява від боржника (ст. 106 ЦПК); надіслання копій ухвал стягувачеві та боржникові після її постановлення (ст. 106 ЦПК); вирішення суддею питання про відкриття провадження у справі або про відмову у відкритті провадження у справі, з дня надходження заяви до суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків (ст. 122 ЦПК); подання заявником позовної заяви, коли цьому передувала заява про забезпечення доказів або позову, з дня постановлення ухвали про забезпечення доказів або позову (ч. 4 ст. 133 та ч. 4 ст. 151 ЦПК); розглядаються зауваження щодо технічного запису судового засідання чи журналу судового засідання, з дня їх подання. (ч. 4 ст. 199 ЦПК);     направляється рекомендованим листом із повідомленням відповідачам, які не з’явилися в судове засідання, копія заочного рішення, з дня його проголошення (ст. 227 ЦПК);   розгляду судом заяви про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку шляхом психіатричного огляду (ч. 1 ст. 281 ЦПК); розгляду судом справи про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження лікування після відкриття провадження у справі (ст. 285 ЦПК); вирішення суддею-доповідачем питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду апеляційним судом з моменту надходження справи (ст. 297 ЦПК); вирішення суддею-доповідачем питання про відкриття касаційного провадження, з дня надходження скарги (ч. 1 ст. 328 ЦПК); витребування судом касаційної інстанції справи, надсилання копії касаційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі, і встановлення строку, протягом якого можуть бути подані заперечення на касаційну скаргу, з дня отримання касаційної скарги (ч. 1 ст. 328 ЦПК); подання заяви про приєднання до касаційної скарги, з дня одержання копії касаційної скарги. (ч. 2 ст. 329 ЦПК); подання мирової угоди, укладеної між сторонами, або відмови стягувача від примусового виконання в процесі виконання рішення (ч. 1 ст. 372 ЦПК); звернення учасників виконавчого провадження та осіб, які залучаються до проведення виконавчих дій до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення, з моменту коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав чи свобод, у разі оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій (ст. 385 ЦПК);
5) процесуальний строк в п'ять днів встановлюється у випадках, коли: призначення і проведення попереднього судового засідання, з дня відкриття провадження у справі (ст. 129 ЦПК);   розглядається заява про забезпечення доказів, з дня її надходження (ч. 2 ст. 135 ЦПК);   повідомляють суд особи, які не мають можливості подати доказ, який вимагає суд, взагалі або у встановлені судом строки, з дня отримання ухвали (ч. 4 ст. 137 ЦПК);   подачі заяви до суду особою, щодо якої вжито заходи забезпечення позову без її повідомлення, про скасування таких заходів, з дня отримання копії ухвали (ч. 2 ст. 154 ЦПК);   залежно від складності справи складання повного рішення відкладається, з дня закінчення розгляду справи (ч. 3 ст. 209 ЦПК);     подається заява про апеляційне оскарження ухвали суду першої інстанції, з дня проголошення ухвали (ст. 294 ЦПК);   розглядається справа про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, з дня надходження заяви (ч. 1 ст. 289 ЦПК);   оскаржується ухвалене судом рішення особою, щодо якої банк розкриває банківську таємницю, або заявником до апеляційного суду (ч. 3 ст. 290 ЦПК);   проводиться попередній розгляд справи в касаційному проваджені після складення доповіді суддею-доповідачем. (ст. 332 ЦПК);   здійснюється письмове повідомлення боржника про надходження клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду (ст. 395 ЦПК);   суд письмово повідомляє заінтересовану особу про надходження клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню (ст. 401 ЦПК).
6) процесуальний строк у сім днів встановлюється у разі:     призначення справи до розгляду після закінчення дій підготовки до судового розгляду (ч. 2 ст. 156 ЦПК);   подачі суду особами, які беруть участь у справі, письмових зауважень щодо неповноти або неправильності їх запису, у разі їх ознайомлення із технічним записом судового засідання, журналом судового засідання (ч. 1 ст. 199 ЦПК); направлення справи до суду першої інстанції, який її розглядав, після закінчення апеляційного провадження (ст. 322 ЦПК); направлення справи до суду, який її розглядав, після закінчення касаційного провадження (ст. 352 ЦПК).
