Главная Обратная связь

Дисциплины:


Д) рецепторно-ефекторний4) Вкажіть основні принципи функціонування нервової системи

а) рефлекторний

б) субординації

в) централізації

г) кефалізації

д) функціональних систем

е) саморегуляції

ж) інтегративний

5) Вкажіть етапи еволюції нервової системи

а) трубчаста (цереброспінальна) нервова система

б) периферична нервова система

в) дифузна (сіткоподібна) нервова система

г) вегетативна нервова система

д) гангліозна нервова система

е) центральна нервова система

 

 

1.2. Чутливість та її патологія

1) Вкажіть види загальної чутливості

а) больова

б) вібраційна

в) стереогноз

г) м'язово-суглобова

д) двомірно-просторове відчуття

е) температурна, тактильна

ж) дискримінаційна чутливість

з) відчуття локалізації

2) Вкажіть види складної чутливості

а) відчуття локалізації

б) больова, тактильна

в) температурна

г) двомірно-просторове відчуття

д) дискримінаційна чутливість

е) глибока м'язово-суглобова

ж) вібраційне відчуття

з) стереогноз

 

3) Вкажіть специфічні види чутливості

а) зір

б) температурна чутливість

в) слух

г) вібраційна чутливість

д) больова чутливість

е) дотик

ж) м’язово-суглобова чутливість

з) смак

и) нюх

к) пам'ять

4) Які нервові елементи складають систему чутливого аналізатора?

а) відповідна зона кори головного мозку

б) пірамідний шлях

в) рецептори

г) екстрапірамідні шляхи

д) чутливі аферентні шляхи

е) мозочкові шляхи

ж) ретикуло-спінальний шлях

 

5) Де локалізуються тіла перших нейронів усіх видів чутливості?

а) у бічних рогах спинного мозку

б) у задніх рогах спинного мозку

в) у міжхребцевому вузлі

г) в ядрах Голля і Бурдаха

д) у таламусі

6) Де закінчується перший нейрон больової і температурної чутливості?

а) у бічних рогах спинного мозку

б) в ядрах Голля і Бурдаха

в) у задніх рогах спинного мозку

г) у таламусі

д) у зацентральній звивині

 

7) Де закінчується перший нейрон глибокої чутливості?

а) в ядрах Голля і Бурдаха

б) у задніх рогах спинного мозку

в) у бічних рогах спинного мозку

г) у таламусі

д) у зацентральній звивині

8) Де закінчуються другі нейрони всіх видів чутливості?

а) у задніх рогах спинного мозку

б) у бічних рогах спинного мозку

в) у таламусі

г) в ядрах Голля і Бурдаха

д) у зацентральній звивині

 

9) Де здійснюють перехрестя другі нейрони поверхневих видів чутливості?

а) на рівні довгастого мозку

б) на рівні моста

в) на рівні передньої білої спайки

г) на рівні червоних ядер

д) на межі між спинним і довгастим мозком

 

10) Де здійснюють перехрестя другі нейрони глибоких видів чутливості?а) на рівні передньої білої спайки спинного мозку

б) на межі спинного і довгастого мозку

в) на рівні моста

г) в ніжці мозку

д) в міжоливному шарі в довгастому мозку

 

11) Від яких сегментів волокна спино-таламічного шляху розміщені у спинному мозку латеральніше?

а) від шийних сегментів

б) від грудних сегментів

в) від попереково-крижових сегментів

г) від шийно-грудних сегментів

 

12) Які шляхи утворюють присередню ( медіальну) петлю?

а) бульбо-таламічний шлях

б) кірково-спинномозковий шлях

в) таламо-кірковий шлях

г) спіноталамічний шлях

д) пучки Голля і Бурдаха

 

13) Де знаходиться ядро аналізатора загальних видів чутливості?

а) в передцентральній звивині

б) в лобовій частці

в) в зацентральній звивині

г) в скроневій частці

д) в потиличній частці

 

14) В якому відділі кори головного мозку представлена проекція чутливої іннервації руки?

