Главная Обратная связь

Дисциплины:


АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЗАВДАННЯПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ

Питання для самостійного опрацювання

1. Основні положення структурно-генетичного підходу К.К. Платонова. Структура особистості і функціональні зв’язки між її елементами.

2. Професійно важливі якості та їх вивчення.

3. Здібності як ресурс ефективної професійної діяльності. Міжпарадигмальний аналіз проблеми вивчення здібностей у психології.

4. Процедура професійного відбору: вимоги до планування і проведення.

Завдання 1

Звернення до психолога директора компанії: «Наше підприємство займається виготовленням та реалізацією будівельних матеріалів. У наступному місяці ми передбачаємо розширення штату працівників та відкриття відділу з налагодження зв’язків з громадськістю. Проблема виникає при обранні керівника PR-відділу. У нас є кілька кандидатур. Це люди, які не один рік працюють на підприємстві, проте ця посада є досить специфічною для нас і вимагає певного рівня розвитку особистості, що здатна самостійно навчатися та прагнула б до власного розвитку, а не працювала «з нагайки». Чи не могли б ви допомогти нам зробити правильний вибір керівника PR відділу?»

Обов’язкова програма при виконанні завдання:

1. Вивчіть особливості особистісного розвитку претендентів на посаду керівника PR-відділу.

2. У ході роботи користуйтеся «Картою особистості» (К.К. Платонова).

3. Змоделюйте та продемонструйте можливі результати дослідження. Вкажіть, на основі яких показників ви можете робити висновки про здатність людини ефективно виконувати обов’язки керівника відділу (проведіть детальний аналіз загального рівня розвитку, рівня розвитку кожної з підструктур особистості, проаналізуйте особливості особистісного розвитку). У процесі демонстрації використовуйте порівняльні діаграми, графіки тощо.

4. Отримані результати дослідження представте у формі рекомендаційної психологічної характеристики.

Завдання 2

Звернення до психолога директора міської школи: «Основне завдання нашого навчального закладу – розвиток особистості не лише учня, але й учителя. У межах проведення виробничого експерименту ми хотіли би дізнатися, які зміни в особистісному розвитку відбуваються у молодих викладачів, які структури особистості розвиваються, або, навпаки, деградують у процесі виконання професійних обов’язків. У нашій школі півроку працює молодий вчитель фізики, який погоджується взяти участь у цьому дослідженні».

Обов’язкова програма при виконанні завдання:

1. Вивчіть особливості особистісного розвитку молодого вчителя фізики в умовах виконання ним професійних завдань на початку та наприкінці навчального року.2. У ході роботи користуйтеся «Картою особистості» (К.К. Платонова).

3. Змоделюйте та продемонструйте можливі результати дослідження. Визначте можливі варіанти особистісного розвитку; встановіть, які структури особистості, на вашу думку, мають можливість розвиватися в умовах виконання професійних обов’язків досліджуваним, а які – ні. Зробіть порівняльний аналіз результатів дослідження на початку року і наприкінці (використовуйте різні форми візуалізації результатів дослідження).

4. Отримані результати дослідження представте у формі висновків проведеного дослідження.

Завдання 3

Звернення до психолога директора міської школи: «Наша школа підписала угоду про співпрацю з міським текстильним комбінатом. Підприємство може забезпечити на період літніх канікул школярів 10-11 класів роботою: ткач, пакувальник, працівник конвеєру. Паралельно буде проводитись навчання з можливістю подальшого працевлаштування. Проте не всі бажаючі матимуть можливість влаштуватися на роботу, тому ваше завдання полягає у тому, щоби визначити найбільш здібних до цих професій школярів; визначити тих, хто має потенційні можливості до їх освоєння».

Обов’язкова програма при виконанні завдання:

1. Визначте професійно важливі якості особистості серед учнів випускних класів. Визначте основні професійно важливі якості (структури та підструктури) особистості працівників конвеєру, ткачів.

