Главная Обратная связь

Дисциплины:


Ціна, кількість, вартістьМетодика ознайомлення учнів з прикладами залежності між величинами (ціна, кількість, вартість; швидкість, час, відстань та ін.). Використання цих залежностей при розв’язуванні текстових задач.

Усі величини, про які ми розповідаємо школярам, мають однакову властивість – вони змінюються. Але ці зміни не відбуваються самі по собі, бо величини залежать одна від одної. Так маса залежить від кількості предметів, які взято; довжина – відстань – залежить від часу руху; площа фігури залежить від її розмірів і т.д. Крім того, в житті учні часто зустрічаються й з іншими величинами – ціна, вартість, швидкість, продуктивність праці. Тому потрібно сформувати в учнів чіткі уявлення про зв’язок між даними величинами, вчити використовувати ці зв’язки – залежності в ході розв’язування задач.

У програмі з математики для початкових класів (у пояснювальній записці) дано чітку настанову: „Під час вивчення величин розглядаються способи їх вимірювання, зв’язок між величинами, залежність між ними. Початкове ознайомлення дітей з різними залежностями має велике значення для встановлення практичного зв’язку між явищами навколишньої дійсності і для підведення дітей до ідеї функціональної залежності”.

Основний методичний апарат, що допомагає ознайомити учнів із взаємозв’язком між величинами, – це добір задач і прикладів, які їх розкривають. Слід також пам’ятати, що йдеться про залежність між двома величинами, а третя величина залишається незмінною (сталою). Для ознайомлення із залежностями між величинами треба брати такі приклади, які досить часто трапляються дітям у житті, зрозумілі їм.

Найчастіше доводиться мати справу з такими залежностями, які в математиці називаються прямою і оберненою пропорційністю. Завдання вчителя – добитися розуміння учнями таких залежностей та вміння їх використовувати в ході розв’язування задач. Терміни „пряма пропорційність”, „обернена пропорційність” звичайно ж не вживаються, спеціальних правил учні не заучують, бо це приводить до перевантаження програми з математики для початкових класів.

У початковій школі розглядаються залежності між такими величинами:

1) ціна, кількість, вартість;

2) обсяг роботи, час роботи, продуктивність праці;

3) кількість матеріалу, кількість виробленої продукції, норма витрати на 1 виріб;

4) швидкість, час, відстань.

Ціна, кількість, вартість

Під час вивчення теми „Табличні випадки множення і ділення” дітям пропонується задача: „Скільки коштують 6м тканини ціною по 4грн за метр?”. Як правильно організувати роботу над цією задачею? Спираючись на набутий досвід, учні міркують так: „4грн коштує кожний метр тканини. Усього 6м тканини. Щоб дізнатися, скільки коштує вся тканина, треба по 4 взяти 6 разів, або 4 · 6 = 24 (грн.)”.Після цього доцільно з’ясувати, що треба було знайти (вартість покупки), що було відомо (ціна і кількість), встановити за розв’язанням, як дізналися про вартість через кількість і ціну (щоб знайти вартість покупки, треба ціну помножити на кількість товару).

Можна після цього запропонувати учням відповісти на питання: „Скільки грошей треба заплатити за 4м, 7м, за 9м такої тканини?”. Діти усвідомлюють, що за більшу кількість товару при однаковій ціні треба заплатити більше грошей (більша вартість покупки). Це і приклад прямо пропорційної залежності.

Визначаючи правильну методику вивчення питання про залежність між величинами, слід пам’ятати, що цей матеріал розглядається не на 1 – 2 уроках, а у зв’язку із розв’язуванням задач. Так, у підручниках математики 3 – 4 класів залежності між ціною, кількістю і вартістю зустрічаються у різних темах.

Зокрема, у 3 класі: № 140, 152, 336, 362, 551, 661, 775, 844

4 клас: № 76, 687

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...