а) в нижньому відділі зацентральної звивини

б) в верхньому відділі зацентральної звивини

в) в середньому відділі зацентральної звивини

г) в верхньому відділі передцентральної звивини

д) в середньому відділі передцентральної звивини

 

15) В якому відділі кори головного мозку представлена проекція чутливої іннервації голови?

а) в верхньому відділі зацентральної звивини

б) в верхньому відділі передцентральної звивини

в) в нижньому відділі зацентральної звивини

г) в середньому відділі зацентральної звивини

д) в нижньому відділі передцентральної звивини

 

16) В якому відділі кори головного мозку представлена проекція чутливої іннервації ноги?

а) у верхньому відділі передцентральної звивини

б) у середньому відділі зацентральної звивини

в) у верхньому відділі зацентральної звивини

г) у нижньому відділі зацентральної звивини

д) у нижньому відділі передцентральної звивини

17) Вкажіть кількісні види порушення чутливості

а) поліестезія

б) гіпестезія

в) гіперпатія

г) гіперестезія

д) анестезія

е) дизестезія

ж) батіанестезія

 

18) Вкажіть якісні види порушення чутливості

а) батіанестезія

б) гіпестезія

в) поліестезія

г) гіперпатія

д) гіперестезія

е) дизестезія

ж) анестезія

19) Вкажіть типи чутливих порушень

а) провідниковий

б) центральний

в) гіперестезія

г) гіпестезія

д) мононевритичний

е) анестезія

ж) поліневритичний

з) сегментарний

 

20) Які види чутливості будуть порушені у разі повного ураження периферичного нерва?

а) всі види

б) тільки больова і температурна

в) тільки тактильна

г) тільки м'язово-суглобова

д) тільки вібраційна

21) Вкажіть ознаки ураження периферичного нерва

а) анестезія поверхневих видів чутливості в зоні іннервації

б) парестезія

в) дисоціація розладу чутливості

г) геміанестезія

д) болі

е) анестезія за типом "рукавичок" і "шкарпеток"

ж) сегментарна анестезія

 

22) Вкажіть ознаки ураження міжхребцевого вузла

а) дисоційоване порушення чутливості

б) герпетичні висипання на шкірі

в) анестезія за типом "рукавичок" і "шкарпеток"

г) сегментарна анестезія

д) болі

е) провідникове порушення чутливості

23) Вкажіть ознаки ураження заднього корінця

а) дисоційоване порушення чутливості

б) корінцевий біль

в) симптоми натягу на боці ураження

г) провідникове порушення чутливості

д) анестезія за типом "рукавичок" і "шкарпеток"

е) сегментарна анестезія

ж) герпетичні висипання на шкірі

 

24) Вкажіть ознаки ураження заднього рогу спинного мозку

а) провідникове порушення чутливості

б) збереження глибоких видів чутливості

в) анестезія за типом "рукавичок" і "шкарпеток"

г) симптоми натягу

д) герпетичні висипання на шкірі

е) сегментарна анестезія больової і температурної чутливості

 

25) Вкажіть ознаки ураження заднього канатика спинного мозку

а) герпетичні висипання на шкірі

б) провідникове порушення глибокої чутливості

в) сенситивна атаксія

г) симптоми натягу

д) корінцеві болі

 

26) Вкажіть симптоми ураження спіноталамічного шляху

а) батіанестезія на боці ураження

б) стріляючі болі

в) провідникова анестезія больової та температурної чутливості з протилежного боку

г) герпетичні висипання на шкірі

д) симптоми натягу

 

27) Вкажіть ознаки ураження присередньої (медіальної) петлі

а) геміатаксія з протилежного боку

б) геміанопсія

в) геміплегія з протилежного боку

г) чутлива джексонівська епілепсія

д) геміанестезія з протилежного боку

 

28) Вкажіть симптоми ураження таламуса

а) геміатаксія з протилежного боку

б) геміплегія з протилежного боку

в) моноанестезія

г) геміанестезія з протилежного боку

д) геміанопсія протилежних половин зору

е) анестезія за типом "рукавичок" і "шкарпеток"