2. У ході роботи використайте «Карту особистості» (К.К. Платонова).

3. Змоделюйте та продемонструйте можливі результати дослідження. Визначте школярів, у яких особистісний розвиток найбільше сприяє продуктивному виконанню професійних обов’язків, визначте їх переваги порівняно з іншими.

4. Результати дослідження представте у формі рекомендаційної психологічної характеристики з використанням діаграм та графіків.

Завдання 4

Звернення до психолога керівника відділу кадрів: «Керівник нашого підприємства хоче прийняти на посаду нового секретаря. Не в його правилах приймати людей «з вулиці», тому він хоче, щоби цю посаду обійняв хтось із нашого відділу. Проте ми вагаємося, кому віддати перевагу. Справа у тім, що він дуже «важка людина», іноді може образити через дрібницю, може накричати. Багато хто не витримував… Тому проблема з «секретарями шефа» у нас постійна: одні – влаштовуються, інші – звільняються. Чи не могли б ви нам порекомендувати кандидатуру, яка б оптимально підходила такому типу керівників?»

Обов’язкова програма при виконанні завдання:

1. Сплануйте дослідження особистості основних претендентів на посаду секретаря. Визначте основні професійно важливі якості (структури та підструктури) особистості, що «допоможуть» продуктивно взаємодіяти з керівником.

2. У ході роботи використайте «Карту особистості» (К.К. Платонова).

3. Змоделюйте і продемонструйте отримані вами результати дослідження. Встановіть, розвиток яких психологічних якостей імовірно зумовить ефективну взаємодію з керівником підприємства.

4. Отримані результати дослідження представте у формі рекомендаційної психологічної характеристики.

Питання для самостійного опрацювання

1. Психофізіологічні механізми виникнення стану втоми.

2. Специфіка проведення спостереження в умовах виробничого процесу.

3. Збір і реєстрація результатів спостереження.

4. План і схема спостереження.

5. Формування висновків наукового дослідження: кількісний та якісний аналіз.

Завдання 5

До психолога звернувся приватний підприємець: «Нещодавно я почав помічати за своїми працівниками дивну річ. На початку тижня працювати ніхто не хоче, хоча саме з понеділка ми починаємо нові проекти. Проте у п’ятницю – в останній робочий день – ентузіазм у всіх ллється через край. Я гадав, що наприкінці тижня всі мають бути стомлені, виснажені. Допоможіть розібратися, що з ними коїться і що в цій ситуації робити, адже ми не можемо починати нові проекти наприкінці тижня?».

Обов’язкова програма при виконанні завдання:

1. Зробіть теоретико-методологічний аналіз проблеми, з якою до вас звернувся клієнт. Зробіть припущення щодо можливих причин виникнення проблеми.

2. Розробіть програму психологічного спостереження за динамікою працездатності працівників упродовж робочого тижня.

3. Змоделюйте і дайте якісну оцінку отриманих результатів дослідження.

4. Отримані результати представте у формі консультативної бесіди з приватним підприємцем.

Завдання 6

До психолога звернулася бригадир ткацького цеху: «Нещодавно у нас була перевірка техніки безпеки і з’ясувалося, що освітлення у цеху не відповідає нормі. Ми замінили освітлювальні прилади на нові – більш потужні, проте після зміни світильників на підприємстві збільшилася кількість травм, працівники швидко стомлюються, скаржаться «що ріже в очах». Тому ми не знаємо, що робити, чи ставити попередні освітлювальні прилади, чи чекати нових травм. Що ви можете порадити у цьому випадку?».

Обов’язкова програма при виконанні завдання:

1. Зробіть теоретико-методологічний аналіз проблеми, з якою до вас звернулася клієнтка. Зробіть припущення щодо можливих причин виникнення проблеми.

2. Розробіть програму психологічного спостереження за динамікою працездатності працівників в приміщеннях з різною освітленістю.

