Главная Обратная связь

Дисциплины:


Критерії оцінки діяльності та оціцнюні показникиПри оцінці роботи підроз-в особ-ве знач-ня має порівнял-ть такого важл-го пок-ка як вит-ти (соб-ть прод-ї). Встановл-ся сис-ма показ-в, за якими пл-ся, контр-ся і оцін-ся робота підроз-в. Діял-ть вир-х дільниць і бригад оцін-ся за тими показ-ми, які залежать від їх роботи і обліков-ся по цих підроз-х. До таких показ-в нал-ть випуск прод-ї (викон-ня робіт) у натур-му виразі згідно з встанов-м планом-графіком і ел-ти вит-т, що зал-ть від роботи дільниці (бригади), та обліков-ся на її рівні. Осн-м методом оц-ки роботи підроз-в за пев-ми пок-ми є порівн-ня. Якщо базою порів-ня є пл-ва (нормат-на) вел-на пок-ка, то оцінка здійс-ся за критер-м ступеня вик-ня плану.

де Рпл – вик-ня плану за даним пок-ом, %; Аф, Апл – факт-на і пл-ва величини показ-ка у

встановл-му вимірі (чим вищий ступінь вик-ня плану, тим краще працює певний підроз-л). Критерій вик-ня плану поширений для оцінки роботи внутрішньокоопер-х підроз-в, що не є цент-ми приб-ку і мають обмежену свободу діял-ті. Для оц-ки ек-х процесів, діял-ті під-в і їх підроз-в застос-ся критерій динаміки показ-в. В цьому вип-ку факт-на вел-на пев-го показ-ка за звіт-й період порів-ся з фактич-ю його велич-ю за попередній період, т.б.

де Рд – віднош-ня факт-х величин пок-ка у звіт-му та попер-му пер-х, %;

Аф.б. – вел-на пев-го пок-ка в попер-му (баз-му) пер-ді у встановл-му вимірі. Оск-ки оц-ка роботи вир-х і невир-х (відділів, служб) підроз-в здійс-ся за декіл-ма пок-ми, на деяких заводах практ-ть узагальн-чу оцінку в формі коеф-та труд-го внеску (КТВ), в якому інтегр-ся певним чином зазн-ні пок-ки.

де kт.в – вел-на коеф-та труд-го внеску; n – кіл-ть показ-в, за якими оцін-ся робота; kпі - підвищуючий коеф-т за і-й показ-к; kзі – пониж-й коеф-т за і-й показ-к. Підвищ-й (пониж-й) коеф-т визн-ся за форм-ю:

де Рплі – вик-ня плану за і-м показ-м, %; hi - норматив підвищ-ня (зниж-ня) КТВ за кожний %-т перевик-ня (недовик-ня) плану за і-м показ-м в частках одиниці. Чим вищий КТВ, тим є вищою оцінка діял-ті підроз-лу чи окремого виконавця

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...