ж) дисоційована анестезія

з) таламічні болі (геміалгії)

 

29) Вкажіть ознаки ураження верхнього відділу кори зацентральної звивини

а) геміанестезія з протилежного боку

б) геміплегія з протилежного боку

в) моноанестезія ноги з протилежного боку

г) чутлива джексонівська епілепсія (у разі подразнення)

д) моноанестезія руки з протилежного боку

 

30) Вкажіть ознаки ураження середнього відділу кори зацентральної звивини

а) чутлива джексонівська епілепсія (у разі подразнення)

б) геміанестезія з протилежного боку

в) моноанестезія руки з протилежного боку

г) моноанестезія ноги з протилежного боку

д) геміплегія з протилежного боку

 

31) Ураження яких нервових утворень супровод­жується порушенням усіх видів чутливості?

а) периферичних нервів

б) поперечника спинного мозку

в) зацентральної звивини

г) передніх корінців

д) заднього рогу спинного мозку

е) заднього канатика спинного мозку

ж) задніх корінців

з) присередньої (медіальної) петлі

и) передньої білої спайки

 

32) Ураження яких нервових утворень спричинить порушення чутливості за сегментарним типом?

а) заднього рогу спинного мозку

б) заднього корінця

в) присередньої (медіальної ) петлі

г) периферичного нерва

д) таламуса

е) передньої білої спайки

ж) зацентральної звивини

з) міжхребцевого вузла

 

33) Які симптоми найхарактерніші для поліневритичного типу розладу чутливості?

а) геміанестезія

б) болі у кінцівках

в) анестезія в дистальних відділах кінцівок

г) моноанестезія

д) розлад чутливості у відповідних дерматомах

 

34) Ураження яких нервових утворень спричинить порушення чутливості за провідниковим типом?

а) заднього канатика спинного мозку

б) периферичного нерва

в) присередньої (медіальної) петлі

г) внутрішньої капсули

д) зацентральної звивини

е) заднього рогу спинного мозку

ж) бічного канатика спинного мозку

з) таламуса

и) заднього корінця

к) міжхребцевого вузла

35) Ураження яких відділів центральної нервової системи супроводжується синдромом - геміанестезія, геміатаксія, геміанопсія?

а) присередньої (медіальної ) петлі

б) зацентральної звивини

в) таламуса

г) передцентральної звивини

д) ядер Голля і Бурдаха

36) Ураження яких утворень мозку спричинить вини­кнення геміанестезії у поєднанні з геміанопсією?

а) внутрішньої капсули

б) присередньої (медіальної ) петлі

в) зацентральної звивини

г) кори потиличної частки мозку

д) таламуса

37) Ураження якої ділянки мозку спричинить астереогноз?

а) задніх рогів спинного мозку

б) бічних канатиків спинного мозку

в) тім'яної частки

г) потиличної частки

д) лобової частки

38) Вкажіть утворення, що складають ноцицептивну систему

а) нейрони переднього рогу спинного мозку

б) нейрони бічних рогів спинного мозку

в) периферичні ноцицептори

г) нейрони заднього рогу спинного мозку, желатинозна субстанція

д) ноцицептивні системи головного мозку

е) пірамідна система

ж) екстрапірамідна система

з) спинномозково-таламічний, спинно-ретикулярний шляхи, задні канатики, присередня петля

 

39) Вкажіть висхідні шляхи, що передають ноцицептивну інформацію

а) присередня петля

б) пірамідний шлях

в) спинномозково-таламічний, спинномозково-ретикулярний шляхи

г) задні канатики спинного мозку

д) рубро-спинномозковий шлях

е) вестибуло-спинномозковий шлях

 

