Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які строки для здійснення виконавчого провадження?Чи допускається провадження виконавчих дій державним виконавцем у нічний час?

 

Допускається провадження виконавчих дій у нічний час у разі, якщо невиконання рішення створює загрозу життю чи здоров’ю громадян або якщо виконавчі дії, розпочаті до двадцять другої години, необхідно продовжити , але з наступним повідомленням начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, не пізніше наступного робочого дня після проведення таких дій. Час провадження виконавчих дій регламентується ст. 29 Закону України «Про виконавче провадження» та в будь-який інший час, не визначений даною нормою Закону, провадження виконавчих дій не допускається.

 

Відповідно до ст. 29 зазначеного Закону державний виконавець має право провадити виконавчі дії у робочі дні не раніше шостої і не пізніше двадцять другої години. Конкретний час провадження виконавчих дій визначається державним виконавцем, але при цьому за сторонами виконавчого провадження залишається право пропонувати зручний для них час провадження виконавчих.

 

Також державний виконавець має право провадити виконавчі дії і в неробочі та святкові дні, не раніше шостої і не пізніше двадцять другої години, у разі якщо зволікання неможливе або якщо такі дії не можуть бути проведені в інші дні з вини боржника.

В таких випадках виконавчі дії провадяться на підставі відповідної постанови державного виконавця, затвердженої начальником відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець.

 

Які строки для здійснення виконавчого провадження?

 

За нормами ст.30 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець провадить виконавчі дії з виконання рішення до завершення виконавчого провадження та прийняття рішення про:

 

закінчення виконавчого провадження – згідно із статтею 49 вказаного Закону;

повернення виконавчого документа стягувачу – згідно із статтею 47 вказаного Закону;

повернення виконавчого документа до суду чи іншого органу (посадовій особі), який його видав, – згідно із статтею 48 вказаного Закону.

 

Вищевказане рішення державний виконавець повинен прийняти та провести виконавчі дії з виконання рішення протягом шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження (рішення майнового характеру), а з виконання рішення немайнового характеру –у двомісячний строк.

 

При цьому, строк здійснення виконавчого провадження не включає час відкладення провадження виконавчих дій або зупинення виконавчого провадження на період проведення експертизи чи оцінки майна, виготовлення технічної документації на майно, реалізації майна боржника, час перебування виконавчого документа на виконанні в адміністрації підприємства, установи чи організації, фізичної особи, фізичної особи – підприємця, які здійснюють відрахування із заробітної плати (заробітку), пенсії та інших доходів боржника. Строк здійснення зведеного виконавчого провадження обчислюється з моменту приєднання до такого провадження останнього виконавчого документа. 

Негайному виконанню підлягають рішення:

1) про стягнення аліментів, заробітної плати в межах платежів, вирахуваних за один місяць, а також про стягнення усієї суми боргу за такими виплатами, якщо рішенням передбачено її негайне стягнення;

2) про поновлення на роботі чи на попередній посаді незаконно звільненого або переведеного працівника;

3) в інших випадках, якщо негайне виконання передбачено законом і про це зазначено у виконавчому документі.

 

У разі якщо рішення підлягає негайному виконанню, державний виконавець відкриває виконавче провадження не пізніше наступного робочого дня після надходження вико-навчого документа і невідкладно розпочинає його примусове виконання.

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...