Главная Обратная связь

Дисциплины:


ДІАБЕТИЧНА РЕТИНОПАТІЯВизначення: Діабетична ретинопатія (ДР) – мікроангіопатія судин сітківки ока при цукровому діабеті, в термінальній стадії призводить до повної втрати зору. Більш часто розвивається у дітей підліткового віку, ніж молодшого віку.

Класифікація:

Стадії Критерії діагностики
І – непроліферативна ретинопатія - скарг немає - гострота зору нормальна - не сітківці мікроаневризми, набряк (переважно в макулярній зоні), крововиливи, тверді та м’які ексудативні вогнища
ІІ – передпроліферативна ретинопатія - гострота зору знижена - поряд зі змінами, характерними для Іст. є аномалії венозних судин (вервичеподібність, звивистість, петлі, подвоєння та значні коливання калібру судин), велика кількість ексудатів, інтраретинальні мікросудинні аномалії, велика кількість ретинальних геморагій, різної інтенсивності скотоми
ІІІ – проліферативна ретинопатія - різке зниження гостроти зору до повної сліпоти - неоваскуляризація диску зорового нерву та інших відділів сітківки - крововиливи в скловидне тіло - утворення фіброзної тканини в ділянці преретинальних крововиливів - ускладнення ДР ІІІ: 1.Фракційне відшарування сітківки. 2.Рубеоз райдужки. 3.Вторинна глаукома.

 

Методи дослідження ДР:

1. Обов’язкові:

- зовнішній огляд очного яблука, дослідження гостроти зору і полів зору 1 раз на 6 місяців

- визначення рівня внутрішньоочного тиску 1 раз на 12 місяців у пацієнтів зі стажем ЦД 10 і більше років

- біомікроскопія кришталика і скловидного тіла за допомогою щільової лампи

- пряма або зворотна офтальмоскопія із широкою зіницею 1 раз на 12 місяців, при виявленні ускладнень – кожні 3-6 місяців

2. Додаткові:

- фотографування судин очного дна за допомогою фундус-камери

- флуоресцентна ангіографія

- електрофізіологічні методи дослідження для визначення функціонального стану зорового нерва та сітківки

- УЗД при наявності значних помутнінь у скловидному тілі та кришталику.

При раптовому зниженні гостроти зору або появі яких-небудь інших скарг на зір, обстеження окулістом повинно проводитись негайно.

Лікування ДР:

Повинно здійснюватись спільно ендокринологом і окулістом.

1. Ідеальний/оптимальний глікемічний контроль (НвФ1С <7,0-7,5%). Між глікемічним контролем і розвитком ДР існує чітка залежність.

2. Використання в лікувальних і профілактичних цілях ангіопротекторів визнано малоефективним, особливо на тлі глікемічного контролю з високим ризиком.

3. Найбільш ефективним для лікування ДР і профілактика сліпоти в даний час є лазерна фотокоагуляція (ЛФК). Використовують 3 основних методи ЛФК: фокальна ЛФК, бар’єрна ЛФК, панретинальна ЛФК.Алгоритм лікувальних заходів при ДР:

Ускладнення, що загрожують зору Лікувальні заходи
Непроліферативна ДР Ретельний контроль глікемії
Мікрокрововиливи у сітківку ЛФК ділянок ураження
Значний макулярний набряк Фокальна ЛФК
Ризик проліферативної ДР Панретинальна ЛФК
Крововиливи у скловидне тіло Спостереження або вітректомія
Тракція, відшарування сітківки Вітректомія
Неоваскулярна глаукома Панретинальна ЛФК, кріотерапія

Терміновість проведення ЛФК залежить від форми і стадії патології (визначає офтальмолог):

    1. Набряк макули або макулопатія:

- при гострій формі – терміново

- при хронічній формі – протягом декількох днів

    1. Проліферативна ДР:

- при центральній формі (новостворені судини на диску зорового нерва) – терміново

- при периферичній формі (новостворені судини в інших місцях сітківки) – не відкладаючи, протягом 1-2 тижнів

    1. Передпроліферативна ДР:

- при наявності додаткових факторів ризику – не відкладаючи, протягом декількох тижнів

- при відсутності факторів ризику – протягом 2-3 місяців

Критерії ефективності лікування:

Стабілізація прогресування ретинопатії

Диспансерне спостереження – довічне:

Дослідження Частота Лікувальні заходи Профілактичні заходи
Діабетична непроліферативна ретинопатія
Огляд окуліста: без макулопатії   2 рази на рік Лазерна фотокоагуляція Досягнення ідеального (оптимального) глікемічного контролю ЦД. Контроль і корекція АТ
з макулопатією 3 рази на рік
Визначення гостроти зору Вимір внутрішньоочного тиску Пряма офтальмоскопія Біомікроскопія кришталика та скловидного тіла Флуоресцентна ангіографія сітківки Фотографування судин очного дна при необхідності - частіше
Діабетична передпроліферативна ретинопатія
Огляд окуліста Визначення гостроти зору Вимір внутрішньоочного тиску Пряма офтальмоскопія Біомікроскопія кришталика та скловидного тіла Флуоресцентна ангіографія сітківки Фотографування судин очного дна 3-4 рази на рік і при необхідності Лазерна фотокоагуляція Підтримка ідеального (оптимального) глікемічного контролю ЦД. Контроль і корекція АТ
Діабетична проліферативна ретинопатія
Огляд окуліста Визначення гостроти зору Вимір внутрішньоочного тиску Пряма офтальмоскопія Біомікроскопія кришталика та скловидного тіла Флуоресцентна ангіографія сітківки Фотографування судин очного дна Терміново, потім 3-4 рази на рік і при необхідності Лазерна фото коагуляція Кріокоагуляція Вітректомія Підтримка ідеального (оптимального) глікемічного контролю ЦД. Контроль і корекція АТ

Примітка: у разі діабетичної ретинопатії будь-якого ступеня при вагітності – огляд офтальмолога 1 раз на триместр.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...