40) Вкажіть, якими утвореннями представлені ноцицептивні системи головного мозку

а) ретикулярною формацією стовбура мозку

б) хвостатим ядром

в) блідою кулею

г) лімбічною системою, гіпоталамусом

д) корою зацентральних звивин, тім'яних часток

е) корою передцентральної звивини

ж) корою потиличних часток мозку

з) таламусом

41) Вкажіть основні функції аферентних систем

а) переробка (аналіз та синтез) інформації

б) забезпечення мимовільних рухів

в) забезпечення автоматизованих рухів

г) забезпечення свідомих рухів

д) сприймання інформації

е) проведення інформації

42) Вкажіть основні функції кіркового відділу аналізаторів

а) аналіз і синтез інформації

б) сприймання інформації

в) зберігання інформації (пам'ять)

г) проведення інформації

д) розкодування інформації

е) кодування інформації

 

43) Вкажіть утвори і специфічні речовини антиноцицептивної системи мозку

а) нейрони передніх рогів спинного мозку

б) нейронні структури, що пригнічують аферентні системи

в) периферичні нерви

г) нейропептиди: мет-, лей-, енкефаліни, ендорфіни

д) пірамідна система

 

44) Вкажіть, які відділи головного мозку займають кіркове представництво аналізаторів

а) передні відділи мозку

б) неспецифічні системи мозку

в) задні відділи мозку (позаду центральної борозни)

г) таламус

д) екстрапірамідна система

 

45) У хворого після травматичного ураження хребта виникло здавлення правої половини спинного мозку. Виявлено порушення больової та температурної чутливості від рівня соска донизу. Дайте відповіді на такі запитання:

а) за яким типом порушена чутливість?

б) з якого боку по відношенню до патологічного вогнища виникло порушення чутливості?

в) ураженням якої структури і на якому рівні пояснюються чутливі розлади?

 

1.3. Рефлекторно-рухові порушення

 

1) Вкажіть поверхневі рефлекси зі слизових оболонок

а) рогівковий

б) піднебінний

в) черевні

г) підошвовий

д) кон’юнктивальний

е) глотковий

ж) колінний

з) ахілловий

2) Вкажіть поверхневі шкірні рефлекси

а) черевні

б) рогівковий

в) підошвовий

г) анальний

д) глотковий

е) ахілловий

ж) кремастерний

з) колінний

 

3) Вкажіть періостальні рефлекси

а) надбрівний

б) нижньо-щелепний

в) згинальний ліктьовий

г) розгинальний ліктьовий

д) колінний

е) карпорадіальний

ж) ахілловий

з) підошвовий

 

4) Вкажіть сухожилкові рефлекси

а) надбрівний

б) згинальний ліктьовий

в) колінний

г) ахілловий

д) нижньо-щелепний

е) карпорадіальний

ж) розгинальний ліктьовий

з) підошвовий

5) Вкажіть рефлекси оpального автоматизму

а) носо-губний (Аствацатурова)

б) Гордона

в) Оппенгейма

г) дистанс-оральний

д) долонно-підборідний (Марінеску-Радовича)

е) Шефера

ж) Штрюмпеля

з) Бабінського

и) хоботковий

6) Вкажіть стопні патологічні рефлекси розгинальної групи

а) Жуковського

б) Оппенгейма

в) Шефера

г) Штрюмпелля

д) Бехтєрєва

е) Бабінського

ж) Гордона

з) Россолімо

7) Вкажіть стопні патологічні рефлекси згинальної групи

а) Жуковського

б) Гордона

в) Оппенгейма

г) Бехтєрєва

д) Россолімо

е) Бабінського

ж) Штрюмпеля

8) Вкажіть рефлекторну дугу надбрівного рефлексу

а) міст

б) довгастий мозок

в) IX, X пари черепних нервів

г) V, VII пари черепних нервів

д) ХI, ХII пари черепних нервів

 

9) Вкажіть рефлекторну дугу розгинального ліктьового рефлексу

а) променевий нерв

б) серединний нерв

в) сегменти CV – CVIII

г) сегменти СVII – СVIII

д) сегменти CV – CVI

 

10) Вкажіть рефлекторну дугу згинального ліктьового рефлексу

а) сегменти CVII – CVIII

б) сегменти СV – CVI

в) променевий нерв

г) м'язово-шкірний нерв

д) серединний нерв

 

