Главная Обратная связь

Дисциплины:


Час затримки дихання до і після гіпервентиляції легеньПрізвище піддослідного Час затримки дихання (в с)
до гіпервентиляції після гіпервентиляції
     

 

Оформіть протокол, запишіть одержані дані. Розрахуйте РОВд, залишковий об'єм, а також загальну ємність легенів, функціональну залишкову ємність. Порівняйте показники, одержані в сидячому положеннях, при фізичному навантаженні. Зробіть висновки.


Зміст звіту

1. Тема роботи.

2. Результати і висновки.

 

Контрольні питання

  1. Як виміряти ЖЄЛ, ДО, РОВд, РОВид?
  2. Які величини цих показників у нормі?
  3. Яке значення цих величин для оцінки дихальної функції?
  4. Поясніть відмінності вимірюваних показників залежно від положення тіла і функціонального стану.
  5. Де розміщується дихальний центр? Який механізм його функціонування при нормальному диханні та при затримці дихання?

Література

1. Яновський І.І., Ужако П.В. Фізіологія людини і тварин. Практикум.- К.: Вища школа, 1991.- 175с.

2. Гуминский А.А. и др. Руководство к лабораторным занятиям по общей и возрастной физиологии. – М.:Просвещение, 1990. – 239с.

3. Филимонов В.И. Руководство по общей и клинической физиологии. – М.: Мед. информационное агентство, 2002. – 958с.

4. Гальперин С.И. Физиология человека и животных. Высшая школа, 1970 – 656с.

5. Руководство к практическим занятиям по физиологии с основами анатомии человека /Под ред. проф. Л.Н. Малоштан. – Харьков.: Издательство НФАУ, 2000. – 232с.


Лабораторне заняття № 2

Розщеплення крохмалю ферментами слини

Мета роботи: вивчити умови дії ферментів слини.

Основні положення

В слині людини містяться амілолітичні ферменти амілаза і мальтоза. Амілаза розщеплює глікоген до мальтози, а мальтоза розщепляє мальтозу до глюкози. Вони діють при температурі тіла (380 – 390) в нейтральному та слабко лужному середовищі. За гістологічною будовою і характером слини, що виділяється, розрізняють серозні залози, які виробляють слину, багату на білок, воду та мінеральні солі, (навколовушні залози) і змішаного типу, слина із яких містить ще й мукополісахариди (муцин, підщелепні та підязикові залози).

Матеріали та обладнання:штатив з пробірками, лійки, паперові фільтри, піпетки, два стакана по 100 мл, спиртівка, 1% варений крохмаль, 1% сирий крохмаль, 1% розчин йоду, 1% розчин соляної кислоти, дистильована вода, водяна баня, лакмусовий папір, ємність з льодом, реактив Фелінга.

ХІД РОБОТИ

Прополоскати рот і зібрати в пробірку 8-10мл слини. Профільтрувати слину і дослідити на лакмусовий папір. Нейтральний лакмусовий папір синіє, так як слина має слабко лужну реакцію, яка зумовлена присутністю бікарбонатів та фосфатів.Приготуйте 7 пробірок, пронумеруйте їх. В пробірки 1, 2, 3, 4, 6 налити по 3мл 1% вареного крохмалю, а в пробірку № 5 – 3мл 1% сирого крохмалю, а в пробірку № 7 – 1мл натуральної слини. Додайте до них; в пробірку № 1 – 1мл натуральної слини, № 2 – 1 мл прокип’яченої слини, № 3 – 1мл слини і 1 мл соляної кислоти, № 4 – 1 мл дистильованої води, № 5 – 1мл натуральної слини.

Пробірки № 1, 2, 3, 4, 5 поставте у водяну баню при температурі 38-400С на 15-20 хв. Пробірки № 6 і 7 поставте на лід протягом 10 хв, а потім вміст пробірки № 7 перелийте в пробірку № 6 і знову поставте на холод.

Через 15-20 хв пробірки № 1, 2, 3, 4, 5 вийміть із водяної бані. Половину вмісту кожної пробірки перелийте в чисті пробірки, відповідно - № 1а, 2а, 3а, 4а, 5а. Дослідіть вміст пробірок № 1, 2, 3, 4, 5 на присутність крохмалю. Для цього в кожну пробірку добавте по 2-3 краплі розчину йоду. Зафарбування в синій колір свідчить про присутність крохмалю.

Дослідіть вміст пробірок № 1а, 2а, 3а, 4а, 5а на присутність цукру. Для цього в кожну пробірку добавте по 1мл реактиву Фелінга і нагрійте на спиртівці до кипіння. Якщо хоча б частина крохмалю розщепилась до глюкози, відбувається відновлення оксиду купруму (ІІ) в оксид купруму (І), який утворює жовтогарячий осад.

Візьміть пробірку № 6, половину вмісту перелийте в чисту пробірку № 6а. Проведіть проби на присутність крохмалю (в пробірці № 6) та цукру (в пробірці № 6а).

Отримані дані занесіть в таблицю.

Пробірки Результати
Вміст крохмалю Вміст цукру
   
   
   
   
   
   
   

 

Зміст звіту

3. Тема роботи.

4. Результати і висновки.

Література

6. Яновський І.І., Ужако П.В. Фізіологія людини і тварин. Практикум.- К.: Вища школа, 1991.- 175с.

7. Гуминский А.А. и др. Руководство к лабораторным занятиям по общей и возрастной физиологии. – М.:Просвещение, 1990. – 239с.

8. Филимонов В.И. Руководство по общей и клинической физиологии. – М.: Мед. информационное агентство, 2002. – 958с.

9. Гальперин С.И. Физиология человека и животных. Высшая школа, 1970 – 656с.

10. Руководство к практическим занятиям по физиологии с основами анатомии человека /Под ред. проф. Л.Н. Малоштан. – Харьков.: Издательство НФАУ, 2000. – 232с.

 


Лабораторне заняття № 3

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...