3. Змоделюйте і дайте якісну оцінку отриманих результатів дослідження.

4. Отримані результати представте у формі консультативної бесіди з бригадиром ткацького цеху.

Завдання 7

До психолога звернувся начальник відділу охорони: «Охоронці скаржаться на постійну сонливість, відволікання від монітору екрану. Я спілкувався з працівниками, вони кажуть, що стомлюються і вимагають надавати триваліші перерви. Чи не могли б порекомендувати, яким чином побудувати графік перерв, щоб вони були якісними у плані фізіологічного та психологічного відпочинку охоронців?».

Обов’язкова програма при виконанні завдання:

1. Зробіть теоретико-методологічний аналіз проблеми, з якою до вас звернувся клієнт. Зробіть припущення щодо можливих причин виникнення проблеми.

2. Розробіть програму психологічного спостереження за розвитком процесу втоми в охоронців упродовж зміни.

3. Змоделюйте і дайте якісну оцінку отриманих результатів дослідження.

4. Отримані результати представте у формі консультативної бесіди з начальником відділу охорони.

Завдання 8

До психолога звернувся приватний підприємець: «Я працюю приватним підприємцем. Нещодавно я прийняв на посаду фрезерувальників чотирьох працівників, проте, мені здається, що вони не зовсім освоїлися з трудовими обов’язками. Я гадаю, що дехто з них не адаптувався до нового робочого місця і не адаптується ніколи, а ми не можемо витрачати гроші на неперспективних працівників. Визначте, хто з новоприйнятих фрезерувальників має проблеми з адаптацією до трудових умов».

Обов’язкова програма при виконанні завдання:

1. Зробіть теоретико-методологічний аналіз проблеми, з якою до вас звернувся клієнт. Зробіть припущення щодо можливих причин виникнення проблеми.

2. Розробіть програму психологічного спостереження за процесами адаптації працівників до трудових умов. Визначте основні показники, які свідчитимуть про успішну адаптацію.

3. Змоделюйте і дайте якісну оцінку отриманих результатів дослідження.

4. Отримані результати представте у формі консультативної бесіди з приватним підприємцем.

Завдання 9

До психолога звернувся керівник приватного підприємства з проблемою значного зниження об’ємів виробництва: «Я нічого не можу зрозуміти. Внаслідок економічної кризи нам довелося збільшити об’єми роботи кожного працівника та тривалість робочого дня, власне ми нікого до цього не змушували, тому залишились ті, хто свідомо пішов на ці вимушені нововведення. Проте замість логічного збільшення об’ємів виробництва у нас не лише погіршились якісні показники, але й збільшилась кількість виробничих травм, виробництво неякісного товару тощо. Допоможіть з’ясувати у чому причина погіршення показників виробництва».

Обов’язкова програма при виконанні завдання:

1. Зробіть теоретико-методологічний аналіз проблеми з якою до вас звернувся клієнт. Зробіть припущення щодо можливих причин виникнення проблеми.

2. Розробіть програму спостереження, визначте об’єкт та предмет спостереження, основну мету, сформулюйте дослідницьку гіпотезу, що може пояснити клієнтський запит. Визначте основні показник діяльності працівників, за якими ви будете вести спостереження. Розробіть схему спостереження.

3. Для ілюстрації отриманих вами результатів використовуйте графіки, визначте основні математичні методи для обробки даних.

4. Результати дослідження представте у формі бесіди з керівником підприємства.

Питання для самостійного опрацювання

1. Проблеми міжособистісної взаємодії працівників.

2. Психологічні умови ефективної спільної діяльності.

3. Основні причини виникнення виробничих конфліктів.

4. Поняття про стратегію поведінки. Ситуативний аналіз ефективності використання окремих стратегії поведінки у процесі виробничої взаємодії.