11) Вкажіть рефлекторну дугу карпорадіального рефлексу

а) серединний нерв

б) сегменти CIII – CIV

в) м'язово-шкірний нерв

г) променевий нерв

д) сегменти СV – CVI

е) сегменти CV – CVIII

ж) сегменти CVII – CVIII

 

12) Вкажіть спінальні рефлекторні дуги черевних рефлексів

а) міжреберні нерви

б) сегменти ThVII - ThVIII

в) сегменти ThXI - ThXII

г) сегменти ThV - ThVI

д) сегменти ThIX - ThX

е) сегменти ThVI - ThVII

 

13) Вкажіть рефлекторну дугу колінного рефлексу

а) сегменти LII – LIV

б) сегменти LI – LII

в) стегновий нерв

г) великогомілковий нерв

д) малогомілковий нерв

е) сідничний нерв

 

14) Вкажіть рефлекторну дугу ахіллового рефлексу

а) стегновий нерв

б) сегменти SI - SII

в) сегменти SIII - SIV

г) великогомілковий нерв

д) малогомілковий нерв

15) Вкажіть рефлекторну дугу підошвового рефлексу

а) сегменти SI – SII

б) сегменти LV – SI

в) сегменти LIV – LV

г) сідничний нерв

д) малогомілковий нерв

 

16) Де замикаються безумовні рефлекси?

а) у мозочку

б) у сегментарному апараті спинного мозку

в) у корі півкуль головного мозку

г) у сегментарному апараті мозкового стовбура

д) у лімбічній системі

17) Вкажіть місце утворення умовних рефлексів

а) сегментарний апарат спинного мозку

б) мозочок

в) кора півкуль головного мозку

г) сегментарний апарат мозкового стовбура

д) лімбічна система

18) Які функції рефлекторної дуги безумовного рефлексу?

а) здійснення рефлексу

б) регуляція м'язового тонусу

в) забезпечення довільних рухів

г) трофічна

д) координація рухів

е) інтегративна

19) Які ланки рефлекторної дуги забезпечують м’язовий тонус?

а) альфа-малі нейрони переднього рогу

б) пропріорецептор м'язів

в) пірамідна система

г) гамма-нейрони переднього рогу

д) мозочок

е) екстрапірамідна система

20) Які неорефлекси досліджують у неврологічній клініці?

а) черевні

б) колінний

в) підошвовий

г) ахілловий

д) глотковий

21) Внаслідок травми у хворого не розгинаються кисть та пальці правої руки. Який нерв травмований, який рефлекс не викликається?

а) згинальний ліктьовий рефлекс

б) розгинальний ліктьовий рефлекс

в) серединний нерв

г) променевий нерв

д) ліктьовий нерв

22) В якій звивині бере початок центральний руховий нейрон?

а) у передцентральній звивині

б) у задньому відділі верхньої скроневої звивини

в) у зацентральній звивині

г) у задньому відділі нижньої лобової звивини

 

23) У якому відділі кори представлена проекція рухів ноги?

а) у нижніх відділах передцентральної звивини

б) у верхніх відділах передцентральної звивини

в) у задніх відділах верхньої скроневої звивини

г) у середніх відділах передцентральної звивини

 

24) У якому відділі кори представлена проекція рухів руки?

а) у середньому відділі передцентральної звивини

б) у нижньому відділі передцентральної звивини

в) у верхньому відділі передцентральної звивини

25) У якому відділі кори представлена проекція рухів м’язів обличчя?

а) у середньому відділі передцентральної звивини

б) у задньому відділі верхньої скроневої звивини

в) у нижньому відділі передцентральної звивини

г) у верхньому відділі передцентральної звивини

 

26) У якому відділі кори представлена проекція рухів язика?

а) у середньому відділі передцентральної звивини

б) у верхньому відділі передцентральної звивини

в) у нижньому відділі передцентральної звивини

г) у задньому відділі нижньої лобової звивини

27) З якого відділу кори починається кірково-ядерний шлях?