7) процесуальний строк в десять днів передбачений для: судом розглядається заява боржника про скасування судового наказу, що подана в установлений строк, з дня постановлення ухвали про прийняття такої заяви (ст. 106 ЦПК); розгляду заява про роз’яснення рішення суду (ч. 3 ст. 221 ЦПК); подання заяви про перегляд заочного рішення, з дня отримання його копії (ч. 2 ст. 228 ЦПК); розгляду заяви про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку шляхом надання амбулаторної психіатричної допомоги, її продовження та продовження госпіталізації (ч. 1 ст. 281 ЦПК); подачі апеляційної скарги на ухвалу суду, з дня подання заяви про апеляційне оскарження (ст. 294 ЦПК); вчинення суддею-доповідачем низки дії, пов’язаних із забезпеченням апеляційного розгляду справи (ст. 301 ЦПК); підготовки доповіді суддею-доповідачем у якій викладає обставини, необхідні для ухвалення рішення суду касаційної інстанції, з’ясовує питання про склад осіб, які беруть участь у справі, з дня отримання справи (ст. 331 ЦПК); розгляду заяви про поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа (ч. 2 ст. 371 ЦПК); розгляду судом питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу (ч. 2 ст. 374 ЦПК); розгляду судом подання державного виконавця (ст. 375 ЦПК); розгляду судом питання про вибуття однієї із сторін виконавчого провадження (ч. 2 ст. 378 ЦПК); розгляду судом питання про визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами (ч. 2 ст. 379 ЦПК); подання учасниками виконавчого провадження та особами, які залучаються до проведення виконавчих дій скарги, якщо вони вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення, з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав чи свобод (ст. 385 ЦПК) та розгляду такої скарги у судовому засіданні за участю заявника і державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби, рішення, дія чи бездіяльність якої оскаржуються (ст. 386 ЦПК).
8) процесуальний строк у п'ятнадцять днів встановлюється, коли: розглядається заява про перегляд заочного рішення, з дня її надходження (ст. 230 ЦПК); розглядається апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду (ч.1 ст. 303- 1)
9) процесуальний строк у двадцять днів має місце подання касаційної скарги з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду (ч. 1 ст. 325 ЦПК).
10) процесуальний строк в один місяць передбачений для: розглядається апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду (ч.1 ст. 303- 1); подання заяви до Верховного суду України про перегляд судових рішень з дня ухвалення судового рішення в касаційному порядку (ч. 1 ст. 356); подання скарги у зв'язку із винятковими обставинами, з дня відкриття обставин, що є підставою для перегляду справи (ст. 362 ЦПК); повідомлення відповідним органом державної виконавчої служби суду та заявника про виконання ухвали, з дня одержання ухвали суду (ст. 389 ЦПК).
11) процесуальний строк в два місяці має місце у випадках: пред’явлення позову заявником до держателя втраченого цінного папера на пред’явника або векселя (ч. 2 ст. 265 ЦПК).
12) процесуальний строк в три місяці встановлюється для: призначення справи до розгляду, якщо держатель втраченого цінного паперу на пред’явника або векселя не надасть заяви до суду про свої права на цінний папір або вексель (ч. 1 ст. 266 ЦПК); подання заяви фізичної особи або її законного представника про припинення надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку, з дня ухвалення рішення суду про надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку або її продовження, госпіталізацію у примусовому порядку, її продовження (ч. 5 ст. 280 ЦПК); подання заяви про скасування рішення третейського суду з дня прийняття рішення третейським судом (ч.2 ст.389-1)
13) процесуальний строк в три роки встановлений для пред'явлення рішення іноземного суду до примусового виконання в Україні, з дня набрання ним законної сили (ст. 391 ЦПК)

Закінчення процесуальних строків:1) строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року строку;

2) строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо закінчення строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, строк закінчується в останній день цього місяця;

3) якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день;

4) перебіг строку, закінчення якого пов'язане з подією, яка повинна неминуче настати, закінчується наступного дня після настання події.

Останній день строку триває до 24 години, але коли в цей строк слід було вчинити процесуальну дію в суді, де робочий час закінчується раніше, строк закінчується в момент закінчення цього часу.

Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здано на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв'язку.

 

!!!! Варто пам’ятати, що право на вчинення процесуальної дії втрачається із закінченням строку, встановленого законом або судом. Документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, якщо суд за клопотанням особи, що їх подала, не знайде підстав для поновлення або продовження строку.

Методичний посібник підготовлено

відділом правової роботи,

правової освіти та кодифікації

Головного управління юстиції

у Дніпропетровській області

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...