Главная Обратная связь

Дисциплины:






ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 11



 

Тема: Turbo Pascal. Програмування вкладених циклів.

 

Мета: Формування умінь створення програм, які містять вкладені цикли алгоритмічною мовою високого рівня Pascal .

Теоретичні відомості

Необхідно обчислити значення yi=f(z,xi), де параметр циклу z змінюється від початкового до кінцевого значення з постійним кроком z, а змінна xi(і=1,2,…,n) є елементом одновимірного масиву (дійсні числа).

Для заданої функції необхідно:

- скласти графічний алгоритм з використанням операторів циклу;

- скласти програму з використанням операторів циклу;

- вивести на друк значення функції і відповідних їм значень аргументів. Виведення аргументів виконати так, щоб один з них друкувався перед початком внутрішнього циклу;

- розв’язати задачу на ЕОМ в діалоговому режимі;

- проаналізувати одержані результати.

Перед складанням алгоритму слід визначити кількість значень функції, які будуть одержані в результаті розв’язання задачі, т. б. кількість значень функції від кожного аргумента. Загальна кількість значень функції дорівнюватиме добутку кількостей значень всіх аргументів.

 

Хід роботи

2.1 Постановка задачі

 

Обчислити значення функції

, = 0,65 .

Аргумент q змінюється від початкового значення 2,8 до кінцевого 5,4 з кроком 1.3. Змінна с являє собою одновимірний масив (с1=-1,85; с2=2,39; с3=3,65).

 

2.2 Графічний алгоритм показаний на рис. 11.1

 

 
 

 

 


ні

 

так

 

 

Рисунок 11.1 – Графічний алгоритм

 

2.3 Таблиця ідентифікації змінних

 

Змінна a q zm cm
Ідентифікатор a q z[m] c[m]

 

2.4 Програма мовою Pascal та результати обчислень

 

Program VC {Bкладені_цикли};

const

a=0.65;

Var

m:integer;

q:real;

c,z: array [1..3] of real;

Вegin

for m:=1 to 3 do

begin

write('c(',m,')=');

read(c[m])

end;

q:=2.8;

writeln('РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ:');

repeat

writeln('q=',q:6:3);

for m:=1 to 3 do

begin

z[m]:=c[m]+(exp(m)-q)/abs(1-a);

writeln('z(',m,')=',z[m]:6:3,' c(',m,')=',c[m]:6:3)

end;

q:=q+1.3;

until q>5.4

end.

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ:

q= 2.800

z(1)=-2.083 c(1)=-1.850

z(2)=15.502 c(2)= 2.390

z(3)=53.037 c(3)= 3.650

q= 4.100

z(1)=-5.798 c(1)=-1.850

z(2)=11.787 c(2)= 2.390

z(3)=45.608 c(3)= 3.650

q= 5.400

z(1)=-9.512 c(1)=-1.850

z(2)= 8.073 c(2)= 2.390

z(3)=45.609 c(3)= 3.650

 

3 Контрольні запитання

1. Чому не допускається перетин вкладених циклів?

2. Як визначити кількість значень функції при зміні двох аргументів?



3. Побудуйте графічний алгоритм для обчислення значень функції трьох змінних y=f(a,b,c); i=1,2,...,N; j=1,2,...,M; k=1,2,...,L.

4. Який оператор керує виходом з циклу?

5. Побудуйте програму, використавши структуру циклу з передумовою.

6. Які дані необхідні для організації циклу?

7. Що таке цикл?

 

Варіанти завдань наведені в таблиці 11.1

Таблиця 11.1 –Варіанти завдань

№ варіанту   Параметр циклу з регулярною зміною аргумента Параметр циклу з індексною змінною
Функція Параметр циклу Початкове значення Кінцеве значення Крок Позначення індексу Номер індексу Значення індексної змінної
                 

 

с 0,26 1,26 0,2 і 1 2 3 1,95 0,87 1,29
6,35   10,4 7,40   17,9 0,15   2,5      

 

Продовження таблиці 11.1

        i   j 1 2 3 4 1 2 3 1,35 2,6 1,86 0,95 0,60 1,28 3,15
f -6 -2,4 1,2 j 1 2 3 28,3 41,7 13,4
8,63   0,75 9,83   1,45 0,4   0,35      
        i   k 1 2 3 4 1 2 3 0,68 2,05 1,81 3,86 1,12 2,03 1,56
x 6,2 0,3 i 1 2 3 4 3,28 0,56 2,91 3,26
8,35 –0,9 12,8 –0,4 1,6 0,25      
        k     j 1 2 3 1 2 3 4 1,86 2,45 3,7 0,96 4,21 2,87 1,78

 

Продовження таблиці 11.1

a 1,7 2,4 0,35 i 0,236 2,851 3,270 7,882
  -4,3   –3,8   0,15      
        k     l 1,3 –1,6 –2,3 4,51 –4,16 2,61 7,28
x 12,4 19,4 3,5 i -3,46 1,852 3,03 –2,57
10,6   0,85 6,6   1,60 -2   0,25      
        i     j 3 1 2 3 62,6 –34,8 41,71 2,75 8,34 6,95 11,7
h 81,6     n 0,18 –1,86 0,65 –2,46
2,45 6,82 3,16 10,3 0,35 1,15      

 

 

Продовження таблиці 11.1

        j     m 2,46 –7,38 11,6 1,6 0,35 6,71 9,35
        i   j 21,87 32,45 13,01 48,43 842,3 326,8 485,0 206,3
x -3,1 -1,4 k 4,285 2,06 5,781 1,984
0,8   –3,4 1,32   –4,2 0,26   –0,4        
        i     k -2,4 1,36 –3,35 128,6 85,9 324,3
q 2,8 5,4 1,3 m -1,85 2,39 3,65
1,6   7,35 2,5   9,75 0,3   1,2      
b -18 -22 -2 j 1 2 4,41 1,85 16,35

 





sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...