Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розділ 1. Теоретичні основи дослідження товарних ринків в процесі маркетингової діяльності підприємстваДослідження товарних ринків

курсова робота з маркетингу
ЗМІСТ

 

 

Вступ....................................................................................................................... 3

Розділ 1. Теоретичні основи дослідження товарних ринків в процесі маркетингової діяльності підприємства......................................................................................... 5

1.1. Суть і зміст маркетингових досліджень...................................................... 5

1.2. Методи збирання первинної інформації..................................................... 8

1.3. Маркетингові дослідження конкуренції та конкурентів.......................... 12

1.4. Визначення місткості ринку та його кон'юнктури. Прогнозування продажу 15

1.5. Ідентифікація маркетингових сегментів та вибір цільових ринків.......... 18

Розділ 2. Маркетингове дослідження ринку для монітора "Panasonic"............ 22

2.1. Аналіз потреби, що задовольняється монітором Panasonic.................... 24

2.2. Проведення маркетингового дослідження................................................ 24

Розділ 3. Пропозиції щодо вдосконалення маркетингового аналізу кон'юнктури товарного ринку та дослідження споживачів для "Сталкер ІТК"...................... 28

3.1. Маркетинговий аналіз кон'юнктури товарного ринку............................ 28

3.2. Дослідження поведінки споживачів.......................................................... 33

Висновки............................................................................................................... 44

Література............................................................................................................. 45

 


Вступ

Крім внутрішньої бухгалтерської звітності та інших даних керівництву фірми можуть знадобитися кон'юнктурні огляди ринку, дослідження купівельних переваг, прогнозування обсягу продажу в регіонах, розрахунки ефективності реклами. Такі дані можна одержати в результаті спеціальних маркетингових досліджень. Це передбачає систематичне проектування, збір, аналіз та узагальнення даних, а також пошук шляхів ефективного застосування їх у специфічній маркетинговій ситуації.

Фірми можуть одержати результати маркетингових досліджень різними способами. Так, порівняно малі компанії можуть звернутися з замовленням на кафедру в університет (інститут) чи в спеціалізовані фірми. Великі компанії, як правило, мають власні відділи маркетингових досліджень.

Відділи маркетингових досліджень постійно розширюють сферу своєї діяльності, удосконалюють методологію аналізу.Як показують опитування працівників найбільших американських компаній, найпоширенішими є такі дослідження: визначення місткості ринку, частки компанії у загальному обсязі продажу, характеристик ринку, аналіз продажу, вивчення кон'юнктури, короткостроковий прогноз, довгостроковий прогноз, вивчення продукції конкурентів, ціноутворення. З питань дослідження в області реклами, вивчення думки покупців компанії порівняно часто звертаються до послуг спеціалізованих фірм, в інших випадках покладаються на власні сили.

При цьому керівникові маркетингових досліджень слід добре орієнтуватися в питаннях інформації, оскільки вона може надходити неправильно обробленою та витратомісткою. Процес маркетингових досліджень включає п'ять етапів:

– визначення проблеми і об’єкта дослідження;

– розробка схеми дослідження;

– збір інформації;

– аналіз інформації;

– підготовка і подання звітності (висновків).

Актуальність теми полягає в тому, що маркетингові заходи є необхідними для економічного процвітання підприємства, і правильна розробка їх – це шлях до добробуту в нових економічних умовах. Особливо це стосується планування маркетингової стратегії підприємства, оскільки від правильності і доцільності виконання цієї роботи залежить успіх всієї маркетингової діяльності будь-якої фірми. Розробка маркетингової програми є особливо актуальною в наш час насамперед тому, що перехід української економіки на ринкові основи відбувся зовсім недавно, а тому у вітчизняних підприємств спостерігається певна відсутність досвіду роботи в нових умовах, що стосується і розробки маркетингових програм.

Метою курсової роботи є систематизація, розширення і закріплення теоретичних знань із маркетингу, застосування їх при вирішенні конкретних економічних проблем, розвиток навичок самостійної роботи та опанування методикою маркетингових досліджень при вирішенні визначених у курсовій роботі питань.

Завданням даної курсової роботи є виявити ступінь підготовки із питань вибору та розробки маркетингових досліджень на підприємстві.

Обґрунтування рекомендацій для прийняття управлінських рішень у сфері маркетингу на визначеному підприємстві.

Методи дослідження, які використовувались в роботі – статистичні.

Об’єктом дослідження є підприємство ТзОВ "Сталкер ІТК".

Метою написання курсової роботи є вивчення проблеми необхідності маркетингових досліджень, методів їх проведення, значення їх для практичної діяльності підприємств.

 


Розділ 1. Теоретичні основи дослідження товарних ринків в процесі маркетингової діяльності підприємства

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...