Главная Обратная связь

Дисциплины:


Дослід № 4. Вивчення песимуму ВведенськогоПриготувати препарат литкового м’яза жаби, закріпити в міографі, підвести до важільця міографа гирку масою 2-3г. Пишучий важілець повинен стикатися з барабаном міографа. Визначити поріг подразнення м’яза, наносячи поодинокі подразнення від електростимулятора. Пустити кімограф на максимальну швидкість і записати кілька поодиноких скорочень при подразненнях максимальної надпорогової сили. Перевести кімограф на мінімальну швидкість обертання. Поступово збільшуючи частоту подразнень (5, 10, 20, 30Гц і т.д.), наносити серії однакових за силою та тривалістю стимулів. Слідкувати за реєстрацією скорочень на кімографі. Якщо кожне наступне подразнення потрапляє на м’яз, коли він перебуває у фазі розслаблення, одержуємо запис зубчастого (неповного) тетануса. При подальшому збільшенні ритму подразнень (100, 200, 300, 400Гц), записуємо гладкий (повний) тетанус (рис.2). Проаналізувати одержані міографи. Визначити фази поодинокого скорочення м’язів. Порівняти амплітуди тетанічних скорочень з амплітудою поодинокого скорочення. Відмітити, як із збільшенням частоти подразнення збільшується до певної межі висота тетанічних скорочень. Визначити, при яких частотах подразнення отримуються зубчастий і гладкий тетануси. Зареєструйте та поясніть результати.

Рис. 2. Міограма литкового м’яза жаби: 1 – поодинокі скорочення; 2-4 – зубчастий тетанус; 5 – гладкий тетанус. Внизу – відмітки часу.

Зміст звіту

1. Тема роботи.

2. Результати і висновки.

 

Контрольні питання

1. Що таке реоскопічна лапка?

2. Що таке нервово-м’язовий препарат?

3. Що таке пряме і непряме подразнення м’яза?

4. Збудливість якої тканини вище: нерва чи м’яза?

5. Охарактеризуйте залежність між порогом сили та збудливістю тканини.

6. Що таке парабіоз?

7. За яких умов настають зрівняльна, парадоксальна, гальмівна фази парабіозу?

8. Які механізми зміни лабільності, збудливості та провідності нерва при парабіозі?

9. Поясніть, чому при подразненні нерва нижче місця пошкодження (ближче до м’яза) виникає відповідна реакція – скорочення м’яза?

10. Назвіть фази поодинокого скорочення м’язу.

11. Чому м’яз скорочується більше при гладкому тетанусі, ніж при зубчастому? При якій частоті подразнення скелетного м’яза жаби відбуваються поодинокі скорочення, зубчастий і гладкий тетануси?

Література

1. Яновський І.І., Ужако П.В. Фізіологія людини і тварин. Практикум.- К.: Вища школа, 1991.- 175с.

2. Гуминский А.А. и др. Руководство к лабораторным занятиям по общей и возрастной физиологии. – М.: Просвещение, 1990. – 239с.

3. Дудель Й., Рюэгг Й., Шмидт Р. Физиология человека: 3 т. / Под ред. Шмидта Р. и Тевса Г.- М.: Мир, 1996.- 323 с.

4. Филимонов В.И. Руководство по общей и клинической физиологии. – М.: Мед. информационное агентство, 2002. – 958с.


Лабораторне заняття № 3

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...