Главная Обратная связь

Дисциплины:


Команди для створення інтерфейсу користувачаУ пакеті MATLAB дескрипторна графіка дозволяє конструювати деталі користувальницького інтерфейсу. Повний список команд і функцій для проектування користувальницького інтерфейсу (GUI) можна одержати, виконавши команду help uitools.

Нижче перераховані основні функції GUI:

ulcontrol — створення керуючого елемента;

ulmenu — створення користувальницького меню;

ginput — графічне введення за допомогою миші.

dragrect — створення прямокутника, що виділяється, за допомогою миші;

rbbox — розтягування прямокутника мишею;

selectmoveresize — інтерактивне виділення, переміщення і копіювання об'єктів за допомогою миші;

waitforbuttonpress — чекання натискання клавіші клавіатури або кнопки миші у вікні;

waltfor — припинення виконання програми в очікуванні знищення заданого графічного об'єкта або зміни його властивостей;

uiwait — припинення виконання програми в очікуванні виклику функції uiresume або закриття заданого графічного вікна;

inresume — відновити виконання після блокування;

uisuspend — припинення інтерактивного стану фігури;

uirestore — поновлення інтерактивного стану фігури;

guide — створення GUI;

align — вирівняти положення об'єктів інтерфейсу;

cbedit — зміна повторного виклику об'єктів;

menuedit — зміна меню;

propedit — зміна властивостей об'єктів;

dialog — створення діалогового вікна;

axlimdlg — обмеження розмірів діалогового вікна;

errordlg — створення вікна з повідомленням про помилку;

helpdlg — створення довідкового вікна;

inputdlg — створення вікна діалогу введення;

listdlg — створення вікна діалогу для вибору варіантів параметра зі списку;

menu — створення меню діалогового введення;

msgbox — створення вікна повідомлень;

questdlg — створення вікна запиту;

warndlg — створення вікна попередження;

uigetfile — створення стандартного вікна відкриття файлів;

uiputfile — створення стандартного вікна запису файлів;

uisetcolor — створення вікна вибору кольору;

uisetfont — створення вікна вибору шрифту;

pagedlg — створення діалогового вікна параметрів сторінки;

printdlg — створення діалогового вікна друку;

waitbar — створення вікна з індикатором прогресу.

makemenu — створити структури меню;

menubar — установлювати типові властивості для об'єкта MenuBar;

umtoggle — змінювати статус параметра "checked" для об'єкта uimenu;

winmenu — створити підменю для меню Window;

btngroup — створити кнопку панелі інструментів;

btnstate — запросити статус кнопки;

btnpress — керування кнопкою;

btndown — натиснути кнопку;

btnup — відпустити кнопку;

сlruрrор — видалити властивість об'єкта;getuprop — запросити властивість об'єкта;

setuprop — установити властивість об'єкта;

all child — запросити всі породжені об'єкти;

findall — знайти всі об'єкти;

hidegui — сховати/відкрити об'єкти GUI;

edtext — інтерактивне редагування об'єктів text;

getstatus — запросити властивості рядка об'єкта figure;

setstatus — установити властивості рядка об'єкта figure;

popupstr — запросити властивості рядка випадаючого меню;

remapflg — змінити положення об'єкта figure;

setptr — установити покажчик на об'єкт figure;

getptr — одержати покажчик на об'єкт figure;

overobj — запросити дескриптор об'єкта, над яким знаходиться курсор миші.


Завдання для виконання лабораторної роботи

Завдання 1.

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...