Главная Обратная связь

Дисциплины:


Короткі теоретичні відомостіМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова циклової комісії

спеціальних комп’ютерних дисциплін

_____________ Ю.Г.Деревянченко

“____” “___________” 2011р.

 

Інструкція до лабораторної роботи№ 14

MS Access. Робота з фільтрами і запитами.

з дисципліни«Інформатика»

 

 

 

 

Інструкцію розробила викладач

 

_____________ Н.Я.Капарник

 

Львів 2011

Тема:MS Access.Робота з фільтрами і запитами.

Мета:Уміти конструювати фільтри і запити для відшукання даних у базі даних. Знати призначення таких запитів: на вибірку, параметричних, на внесення змін у БД, на доповнення, вилучення, копіювання, створення таблиці, обчислення.

Завдання: Для таблиці Оцінки, створеної раніше, сконструювати різні фільтри і запити згідно з планом роботи. Після виконання кожного фільтра чи запиту занотовувати у звіт номери записів, які задовольняють критерій пошуку.

Короткі теоретичні відомості

Команда Знайти.Бази даних можуть містити тисячі і десятки тисяч записів.

Типову задачу опрацювання даних формулюють так: серед записів відшукати в БД ті, які задовольняють деякий критерій (умову), і вивести їх на екран, папір чи створити з них іншу таблицю.

Для відшукання потрібних даних використовують команду Знайти, а також фільтри і запити.

Команда Редагувати Þ Знайти дає змогу відшукати записи у великій таблиці за деякою нескладною умовою пошуку у всій базі чи в конкретному полі.

Фільтри.Фільтри застосовують у випадку нескладних умов пошуку і виведення даних на екран чи папір. На відміну від команди Знайти тут зайві записи не висвітлюються. Є три типи фільтрів: фільтр за вибраним, фільтр за формою й розширений фільтр. Доступ до команд роботи з фільтрами можна отримати одним із трьох способів:

1) виконати команду головного меню Запис Þ Фільтр;

2) виконати команду з контекстного меню;

3) скористатися кнопками команд на панелі інструментів:

Ø Фільтр за вибраним;

Ø Змінити фільтр (фільтр за формою);

Ø Розширений фільтр;

Ø Застосувати /Скасувати фільтр.

Як користуватися кнопками – це ви дізнаєтеся, виконуючи роботу. Під час експериментів застосовуйте команду-кнопку Скасувати фільтр, щоб повернути початкове відображення таблиці.

Побудова виразів для пошуку даних.Для відшукання даних згідно з деяким критерієм відбору (умови відбору) користувач будує логічні вирази, які бувають простими або складеними.

Прості вирази (умови) – це числа, тексти, вирази з необов‘язковою операцією порівняння. Вони описують критерій пошуку даних за зразком у заданому полі. Значенням виразу може бути «так» або «ні». Розглянемо приклади простих умов:а) =5 або 5, >3, <=5, <>3 або !3 (не 3) – для числових полів;

б) 4/21/85 або 4.21.85 – у європейському стандарті; < date() – усі дати до вчора включно, оскільки функція date() має значення сьогоднішньої дати;

в) «Артист» або Артист – для текстових полів з прізвищами;

Like «[A-Г]*» - для пошуку слів, які починаються на А, Б, В, Г;

Like «[!A-Г]*» - слів, які не починаються на А, Б, В, Г;

Like «Aр*» або Ар – слів, які починаються на «Ар»;

Like «*ко » - слів, які закінчуються на «ко»;

Like 269 # # # # - семизначних чисел (номерів телефонів), які починаються на 269, наприклад, 2697312.

У шаблонах операції порівняння Like символ * означає деяку кількість будь-яких символів, символ ? – один будь-який символ, # - одну цифру, ! – заперечення.

Складені вирази – це вирази, побудовані з простих 5 or

за допомогою логічних операцій not (не), and (і), or (або). Наприклад, not 2 between 3 and 5 (між 3 і 5); 3 or 4 or 5; Таня or Іра; between date()-30 and date() – дати за минулі 30 днів від сьогоднішньої, between 4/21/99 and 5/21/99 – між двома датами.

У конструкторах фільтрів і запитів умови вводять у рядок умов. Умови, які мають сполучник (логічну операцію) «і», записують в одному рядку конструктора умов. Умови, які мають сполучник «або», розташовують у рядку нижче одна від одної.

Запити.Запити – це засіб відшукання записів, різних маніпуляцій з даними, зокрема, перетворення таблиць і створення на їхній основі нових таблиць. На відміну від фільтра запит є структурним елементом бази даних, що має назву. Ці назви відображені на закладці Запити головного вікна БД.

Розрізняють декілька типів запитів. Найпростішим є звичайний запит (інша назва запит на вибірку), який відображає на екрані вибрані з БД згідно деякої умови записи. Ці запити не змінюють таблиці БД і не створюють нової таблиці.

Для створення нової таблиці, що міститиме вибрані з деякої таблиці записи, внесення змін у таблиці (доповнення, оновлення, вилучення чи архівування записів, створення обчислювального поля тощо) використовують запити на перетворення (на внесення змін, на виконання дії з таблицею, action gueries).

Щоб створити запит вручну, треба виконати таку послідовність команд, стартуючи з головного вікна бази даних:

Вікно БД Þ Запити Þ Створити Þ Конструктор Þ ОК Þ Додають таблицю, наприклад, Оцінки Þ Закривають вікно Додати таблицю. Отримують вікно (бланк) конструктора запитів, яке потрібно заповнити. Конструювання запиту складається з декількох етапів.

1. Рядок Поле міститиме назви полів, які користувач хоче використати для побудови запиту і відображення результатів пошуку. Щоб заповнити цей рядок, у вікні таблиці Оцінки вибирають усі чи потрібні поля і перетягують їх у рядок Поле на бланку. Інший спосіб: рядок Поле заповнюють, клацнувши в ньому й вибравши назву кожного поля із запропонованого списку.

2. Завдають, якщо потрібно, режим упорядкування записів (методом вибору режиму зі списку) і режим відображення чи не відображення полів на екрані.

3. Вводять умови пошуку в рядок умов.

4. Щоб запустити запит на виконання, виконують команди Запит Þ Запуск чи натискають на кнопку запуску, на якій намальовано знак (!).

5. Для редагування запиту треба повернутися до конструктора.

6. У разі потреби змінюють тип запиту командою з меню Запит Þ Вибирають потрібний тип із запропонованого списку.

7. Коли запит готовий, закривають конструктор зі збереженням запиту з деякою назвою у файлі БД.

Хід роботи

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...