Завдання 10

Звернення до психолога директора компанії: «За кілька днів у Києві відбудеться конференція членів асоціації виробників реклами. Окрім обговорення нагальних проблем галузі, планується підписання ряду угод між підприємцями, телекомпаніями (виробниками рекламної продукції) та рядом рекламних агентств. Зрозуміло, що в умовах жорсткої конкуренції необхідно вміти відстояти позицію компанії, проте зробити це толерантно, цивілізовано. Кого з представників нашого агентства ви могли би запропонувати для представництва на міжнародній конференції?».

Обов’язкова програма при виконанні завдання:

1. Визначте кандидатуру, що потенційно найбільш продуктивно взаємодіятиме у конфліктній ситуації (обґрунтування представте у вигляді порівняльного аналізу з використанням діаграм та графіків).

2. У ході роботи використовуйте методику К. Томаса «Стратегії поведінки людини у конфліктній ситуації».

3. Змоделюйте та продемонструйте можливі результати дослідження. Зробіть передбачення можливої поведінки кандидата у конфліктній ситуації (особливості взаємодії з опонентами, суперниками у конфлікті, стратегії поведінки).

4. Отримані результати дослідження представте у формі рекомендаційної психологічної характеристики.

Завдання 11.

Звернення до психолога директора трикотажного магазину: «Місяць тому ми прийняли на роботу нового продавця. Марина Ігорівна (продавець) має досить великий стаж роботи шкільного вчителя, високий інтелектуальний рівень розвитку. Як на мене, специфіка її попередньої професії вимагала толерантного ставлення до оточуючих, тому при прийомі на роботу ми навіть не цікавилися такими речами як рівень культури спілкування. Проте на Марину Ігорівну з боку клієнтів постійно надходять скарги щодо «невміння розмовляти з людьми». Така ситуація вимагає від нас певного рішення. Чи можете ви пояснити причини такої взаємодії Марини Ігорівни з клієнтами?».

Обов’язкова програма при виконанні завдання:

1. Визначте основні стратегії взаємодії досліджуваної у конфліктній ситуації (обґрунтування представте у формі детального аналізу отриманих результатів з використанням діаграм та графіків).

2. У ході роботи використовуйте методику К. Томаса «Стратегії поведінки людини у конфліктній ситуації».

3. Змоделюйте та продемонструйте можливі отримані результати. Зробіть передбачення можливої поведінки досліджуваної у конфліктній ситуації (особливості взаємодії з опонентами, стратегії поведінки).

4. Отримані результати дослідження представте у формі консультативної бесіди з досліджуваною; в ході бесіди окресліть основні шляхи подолання цієї проблеми.

Завдання 12.

Звернення до психолога керівника страхової компанії: «Протягом місяця у нашій компанії на новій посаді працює Андрій Петрович. Він отримав підвищення з посади IT-працівника (програміста) на посаду головного менеджера (друга людина після керівника компанії). Проте він поводиться як «не свій», постійно уникає мене, з підлеглими ніяковіє, намагається нікого не образити. Така стратегія мені подобалася, протее інколи виникають ситуації, в яких необхідно брати «бика за роги», а він цього зробити не може. У приватній розмові він мені розповів, що у всіх проблемних ситуаціях він знав правильні дії, проте не міг діяти, оскільки це змушувало вступати у суперечку з іншими людьми. Чи могли би ви пояснити причини такої стратегії поведінки?».

Обов’язкова програма при виконанні завдання:

1. Визначте причини такої поведінки Андрія Петровича на новійпосаді.

2. У ході роботи використовуйте методику К. Томаса «Стратегії поведінки людини у конфліктній ситуації».

3. Змоделюйте та продемонструйте можливі результати дослідження. Зробіть передбачення ефективності виконання досліджуваним професійних обов’язків.

4. Отримані результати дослідження представте у формі консультативної бесіди з досліджуваним щодо отриманих результатів дослідження та поліпшенню взаємодії з оточуючими.

