Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 21Тема : Excel.Створення графіків і діаграм.Прогнозування з використанням ліній тренда.

Мета:Формування умінь для створення графіків і діаграм. Прогнозування з використанням ліній тренда.

 

Теоретичні відомості

Діаграми призначені для графічного відображення числових даних у звітах. Діаграми поділяються на стандартні і нестандартні.

Є багато типів стандартних діаграм (гістограми, графіки, кругові, точкові і т.д.).

Діаграма складається з відповідних елементів і будують її програмою, яка називається майстер діаграм.

Під керівництвом майстра виконують чотири кроки:

Ø вибирають тип і вигляд діаграми;

Ø задають діапазон з даними;

Ø задають параметри діаграми;

Ø зазначають, куди заносити діаграму.

 

Хід роботи

 

2.1 Постановка задачі

 

1. Набрати таблицю згідно варіанту.

2. За даними цієї таблиці побудувати діаграму по роках.

3. Підібрати вид лінії тренда, вивести на графіку рівняння лінії тренда і величину вірогідності апроксимації.

4. Зробити прогноз на два наступні роки.

5. За даними графіка зробити аналіз прогнозу. Написати текст, у якому відобразити результати прогнозу (зросте чи спаде очікувана прогнозована величина).

 

Роки
Реалізація меблів 35,6 38,7 39,4 41,8 43,3 42,9 41,8

Послідовність дій

1. Створюємо таблицю, де:

Ø в комірку В1 вводимо назву 1-го рядка, а в комірку В2 – назву 2-го рядка ;

Ø в комірку С1– І1 роки;

Ø в комірку С2– І1 відповідні значення реалізації меблів (рис. 21.1).

 

 

Рисунок 21.1 – Таблиця реалізації меблів

 

На основі створеної таблиці, користуючись МАЙСТРОМ ДІАГРАМ, будуємо точкову діаграму, щоб мати числові значення координат.

2.Підбираємо лінію тренда:

Ø клацнувши правою клавішею миші на точках діаграми з контекстного меню, вибираємо пункт ДОДАТИ ЛІНІЮ ТРЕНДА (рис. 21.2);

Реалізація меблів
Рисунок 21.2 – Контекстне меню діаграми

 

Ø у вікні ЛІНІЇ ТРЕНДУ вибираємо тип лінії тренду. У даному прикладі – поліноміальна лінія другого порядку.

3.Скориставшись закладкою вікна ПАРАМЕТРИ(рис. 21.3), вибираємо прогноз наперед на 2 роки і опції:

Ø показати рівняння на діаграмі;

Ø помістити на діаграмі величину достовірності апроксимації R2;

 

 

Рисунок 21.3 – Вікно ЛІНІЇ ТРЕНДУ

Значення R2 в даному випадку рівне 0,9603. Це свідчить про високу точність наближення.

Наведений приклад використовує поліноміальну апроксимацію другого порядку для ілюстрації прогнозуючого спадання продажу меблів.4 Контрольні запитання

1. Яке призначення діаграм?

2. Які типи діаграм ви знаєте?

3. Які осі мають діаграми?

4. Як отримати на екрані назву елементів діаграми?

5. Як виокремити несуміжні діапазони даних в діаграмі?

6. Як підписати осі діаграми?

7. Як розтягнути діаграму?

8. Як повернути діаграму?

9. Чим відрізняється вісь категорій від осі значень?

10. Як зробити зміни в діаграмі?

11. Як форматувати область побудови діаграм?

12. Як увімкнути панель інструментів ДІАГРАМА?

13. Як замінити тип діаграми?

14. Для чого використовують кругові діаграми?

Варіанти завдань наведені нище:

Варіант 21.1

Роки
Реалізація меблів 35,6 38,7 39,4 41,8 43,3 42,9 41,8

 

Варіант 21.2

Роки
Продаж цукру 135,2 138,7 139,9 141,6 143,1 142,5 141,8

 

Варіант 21.3

Роки
Реалізація парфумерії 9,7 10,3 10,8 10,7 11,6 11,4 11,4

 

Варіант 21.4

Роки
Продаж галантереї 14,5 16,2 16,5 17,2 17,8 17,7 17,5

Варіант 21.5

Роки
Реалізація тканини 32,8 30,2 21,7 27,8 27,5 27,2 27,9

 

Варіант 21.6

Роки
Продаж взуття 36,3 38,5 39,7 39,1 39,0 38,7 40,0

Варіант 21.7

Роки
Продаж одягу 52,7 56,5 60,7 54,8 70,4 68,1 67,8

Варіант 21.8

Роки
Про-даж риби 10,84 11,12 10,6 11,31 11,62 12,0 12,73 11,12

 

Варіант 21.9

Роки
Продаж маргарину 2,8 2,9 3,0 3,6 3,8 3,9 4,1

Варіант 21.10

Роки
Продаж жиру 9,8 10,1 10,3 11,9 11,9 11,8 12,1

 

Варіант 21.11

Роки
Продаж олії 4,7 4,6 4,6 5,3 5,3 5,5 5,6

 

Варіант 21.12

Роки
Продаж оселедця 1,97 2,12 1,28 1,71 1,6 1,11 1,18 1,02

 

Варіант 21.13

Роки
Продаж консерв 2,46 2,38 2,79 2,63 2,86 3,46 4,32 5,08

Варіант 21.14

Роки
Продаж кондитерських виробів 50,1 51,4 54,9 57,4 57,7 58,9 64,3 67,8 67,1

Варіант 21.15

Роки
Продаж цукерок 15,1 16,1 17,7 19,5 19,4 20,6 20,8 22,5 23,6

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...