Главная Обратная связь

Дисциплины:


Інші різновиди організаційних формГоризонтальна організація -1) компанія з плоскою ієрархічною структурою, в якій управління вібуєвається переважно на рівні міждепартаменської взаємодії. Тобто горизонтальні зв*язки є більш значущими, ніж вертикальні.

2)орг-ція, де внутрішні та зовнішні горизонт-ні зв”язки визначають еф-сть її ф-онування ( на відміну від традиційного вертик-го упр-ня ). Зв”язки мають більше значення ніж вертикальні зв”язки в межах ієрархії. Загальні ознаки гориз-го п-ва:

1. Орг-на стр-ра форм-ся навколо декількох базових бізнес-процесів

2. Плоска ієрархія

3. Сталість зв”язків між струк-ми підрозділами.

Додаткові різновиди орг-х форм яіляють собою окремі типи мережених стр-р. Вони виникають внаслідок тенденції децентралізації упр

Етхократичні компанії –структури, які створюються для нестандартних і складних робіт. Важко визначаються і швидко міняються. Пріоритети на знаннях і компетенції, груповий взаємозв’язок робіт (п-во в п-ві). Певним цехам і управлінням надається автономний статус у в-ві , пошуку постачальників, одержанні прибутку, пошуку споживачів, право реінвестувати прибуток. Переваги – швидке реагування на потреби ринку.

Паситипативні орг-ції(засновані на участі) – з”являються внаслідок тенденції делегування повноважень. Передбачає передачу виконавцям повноважень та відпов-сті, які традиційно знаходилися у компетенції вищого керівництва. праціники якої широко залучаються до цчасті в управлінні (у обгрунтуванні та прийнятті управлінських рішень)

Багатовимірна орг-ція з”явл-ся внаслідок застос-ня матричної або проектної орг-ї стр-ри. Суть багато вимірності полягає в наявності значної кіл-сті комунікацій між співробітниками та його керівниками, які відповідають за різні бізнес-процеси.

Гнучке п-воорганізація, яка внаслідок оптимальної ОСУ, обгрунтованої стратегії та широкого застосування інформаційних технологій здатна швидко адаптуватись до змін у зовнішньому середовищі, а також заздалегідь передбачати ці зміни. Гнучкість БС оцінюється ща критеріями якості інформаціоного обміну. Тобто на постійній основі повинна віслідковуватись будь-яка інформація, яка може прямо чи опосередковано вплинути на діяльність компанії. Ця інфомрація структурується, накопичується та у належний час потрапляє до людей, яким вона дійсно потрібна для виконання обов*язків.

 

14. Сучасні форми об’єднань підприємств

Існують також добровільні об’єднанн підприємств:

1)асоціації – найпростіша форма договірного об’єднання підприємств з метою постійної координації господарської діяльності.

2)корпорація – договірне об’єднання господарчих суб’єктів на основі інтеграції їх науково-технічних, виробничих та комерційних інтересів, з делегуванням певних повноважень централізованого регулювання кожного з учасників;3)консорціум – тимчасові статутні об’єднання промислового і банківського капіталу для досягнення загальної мети.

4)концерни – форма статутних об’єднань підприємств, що характеризується єдністю власності і контролю.

5)картелі - договірне об’єднання підприємств переважно однієї галузі для здійснення спільної комерційної діяльності.

6)синдикати – організаційна форма існування різновиду картельної угоди, що передбачає реалізацію продукції учасників через створення спільного збутового органу.

7)трести – монополістичне об’єднання підприємств, що раніше належали різним підприємям, в єдиний виробничо-господарський комплекс.

8)холдінги – державницьке інтегроване товариство, що само безпосередньо не займається виробничою діяльністю, а використовує свої фінансові кошти для придбання контрольних пакетів акцій інштих підприємств, які є учасниками концерну.

9)фінансові групи - об’єднання юридично та економічно самостійних підприємств різних галузей народного господарства.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...