Завдання 13

Звернення до психолога керівника агентства з продажу нерухомості: «Нам потрібні на посаду агенти з нерухомості, ініціативні, творчі, а головне зацікавлені у максимальному результаті працівники. Тобто людина, яка здатна боротися і за будь-яку ціну досягати свого. Чи не могли би ви допомогти нам у доборі персоналу?».

Обов’язкова програма при виконанні завдання:

1. Визначте, яка стратегія поведінки у конфліктній ситуації може допомогти реалізувати очікування керівника підприємства.

2. У ході роботи використовуйте методику К. Томаса «Стратегії поведінки людини у конфліктній ситуації».

3. Змоделюйте та продемонструйте можливі результати дослідження.

4. Отримані результати дослідження представте у формі рекомендаційної психологічної характеристики.


АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЗАВДАННЯ

І. ЕТАП ПЕРВИННОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ
Порядок дій Критерії оцінювання та спосіб презентації
1.1. Категоріально-термінологічне Довизначення проблеми, з якою звернулися до психолога (уточнення проблеми, її переформулювання з використанням базових психологічних категорій, понять та термінів) Діалогічне формулювання проблеми з дотриманням принципу поваги до людини, яка звернулася за психологічною допомогою. Використання базових категорій, понять та термінів, необхідних для подальшої роботи з проблемою. Доступність переформульованої проблеми для сприймання людини, що звернулася за допомогою. Опис роботи з проблемою у формі діалогу.
1.2. Формування реалістичних очікувань у людини, яка звернулася за допомогою, та визначення напрямків практичної роботи психолога Виокремлення тих моментів у проблемі, які належать та не належать до компетенції психолога. Аргументованість вибору напрямку практичної роботи психолога (психодіагностична, консультаційна, корекційно-розвивальна, просвітницько-профілактична та інші види робіт). Конкретність очікувань від роботи психолога. Опис меж компетенції психолога
Напрямок практичної роботи Обґрунтування
   
Перелік очікуваних результатів від роботи психолога.

 

ІІ. ПЛАНОВО-ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП
2.1. Аналіз власного досвіду виконання подібних завдань при вивченні навчальних дисциплін та проходженні практик Повнота переліку навчальних дисциплін, модулів та тем, завдань практик, де виконувалися аналогічні або близькі за змістом завдання.
Назва практики Зміст завдань
   

 

2.2. Підбір і аналіз літератури та формулювання припущень про причини виникнення проблеми Наявність всіх видів джерел (довідкова література, монографії, вузькоспеціалізовані статті). Використання електронних каталогів, Internet-ресурсів. Правильність бібліографічного опису. Зазначення основних тез, ідей з конкретних книг чи статей, що дозволяють глибше зрозуміти проблему. Обґрунтованість припущень щодо причин проблеми. Опис припущень щодо причин виникнення проблеми. Пам’ятайте, що посилання виключно на підручники та конспекти лекцій свідчить про низький фаховий рівень психолога.
2.3. Консультація з фахівцями (в першу чергу це спеціалісти з окремих дотичних до психології галузей (соціологія, психіатрія, педіатрія, дефектологія, правознавство тощо), а також психологи – визнані авторитети в окремих аспектах вашої проблеми) Аргументоване обґрунтування потреби у консультації фахівця. Визначення фахівців, до яких можна звернутися за консультацією. Повнота переліку та правильність питань для консультації. Пам’ятайте, що з учителями, шкільними психологами, працівниками установ та іншими поінформованими особами ви можете просто радитися або уточнювати окремі аспекти проблеми. Консультуватися можна лише з тими, чиї професійні знання апріорі глибші за ваші.
2.4. Складання розгорнутого плану виконання завдання, підбір методів та аналіз ресурсів Повнота плану, наявність всіх необхідних етапів. Відповідність методів задачам, що стоять перед психологом на кожному з етапів. Перелік необхідних матеріалів.
Етап роботи Методи та процедури Необхідні ресурси
     

 

