Главная Обратная связь

Дисциплины:


Для самостійного опрацювання1. Підготувати реферат (за вибором): «Степова казка» Григора Тютюнника – втілення письменницького світосприйняття», «Дитинство обпалене війною у творчості Г.Тютюнника», «Типологічне зіставлення дитячих текстів Г.Тютюнника з творами інших авторів».

2. Написати есе про творчість письменника.

Література

1. Вітренко Р. Третьокласники обговорюють «Степову казку» Григора Тютюнника / Р. Вітренко // Початкова школа. – 1987. – № 11.

2. Ленська С. В. Образ дітей війни у творах Гр. Тютюнника, В. Близнеця, М. Вінграновського // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст./ Відп. Ред. В. А. Зарва. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2009. – Вип. ХХ. – С. 373 – 381

3. Мовчун А. І. Рідне слово. Українська дитяча література. Книга друга / А. І. Мовчун, З. Д. Варавкіна. – К.: Арій, 2007. – С. 294 – 308.

4. Мороз Л. Нарис життя і творчості Григора Тютюнника / Л. Мороз. – К. 1993.

5. Семенчик І. Григір Тютюнник / І. Семенчик. – К., 1971.

6. Тютюнник Г. Вибрані твори / Григір Тютнник. – К.: Дніпро, 1981.

 

Літературна п'ятихвилинка «Сучасні українські книги для дітей»

Огляд, рецензування, написання відгуків, обговорення сучасних книг для дітей, написаних українськими письменниками

1. Юрій Винничук. Історія одного поросятка (видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»)

2. Сучасна українська поезія для дошкільнят.

 

Практичне заняття № 12

Панна квітів» Валерія Шевчука – збірка літературних казок для дітей

1. Життєвий шлях і початок творчої діяльності Валерія Шевчука.

2. Формування найкращих моральних якостей у дітей засобом художнього слова збірки «Панна квітів».

3. Світ добра і зла у казковій інтерпретаціях письменника.

4. Історичні, фольклорні та фантастичні оповідання.

 

Для самостійного опрацювання

1. Порівняти літературні казки Валерія Шевчука та твори про пори року інших українських і зарубіжних письменників.

2. Підготувати інформаційний мультимедійний проект «Українські письменники-шістдесятники для дітей».

Література

1. Кравченко А. Валерій Шевчук / А. Кравченко // Історія української літератури XX століття. У 2 кн./За ред. В.Г. Дончика. – К. – Кн. 2. –1995.

2. Круль Л. Поетика літературних казок Валерія Шевчука / Лариса Круль // Вісник Харківського національного університету ім.. В. Н. Каразіна. Мовознавство. Літературознавство. – № 910. Частина ІІ. – Харків, 2010. – С. 246 - 251

3. Навчально-методичні матеріали до уроків вивчення творчості Валерія Шевчука //Українська мова і література в школі. – 2003. – № 6 – 9.

4. Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2 ч.: Навч.посібник /Упоряд: І.А.Луценко, А.М.Подолинний, Б.Й.Чайковський. – К.: Вища школа,1992.5. Українська дитяча література: Хрестоматія /Упоряд. П.В.Вовк, В.С.Савенко. – К.: Вища школа,1976.

6. Українська дитяча література: Хрестоматія /Упоряд. Л.П.Козачок. ­– К.:Вища школа, 2002.

7. Українська література ХХ сторіччя: Навчальний посібник для вчителів та учнів 10-11 класів середніх шкіл. – К.: Український письменник, 1993.

8. Ушневич С. Традиції та новаторство в образній парадигмі казок валерія Шевчука / С. Ушневич // Література. Діти. Час: Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 2. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – С . 34 – 38.

9. Шевчук В. Панна квітів / Валерій Шевчук. – К.: Веселка, 1990. – 183 с.

 

Літературна п'ятихвилинка «Сучасні українські книги для дітей»

Огляд, рецензування, написання відгуків, обговорення сучасних книг для дітей, написаних українськими письменниками

1. Володимир Рутківський «Потерчата».

2. Сучасні видання українських народних казок для дошкільнят. Особливості дитячої книжки.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...