Главная Обратная связь

Дисциплины:


Номограма для формули Рида 


Таблиця 1. Розрахунок основного обміну чоловіків

А Б
Маса,кг Ккало рії Маса кг Ккалорії Рістсм Чоловіки (вік у роках)
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
-
- - - -

 
Таблиця 2. Розрахунок основного обміну жінок

А Б
Масакг Ккало рії Масакг Ккало рії Рістсм Жінки (вік у роках)
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
-21 - - - - - - - - - - - -
-5 -14 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - -

 

 


Лабораторне заняття № 1

Дослідження рефлекторної дуги

Мета роботи: дослідити рецептивні поля рухових рефлексів, та їх рефлекторних дуг; встановити роль рецептора у здійсненні рефлекторної реакції.

Основні положення.

Рецептивним полем називають ділянку шкіри (чи іншу ділянку тіла), при подразненні якого виникає певний рефлекс. У спинальної жаби при подразненні тих чи інших рецептивних полів виникають строго визначені рефлекси.

Питання для теоретичної підготовки. 1.Рефлекторний принцип діяльності ЦНС. 2. Головні принципи рефлекторної теорії. 3. Структурні основи рефлекторної діяльності. 4. Рефлекторна дуга.

Матеріали та обладнання: жаба, штатив із гачком або корковою пробкою для закріплення жаби, препарувальна дощечка, фільтрувальний папір, вата, набір препарувальних інструментів, розчин Рінгера, скляночки для розчинів кислоти Н24 1,0%-ий, 0,5%-ий, 0,1%-ий розчин новокаїну, посудина для обмивання жаби, стакан з водою.

ХІД РОБОТИ

Дослід № 1. Приготування спинальної жаби.

Візьміть жабу в ліву руку, а правою введіть як найглибше нижнє лезо ножиць в рот під задню частину верхньої щелепи. Швидким рухом відріжте верхню щелепу на рівні заднього кінця барабанних перетинок (нижню щелепу збережіть). Підвісьте її на штативі, приколовши нижню щелепу булавкою до пробки. Підождіть, поки у жаби пройде шок (післяопераційне пригнічення спинного мозку). Пінцетом стискають кінчики пальців задньої лапки – виникає рефлекс згинання.

Дослід № 2. Спостереження скидання подразнюючого агента.

Змочивши клаптик фільтрувального паперу 1%-им розчином сульфатної кислоти, накладіть його на зовнішню поверхню верхньої третини стегна – жаба тою ж лапкою скидає папірець.

Дослід № 3. Дослідження рецептивних полів деяких рефлексів спинальної жаби.

Дослід проводять з тою самою жабою. Візьміть пінцетом клаптик вати, змочіть його у 0,5%-ому розчині сульфатної кислоти і покладіть на зовнішню поверхню шкіри гомілки задньої лапки жаби. Спостерігайте згинальну реакцію відповідної кінцівки. Змийте кислоту, занурюючи лапку в стакан з водою. Потім вату, змочену кислотою, покладіть на бокову поверхню тулуба, на черевце. Через деякий час можна спостерігати захисний рефлекс – жаба скидає лапкою подразнюючий агент. Накладіть клаптик вати на зовнішній бік передньої лапки, на черевце, між передніми лапками. При цьому щоразу відмічайте характер реакції, що її викликає подразнення Рис. 1. Рецептивні поля на шкірі задньої поверхні тіла жаби: 1 – згинальних рефлексів; 2-4 – різних видів протирального рефлексу; 5, 6 – розгинальних рефлексів.
даного рецептивного поля. Інтервали між подразненнями мають бути не менше 2-3хв, після кожного подразнення жабу занурте у склянку з водою і змийте рештки кислоти. Зарисуйте жабу з позначенням рецептивних полів різних спинномозкових рефлексів.

 

Отримані результати оформіть у вигляді таблиці.

Місце нанесення подразнення Вид рефлексу
Зовнішня поверхня шкіри гомілки  
Бокова зовнішня поверхня стегна  
Верхня поверхня черевця (на рівні передніх кінцівок)  
Пальці задньої лапки  

 

Дослід № 4. Визначення ролі рецептора у здійсненні рефлекторної реакції.

Встановіть роль рецептора у здійсненні рефлекторної реакції. Покладіть на шкіру гомілки правої лапки шматок вати, змоченої 0,5%-им розчином сульфатної кислоти. Відмітьте рефлекторну реакцію на подразнення шкіри кислотою.

