Главная Обратная связь

Дисциплины:


Практичне заняття № 13Всеволод Нестайко – класик сучасної літератури для дітей та юнацтва

1. Біографія дитячого письменника.

2. Трилогія «Тореадори із Васюківки»: новаторство у творенні дитячих образів.

3. Жанрова специфіка пригодницої прози Всеволода Нестайка («Пригоди Робінзона Кукурузо», трилогія «В країні Сонячнеих зайчиків.

4. «Пригоди в лісовій школі» – класика літератури для молодших школярів.

5. Жанр детективу у творчості письменника («Таємничий голос за спиною»).

Для самостійного опрацювання

1. Підготувати мультимедійну презентацію: «Всеволод Нестайко – класик української літератури для дітей».

2. Теми рефератів: «Особливості пригодницької прози Всеволода Нестайка», «Новаторство у літературі для дітей В. Нестайка».

Література

1. Бойцун І.Є. Дзеркало як код ініціального обряду в текстовій площині казки : [на прикл. укр. літ. казок В. Нестайка, Я. Стельмаха] / Бойцун І.Є. // Актуальні проблеми слав’янської філології. – 2009. – Вип. 20. – С. 308–315.

2. Всеволод Нестайко. Відповідальність літератури для найменших // Література. Діти. Час, 1982 : зб. літ.-критич. ст. про дит. л-ру. Вип. 7. – К., 1982. – С. 60-66, або Режим доступу до статті: http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/34

3. Костецький А. Г. Сонячна країна добра / А. Костецький // Початкова школа. – 2000. – № 2. – С. 58–60.

4. Кручик І. Пригоди та книжки Всеволода Нестайка / І. Кручик // Укр. тиждень. – 2008. – № 41. – С. 48–52

5. Резніченко Н. Казковий світ Всеволода Нестайка (на прикладі трилогії про сонячних зайчиків) // Літературознавчі студії. – 2012. – Вип. 35. – С. 544 – 549

6. Ткачук Г. В Країні Сонячних Зайчиків : (робота з дит. кн. В. Нестайка у 3 кл.) / Г.В. Ткачук // Початкова школа. – 2010. – № 3. – С. 18–21.

7. Ярмиш Ю. Жанр найсміливіших мрій : [про повість «В країні Сонячних Зайчиків»] / Ю. Ярмиш // Дніпро. – 1963. – № 12. – С. 138.

Літературна п'ятихвилинка «Сучасні українські книги для дітей»

Огляд, рецензування, написання відгуків, обговорення сучасних книг для дітей, написаних українськими письменниками

1. Г. Ткачук «Вечірні крамниці вулиці Волоської»

Практичне заняття № 14

Сучасна українська література для дітей: жанрово-тематичне розмаїття

1. Загальний огляд розвитку літератури для дітей на сучасному етапі.

2. «Казки Старого Лева» Мар'яни Савки.

3. Пригодницько-фантастичні твори Сергія Гридіна, Галини Малик, Лесі Вороніної, Галини Пагутяк.

4. Поетична творчість для дітей Івана Малковича, Івана Андрусяка, Мар’яни Савки, Романа Скиби, Галини Кирпи та інших.

Для самостійного опрацювання

  1. Теми рефератів: «Основні тенденції розвитку сучасної української поезії для дітей», «Особливості тематичного та жанрового розвитку сучасної української прози для дітей та підлітків».
  2. Зробити (письмово) огляд сучасних періодичних видань для дітей та розробити їх рейтинг.

Література1. Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 1-3. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011-2012.

2. Бойцун І. Жанрова специфіка пригодницького детективу «Таємниця козацького скарбу» Андрія Кокотюхи / Ірина Бойцун // Детская литература в культурном пространстве современности: образы, проблемы, жанры: Мат-лы междунарю науч.-теорет. конф. – Караганда: Центр гуманитарных исследований «Тезис», 2011. – С. 18-23.

3. Гнідець У. С. Концептуалізація розуміння сучасної літератури для дітей та юнацтва в світлі наукової критики [Електронний ресурс] / У. С. Гнідець. – Режим доступу до статті: http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/46

4. Качак Т. Б. Література для дітей і дитяче читання у контексті сучасної літературної освіти: збірник науково-методичних статей / Т. Б. Качак. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2013 – 132 с.

5. Качак Т. Б. Про комп’ютерний Вірус, мандри і дитинство…(рецензія) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/72

6. Качак Т. Б. Сучасна українська проза для дітей: жанровий аспект // Детская литература в культурном пространстве современности: образы, проблемы, жанры: Мат-лы междунарю науч.-теорет. конф. – Караганда: Центр гуманитарных исследований «Тезис», 2011. – 124 с. – С. 33 – 38.

7. «Краща література юним читачам» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статей: http://www.chl.kiev.ua/key/

8. Марина Павленко. «Дитяча література – не сюсюкання» [Електронний ресурс] / Павленко М. – Режим доступу до статті: http://vsiknygy.net.ua/interview/575

9. Мацевко- Бекерська Л. Концепт читання як умова організації наративу в дитячій літературі / Лідія мацевко-Бекерська // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст./ Відп. ред. В. А. Зарва. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2009. – Вип. ХХ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 298 – 307.

10. Хороб М. Художні маркери дитинства в сучасній українській літературі (на матеріалі «Миколчиних історій» Марини Павленко) / Марта Хороб // Література. Література. Діти. Час: Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 4. – Рівне: Дятлик М., 2013. – С. 185 – 191.

 

Літературна п'ятихвилинка «Сучасні українські книги для дітей»

Огляд, рецензування, написання відгуків, обговорення сучасних книг для дітей, написаних українськими письменниками

Книжки із серії «Круть-верть» (видавництво «Ранок»)

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...