Главная Обратная связь

Дисциплины:


СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИКонтрольна робота складається з чотирьох теоретичних питань та однієї задачі.

Кожне теоретичне питання необхідно розкрити на 1 – 2 сторінках друкованого тексту, керуючись наступними складовими:

актуальність проблеми, сучасний стан в Україні та регіоні, статистичні дані; структура та напрямки реалізації заходів щодо вирішення проблеми;

інструменти реалізації заходів щодо вирішення проблеми (спосіб фінансування, бюджетні та позабюджетні надходження, державні або муніципальні джерела фінансування);

механізм реалізації заходів (основні виконавці, інституційне забезпечення, взаємодія та координація з державними та недержавними установами); очікувані результати, критичні зауваження.

Треба розкрити сутність та стан питання, його значущість, навести огляд літературних джерел з обов’язковим посиланням на них.

Варіант 0

1. Поняття і визначення термінів «соціальні потреби» й «соціальні відносини».

2. Соціальна політика і соціальна справедливість. Погляди на соціальну справедливість і їх суть.

3. Необхідність посилення соціального захисту населення на рівні підприємства.

4. Технології регулювання колективних трудових суперечок і конфліктів.

Варіант 1

1. Особливості соціальної політики у командно-адміністративній системі.

2. Соціальне партнерство та його роль у вирішенні соціальних
проблем.

3. Наслідки та причини загострення соціальних проблем в Україні в результаті реформ.

4. Джерела фінансування соціальної сфери. Суб’єкти фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери.

Варіант 2

1. Базовий державний мінімальний соціальний стандарт.

2. Принципи, цілі та завдання соціальної стандартизації.

3. Система державних соціальних стандартів і нормативів в Україні. Основні та додаткові види державних соціальних гарантій.

4. Принципи, на яких будується система соціального захисту та соціальне забезпечення.

Варіант 3

1.Сучасний стан і проблеми розвитку соціальної сфери в Україні. Рівні управління соціальною сферою.

2. Проблеми вибору моделі соціальної політики в Україні. Пріоритетні напрями соціальної політики України на поточний період.

3. Сутність державного планування розвитку соціальної сфери.

4. Бюджетне і позабюджетне фінансування розвитку соціальної сфери.

Варіант 4

1. «Соціальна допомога» і «соціальна підтримка» як категорії.

2. Соціальний захист, соціальна справедливість і соціальна безпека.

3. Міністерство праці та соціальної політики як суб’єкт реалізації соціально-політичних завдань.

4. Перелік видів допомоги для безробітних у розвинутих країнах.

Варіант 51. Схема соціального захисту економічно активного населення.

2. Перелік видів допомоги для безробітних та порядок їх надання в Україні. Додаткові гарантії щодо працевлаштування.

3. Мінімальна заробітна плата та її гарантії в системі соціального захисту. Порядок індексації заробітної плати працюючих.

4. Пріоритетні напрямки соціального захисту на сучасному етапі розвитку економіки України.

Варіант 6

1. Різновиди соціально-трудових конфліктів, їх причини та функції.

2. Етапи впровадження пенсійної реформи. Недержавні пенсійні фонди.

3. Соціальне партнерство, його примирна функція в досягненні злагоди в колективному трудовому спорі (конфлікті).

4. Роль держави та її інститутів у розробці й реалізації соціальної політики.

Варіант 7

1. Державна молодіжна політика як складова соціальної політики і її напрями. Фінансування молодіжної соціальної політики.

2. Види державної допомоги сім’ям з дітьми та її розміри.

3. Реабілітаційні програми і заходи щодо активізації життєдіяльності інвалідів. Гарантії працевлаштування інвалідів.

4. Роль профспілок у соціальній політиці підприємства.

Варіант 8

1. Поняття «прожитковий мінімум», «межа малозабезпеченості», «мінімальний споживчий бюджет».

2. Причини появи та прогресування бідності в Україні.

3. Адресна соціальна допомога сім’ям з низькими доходами.

4. Проблеми пенсійної системи в Україні.

Варіант 9

1. Мета, напрями і завдання пенсійної реформи.

2. Стратегії переговорів у вирішенні конфліктів соціально-трудового характеру.

3. Поняття і правові основи соціальної політики підприємства.

4. Соціальний аудит та його роль в організації контролю соціальної політики на підприємстві.

Другою складовою частиноюконтрольної роботи є вирішення задачі,головною метою якої є отримання навичок обчислення індексів розвитку людського потенціалу (за методологією програми розвитку ООН).

Завдання:виходячи з даних табл. 2, розрахувати:

індекс людського розвитку;

індекс людського розвитку з урахуванням гендерного фактора;

показник розширення можливостей жінок;

індекс злиденності населення.

Послідовність проведення розрахунків представлена в таблиці 1.

 

Таблиця 1

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...