На гомілці тієї ж лапки виріжте шматок шкіри. Обережно покладіть на оголену ділянку м’яза шматок вати, змочений кислотою. Слідкуйте, щоб кислота не потрапила на шкіру. Рецептори шкіри вилучені – реакція відсутня. Відсутність рефлекторної реакції пояснюється тим, що рецептори м’яза на відміну від шкірних рецепторів не реагують на слабий розчин кислоти.

Дослід № 5. Встановлення ролі аферентного шляху.

Змийте кислоту із м’яза, перевірте, чи збереглась рефлекторна реакція на подразнення шкіри. Вона збереглась. Відпрепаруйте сідничний нерв і підведіть під нього лігатуру. Спостерігайте рефлекторну реакцію цієї ж (правої) лапки (із відпрепарованим сідничним нервом) при опусканні кінчиків пальців в кислоту. Виникає добра рухова реакція. Обережно підніміть відпрепарований сідничний нерв і покладіть під нього ватку, змочену новокаїном. Ці речовини порушують провідність нерва. Після накладання на нерв новокаїну кожну хвилину перевіряйте наявність рефлекторної реакції на подразнення лапки кислотою. Зникнення рефлекторної реакції вказує на те, що аферентні волокна повністю втратили провідність. Одночасно спостерігайте за тонусом м’язів правої кінцівки, порівнюючи її положення із положенням лівої лапки. Права лапка стає довшою.

Дослід № 6. Встановлення ролі еферентного шляху і встановлення значення ЦНС.

Зразу після зникнення рефлексу при подразненні правої лапки подразнюйте ліву лапку і спостерігайте відповідну реакцію правої. Потім на шкіру спини покладіть шматок вати, змочений кислотою. Відмітьте, що в обох випадках в рефлекторній реакції беруть участь дві лапки. Це свідчить про те, що провідність рухових волокон правої лапки ще збереглась. Кислоту із шкіри спини видаляйте ваткою, змоченою у воді. Жабу занурювати у воду не слід, щоб не заважати подальшій новокаїнізації нерва. Продовжуючи спостереження, відмітьте момент зникнення рефлекторної реакції правої лапки при подразненні другої лапки чи шкіри спини. Якщо рефлекторні реакції тривалий час не зникають, виключіть проведення збудження по еферентним волокнам шляхом пере різання сідничного нерва (перерізайте його на стегні якомога вище). Переконайтесь, що після такого перерізання нерва права лапка не вступає в реакцію при нанесенні подразнення на будь-які ділянки шкіри. Відмітьте, як змінюється тонус м’язів правої кінцівки після перерізання сідничного нерва. Зруйнуйте спинний мозок, вставивши препарувальну голку в спинномозковий канал. Відмітьте повне зникнення рефлекторних реакцій. Зарисуйте схеми моносинаптичної і полісинаптичної рефлекторних дуг.

Зміст звіту

1. Тема роботи.

2. Результати і висновки.

 

Контрольні питання

1. Що називається рефлексом?

2. Чим відрізняється моносинаптична дуга від полісинаптичної?

3. Яка тварина називається спинальною?

4. Чому спинальна жаба здатна здійснювати рефлекторні реакції?

5. Чому у спинальної жаби на подразнення різних ділянок шкіри виникають специфічні відповіді?

6. Що називається рецептивним полем рефлексу?

7. Які рефлекси називаються пропріоцептивними?

8. При подразненні яких рецепторів виникають пропріоцептивні рефлекси і з якими відділами центральної нервової системи вони пов’язані?

9. Які спостереження дали можливість виявити рефлекторний характер тонусу скелетних м’язів?

Література

1. Дудель Й., Рюэгг Й., Шмидт Р. Физиология человека: 3 т. / Под ред. Шмидта Р. и Тевса Г.- М.: Мир, 1996.- 323с.

2. Филимонов В.И. Руководство по общей и клинической физиологии. – М.: Мед. информационное агентство, 2002. – 958с.

3. Яновський І.І., Ужако П.В. Фізіологія людини і тварин. Практикум.- К.: Вища школа, 1991.- 175с.

4. Гуминский А.А. и др. Руководство к лабораторным занятиям по общей и возрастной физиологии. – М.:Просвещение, 1990. – 239с.


Лабораторне заняття № 2

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...