2.5. Передбачення проблемних моментів (нерозуміння клієнтом причин проблеми, орієнтація клієнта на швидкий результат, перекладання на психолога відповідальності за вирішення проблеми, провокативна поведінка клієнта (провокація агресії, подвійних стосунків, порушення закону тощо), інші проблемні моменти) Відповідність виділених проблемних моментів специфіці завдання. Глибина аналізу можливих причин проблемних ситуацій. Продуманість варіантів уникнення проблемних моментів.
Проблемні моменти Причини виникнення Шляхи уникнення
     

 

2.6. Підготовка матеріалів, необхідних для виконання завдання (структура первинного інтерв’ю, бланки методик, стимульний матеріал, корекційна програма, програма тренінгу, робочі альбоми для ведучого та учасників тренінгу, інші матеріали) Повнота та якість матеріалів, їх відповідність задачам, що стоять перед психологом. Представлення матеріалів.
ІІІ. ЕТАП ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ
3.1. Збір емпіричних даних (діагностичне дослідження, експеримент, біографічне дослідження, психосемантичне дослідження, первинне діагностичне інтерв’ю, інші способи дослідження проблеми) Правильність збору емпіричних даних з використанням обов’язкової методики. Обґрунтованість вибору додаткової методики (якщо такий вибір був). Якість структурування та презентації зібраних матеріалів. Обґрунтування вибору додаткової методики (якщо такий був). Текстове, табличне, графічне представлення отриманих даних.
3.2. Аналіз та інтерпретація отриманих даних Правильність вибору методів якісного (класифікація, опис окремих випадків, схематизація, типологізація тощо) та кількісного аналізу (описові статистики, кореляційний аналіз, методи статистичного висновку, методи багатовимірної статистики). Відповідність емпіричних даних та зроблених висновків. Глибина та повнота аналізу та інтерпретації отриманих даних. Аналіз та інтерпретація отриманих даних. Правильність вибору методів якісного (класифікація, опис окремих випадків, схематизація, типологізація тощо) та кількісного аналізу (описові статистики, кореляційний аналіз, методи статистичного висновку, методи багатовимірної статистики). Відповідність емпіричних даних та зроблених висновків. Глибина та повнота аналізу та інтерпретації отриманих даних. Аналіз та інтерпретація отриманих даних.
3.3. Надання психологічної допомоги (консультативна бесіда, психотерапевтична робота, тренінгове заняття, розвиваюче заняття, навчаючий експеримент, інші ситуації практичної роботи) Правильність застосування психологічних технік та методик з дотриманням конкретних вимог, обґрунтованих та описаних їх авторами. Обґрунтованість вибору додаткових технік та методик (якщо такий вибір був). Дотримання принципів професійної етики. Обґрунтування вибору додаткової техніки або процедури (якщо такий був). Опис процесу надання допомоги.
ІV. ЗВІТНО-ПІДСУМКОВИЙ ЕТАП
4.1. Представлення результатів людині, яка звернулася із запитом (висновок за результатами дослідження, підсумкова консультативна бесіда, звіт за результатами тренінгової роботи, виступ на батьківських зборах, перед виробничим колективом, інші варіанти представлення результатів) Правильність та обґрунтованість висновків. Якість оформлення звіту, повідомлення, діагностичного висновку тощо. Узгодження очікувань (пункт 1.2.) і отриманих результатів. Діалогічне представлення результатів роботи замовнику чи клієнту з використанням табличних, графічних, відео матеріалів тощо.

Підсумкова рефлексія позитивних моментів(подумайте та напишіть, що саме вдалося зробити, чого досягти, від чого отримати професійне задоволення)

Програма саморозвитку(позначте (обведіть кружечком) ті дії, операції, які б ви хотіли удосконалити, та особистісні якості, які б ви хотіли розвинути; виберіть та максимально конкретизуйте три з них і побудуйте програму саморозвитку з термінами та критеріями самоконтролю).

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...