Главная Обратная связь

Дисциплины:


Дослідження ферментативних властивостей шлункового сокуМета роботи: виявити протеолітичні ферменти шлункового соку; визначити умови їхньої дії.

Основні положення

Шлунок виконує секреторну, моторну, всисну, екскреторну, інкреторну і бактерицидну функції.

Секреторна функція шлунка забезпечується залозами, які знаходяться в його слизовій оболонці. Їх протоки покривають у вигляді дрібних отворів зібрану в складки слизову оболонку. Секреторні залози шлунку складаються із головних, додаткових і обкладних клітин. Головні клітини являються місцем утворення ферментів шлункового соку. Додаткові клітини виділяють мукоїдний секрет, обкладні клітини виділяють соляну кислоту шлункового соку.

Моторна функція шлунку здійснюється за рахунок скорочення мускулатури стінок шлунку, завдяки чому відбувається переміщення їжі в шлунку і проходження її в дванадцятипалу кишку.

Всисна функція сприяє надходженню в організм із шлунка води, мінеральних солей, спирту, лікарняних речовин, продуктів розпаду, вуглеводів.

Екскреторна функція шлунка пов’язана із виділенням разом із шлунковим соком продуктів обміну білків (сечовина), лікарняних речовин (хінін, йод, морфій, миш'як).

Інкреторна функція пов’язана з тим, що в шлунку утворюється ряд тканинних гормонів, які впливають на процес травлення.

Бактерицидна функція здійснюється за рахунок соляної кислоти шлункового соку.

Матеріали та обладнання: натуральний шлунковий сік, 0,5%-й розчин соляної кислоти (НСІ), 0,5%-й розчин гідрокарбонату натрію (NaHCO3), фібрин або білок напівзвареного яйця, лакмусовий папір, склограф, штатив з пробірками, спиртівка, пінцет, термостат або водяна баня.

 

ХІД РОБОТИ

Нумерують чотири пробірки і наливають: у першу – 2мл шлункового соку; у другу – 2мл шлункового соку і кип’ятять його на спиртівці; у третю – 2мл шлункового соку і додають краплями розчин соди до одержання слаболужної реакції (до синюватого забарвлення червоного лакмусового паперу); в четверту – 2мл 0,5%-го розчину НСІ. У всі пробірки вносять однакову кількість фібрину (0,1-0,3 г) або яєчного білка. Ставлять на 30-40 хв у водяну баню або термостат при температурі +380С.

Через 30-40 хв пробірки виймають і визначають, як змінився їхній вміст. Результати записують у таблицю. Зазначають відмінності та пояснюють причини. Оформлюють протокол досліду.


 

№ п/п Вміст пробірки Час в термостаті Результати досліду
до і після колір осад причина
1. Шлунковий сік +фібрин        
2. Кип’ячений шлунковий сік+ фібрин        
3. Шлунковий сік + розчин NaHCO3 + фібрин        
4. 0,5%-й розчин соляної кислоти + фібрин        

 Зміст звіту

1. Тема роботи.

2. Результати і висновки.

 

Контрольні питання.

1. Які ферменти входять до складу шлункового соку, яка їхня дія на компоненти їжі?

2. Які умови необхідні для дії протеолітичних ферментів шлункового соку?

3. Роль соляної кислоти у шлунковому травленні.

Література

1. Бабский Е.Б. и др. Физиология человека. – М.: Медицина, 1985. – с. 398-400.

2. Филимонов В.И. Руководство по общей и клинической физиологии. – М.: Мед. информационное агентство, 2002 – 958с.

3. Яновський І.І, Ужако П.В. Фізіологія людини і тварин. – Київ: “Вища школа”, 1991. – с. 78-79.

4. Практикум по нормальной физиологии. Под ред. проф. Агаджаняна Н.А. и проф. Коробкова А.В.


Лабораторне заняття № 4

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...