Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вимірювання іонізуючих випромінень та ядерних констант – 8 еталонів.Державні еталони України експлуатуються в національному науковому метрологічному центрі – ННЦ “Інститут метрології”, державних наукових метрологічних центрах –Укрметртестстандарті, ДП “НДІ „Система”, а також ДП “Івано-Франківськстандартметрологія”.

ННЦ “Інститут метрології” – 48 державних еталонів;

ДП “Укрметртестстандарт” – 8 державних еталонів;

ДП “НДІ „Система” – 1 державний еталон;

ДП “Івано-Франківськстандартметрологія” – 1 державний еталон.

Створені державні еталони представляють унікальні вимірювальні комплекси, в яких використані новітні досягнення світової науки та техніки і для функціонування яких обладнані спеціальні приміщення із забезпеченням необхідних умов для підтримання температури, вологості, вібрації та інших параметрів інженерної інфраструктури, що забезпечують задані умови експлуатації. Високий науково-технічний рівень еталонів підтверджено результатами їх звірень з національними еталонами Німеччини, Великобританії, Росії.

Враховуючи значення державних еталонів у розвитку нових напрямів науки і техніки, створенні новітніх технологій, підвищенні обороноздатності країни, поліпшенні якості промислової та сільськогосподарської продукції, Постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2001 р. № 1709 державні еталони віднесено до наукових об’єктів, що становлять національне надбання.

Впровадження еталонної бази сприяє:

- підвищенню якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, економії матеріальних витрат, у тому числі енергоресурсів;

- підвищенню якості контролю стану навколишнього природного середовища, продуктів харчування та лікарських препаратів, безпеки умов праці та робіт щодо захисту життя та здоров’я громадян країни;

- підвищенню довіри до України зарубіжних партнерів щодо торговельних операцій та науково-технічного співробітництва, сприянню приєднання України до Світової організації торгівлі (СОТ);

- захисту громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань;

- укріпленню позицій України на міжнародному ринку метрологічних послуг.

Долина Стор.183-185. Добавити.

Напрямки і задачі метрології регламентовані нормативно технічною документацією (НТД) в ДСВ група Т8.

Нормативно – правовою основою метрологічного забезпечення точності вимірювання є державна система забезпечення єдності вимірювань (ДСВ). Основні НТД ДСВ – це державні стандарти (група Т8).

ДСТУ 3400:2006 "Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення i розгляду результатів".

ГОСТ 8.467-82 – ДСВ. Нормативно технічна документація НТД на методики виконання вимірювання. Вимоги побудови, змісту та викладенню.

ГОСТ 8.103-73 – ДСВ. Організація та порядок проведення метрологічної експертизи конструкторської та технологічної документації.

Долина Стор. 160-177. Добавити.

 

 

Повірка та повіркові схеми засобів вимірювання.

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...