Главная Обратная связь

Дисциплины:


Осморезистентність та час згортання кровіМета роботи: визначити осмотичну резистентність еритроцитів, та час згортання крові.

Основні положення

Резистентністю еритроцитів називається їх стійкість по відношенню до гіпотонічних розчинів. В гіпотонічних розчинах еритроцити набухають, лопаються і гемоглобін виходить в розчин. Явище руйнування еритроцитів і вихід гемоглобіну в плазму називають гемолізом. Кров при цьому робиться немов би блискучою, набуває характерного яскраво-червоного кольору і називається лаковою. Резистентність окремих еритроцитів неоднакова.

Для перетворення фібриногену у фібрин, що являє собою суть процесу згортання крові, необхідна наявність ферменту тромбіну, який утворюється із протромбіну в присутності солей кальцію.

Матеріали та обладнання: 3 мірні піпетки, штативи для пробірок, 5 пробірок, 1%-й розчин хлориду натрію, дистильована вода, дефібринована кров, штатив з пробірками, градуйована піпетка, оксалатна кров, 2%-ий розчин хлориду кальцію.

ХІД РОБОТИ

Дослід № 1. Визначення резистентності еритроцитів (спостереження гемолізу).

Для визначення резистентності еритроцитів приготовте п’ять пробірок із розчином хлориду натрію з концентрацією, яка зменшується.

 

Таблиця. Кількість і концентрація розчину NаСІ, необхідного для визначення резистентності еритроцитів

№ пробірки Кількість води в мл Кількість 1% розчину NаСІ в мл Концентрація NаСІ в %
1. 0,9
2. 0,7
3. 0,5
4. 0,3
5. 0,1

 

В кожну із пробірок добавте по 0,06мл або по 0,2мл дефібринованої крові. Уміст всіх пробірок ретельно перемішайте і поставте їх на 30хв в штатив. З плином часу відмітьте, які зміни відбулися в кожній пробірці. Про частковий гемоліз судять по легкому зафарбуванню рідини гемоглобіном після відстоювання еритроцитів, при струшуванні пробірки розчин стає мутним. При повному гемолізі розчин прозорий, має характерний лаковий блиск. Проаналізуйте отримані дані і зробіть висновки.

Дослід № 2. Виявлення ролі солей кальцію в згортанні крові.

Налити в дві пробірки по 3 мл оксалатної крові. Одну пробірку залишити в якості контролю, а до другої добавити 0,5 мл 2%-ого хлориду кальцію. Через 10-15 хв повинен утворитися згусток фібрину, тобто відбудеться згортання крові. Якщо згортання не відбулося, значить, весь хлорид кальцію пішов на утворення осаду оксалату кальцію за рахунок надлишку оксалату натрію в крові. В такому випадку долийте в пробірку ще 0,5 мл розчину хлориду кальцію до утворення згустку. Порівняйте вміст цієї пробірки із вмістом контрольної.Зміст звіту

1. Тема роботи.

2. Результати і висновки.

Контрольні питання.

1. При якій концентрації хлориду натрію спостерігається частковий і при які повний гемоліз?

2. Що відбувається і як змінюється форма еритроцитів в помірно гіпотонічному розчині і в гіпертонічному середовищі?

3. Яка структура і властивості гемоглобіну?

4. Назвіть всі можливі сполучення, які утворює гемоглобін.

5. Що загального і чим відрізняються гемін і гематин?

6. Що таке гемоліз?

 

Література

1. Гуминский А.А. и др. Руководство к лабораторным занятиям по общей и возрастной физиологии. – М.:Просвещение, 1990. – 239с.

2. Филимонов В.И. Руководство по общей и клинической физиологии. – М.: Мед. информационное агентство, 2002 – 958с.

3. Дудель Й., Рюэгг Й., Шмидт Р. Физиология человека: 3 т. / Под ред. Шмидта Р. и Тевса Г.- М.: Мир, 1996.- 323 с.


Лабораторне заняття № 5

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...