Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яким чином здійснюється розподіл стягнутих з боржника грошових сум за виконавчим провадженням? 

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про виконавче провадження» грошові суми, одержані від реалізації майна боржника, розподіляються згідно порядку, встановленого законодавством.

 

У першу чергу повертається авансовий внесок сторін та інших осіб на проведення виконавчих дій. Авансування витрат на виконавче провадження здійснюється на підставі статті 48 Закону України «Про виконавче провадження», згідно з якою стягувач може за погодженням із державним виконавцем внести на депозитний рахунок відповідного відділу ДВС певну грошову суму для здійснення необхідних витрат або для покриття їх частини, якщо інше не передбачено Законом.

 

У другу чергу компенсуються витрати ДВС на здійснення виконавчих дій, не покриті авансовим внеском сторін та інших осіб. Відповідно до статті 45 Закону витратами виконавчого провадження є витрати органів ДВС на організацію та проведення виконавчих дій щодо забезпечення примусового виконання рішень. Витрати виконавчого провадження здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виконавчого провадження, які використовуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Кошти виконавчого провадження складаються з:

 

a) коштів виконавчого збору, стягнутого з боржника в порядку, встановленому статтею 46 Закону;

б) авансового внеску стягувачів на проведення виконавчих дій згідно із статтею 48 Закону;

в) стягнутих з боржника витрат на проведення виконавчих дій;

г) інших надходжень, що не суперечать законодавству.

 

До витрат на організацію та проведення виконавчих дій належать кошти, витрачені на:

 

1) перевезення, зберігання і реалізацію майна боржника;

 

2) оплату праці експертів, перекладачів та інших осіб, залучених у встановленому порядку до провадження виконавчих дій;

 

3) поштовий переказ стягувачеві стягнених аліментних сум;

 

4) розшук боржника, його майна або розшук дитини;

 

5) оголошення в засобах масової інформації;

 

6) інші необхідні витрати для забезпечення належної організації виконання рішень органами ДВС.

 

У третю чергу задовольняються вимоги стягувача та стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків фактично стягнутої суми. За невиконання боржником рішення майнового характеру у строк, встановлений частиною другою статті 25 цього Закону для самостійного його виконання, постановою державного виконавця з боржника стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків суми, що підлягає стягненню, або вартості майна боржника, що підлягає передачі стягувачу за виконавчим документом.

 У четверту чергу стягуються штрафи, накладені дер-жавним виконавцем відповідно до вимог цього Закону. За невиконання без поважних причин у встановлений державним виконавцем строк рішення, що зобов’язує боржника виконати певні дії, та рішення про поновлення на роботі державний виконавець виносить постанову про накладення штрафу на боржника – фізичну особу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на посадових осіб – від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на боржника – юридичну особу – від сорока до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та встановлює новий строк виконання.

 

У разі повторного невиконання рішення боржником без поважних причин державний виконавець у тому ж порядку накладає на нього штраф у подвійному розмірі та звертається до правоохоронних органів з поданням (повідомленням) про притягнення боржника до кримінальної відповідальності відповідно до закону.

 

Розподіл грошових сум у черговості, здійснюється по мірі їх стягнення. Сума, що залишається після сплати штрафів, повертається боржнику. В тому випадку коли сума, стягнута з боржника, недостатня для задоволення всіх вимог за виконавчими до-кументами, вона розподіляється між стягувачами в порядку черговості , встановленому статтею 44 Закону України «Про виконавче провадження».

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...