а) у верхніх двох третинах передцентральної звивини

б) у задньому відділі верхньої скроневої звивини

в) у нижньому відділі передцентральної звивини

г) у задньому відділі нижньої лобової звивини

 

28) Де у внутрішній капсулі розташовані волокна кірково-спинномозкового шляху?

а) у коліні

б) у передніх двох третинах заднього стегна

в) у задній третині заднього стегна

г) у передньому стегні

 

29) Де у внутрішній капсулі розташовані волокна кірково-ядерного шляху?

а) у передніх двох третинах заднього стегна

б) у коліні

в) у передньому стегні

г) у задньому відділі заднього стегна

 

30) На якому рівні робить перехрестя пірамідний шлях?

а) на рівні середнього мозку

б) на рівні моста

в) у передній білій спайці спинного мозку

г) на межі спинного та довгастого мозку

д) в довгастого мозку

 

31) Де у спинному мозку розташовані перехрещені волокна пірамідного шляху?

а) у задніх канатиках

б) у передніх канатиках

в) у бічних канатиках

г) у передній білій спайці

д) у задніх рогах

 

32) Де у спинному мозку розташовані волокна неперехрещеного пірамідного шляху?

а) у бічних канатиках

б) у задніх канатиках

в) у передніх канатиках

г) у передній білій спайці

д) у задніх рогах

 

33) Де закінчуються волокна кірково-спинномозкового шляху?

а) на клітинах задніх рогів спинного мозку

б) на клітинах бічних рогів спинного мозку

в) на клітинах передніх рогів спинного мозку

 

34) Де закінчуються волокна кірково-ядерного шляху?

а) на рухових ядрах черепних нервів

б) на чутливих ядрах черепних нервів

в) на передніх рогах спинного мозку

г) на задніх рогах спинного мозку

 

35) Якими утвореннями представлені периферичні рухові нейрони для посмугованих м’язів голови?

а) клітинами рухових ядер черепних нервів

б) клітинами чутливих ядер черепних нервів

в) волокнами V, VII, IX, X, XII пар черепних нервів

г) волокнами III, IV, VI пар черепних нервів

д) клітинами передніх рогів спинного мозку

е) клітинами задніх рогів спинного мозку

36) Вкажіть ознаки центрального параліча

а) гіпотонія м'язів

б) гіпертонія м'язів

в) відсутність патологічних рефлексів

г) наявність патологічних рефлексів

д) зниження або відсутність шкірних рефлексів

е) гіперрефлексія глибоких рефлексів

ж) атрофія м'язів

з) фібрилярні посмикування в м’язах

 

37) Вкажіть ознаки периферичного параліча

а) підвищення глибоких рефлексів

б) відсутність рефлексів

в) атонія м'язів

г) гіпертонія м'язів

д) атрофія м'язів

е) наявність патологічних рефлексів

ж) чутливі порушення

 

38) Що таке геміплегія?

а) параліч однієї кінцівки

б) параліч трьох кінцівок

в) параліч кінцівок з одного боку

г) параліч чотирьох кінцівок

д) параліч нижніх кінцівок

39) Що таке параплегія?

а) параліч чотирьох кінцівок

б) параліч однієї ноги

в) параліч верхніх або нижніх кінцівок

г) параліч кінцівок з одного боку

д) параліч однієї руки

40) Що таке моноплегія?

а) параліч однієї кінцівки

б) параліч чотирьох кінцівок

в) параліч трьох кінцівок

г) параліч двох кінцівок

д) параліч кінцівок з одного боку

41) Вкажіть ознаки ураження передцентральної звивини

а) фібрилярні посмикування в м’язах

б) геміпарез з боку ураження

в) монопарез з протилежного боку

г) порушення чутливості за монотипом

д) порушення чутливості за гемітипом

42) Вкажіть симптоми ураження верхнього відділу передцентральної звивини

а) центральний монопарез ноги

б) спастична геміплегія

в) напади локальної джексонівської епілепсії (у разі подразнення)

г) парез мімічних м'язів за центральним типом

д) спастична параплегія

43) Які симптоми поперечного ураження спинного мозку вище шийного потовщення?

а) порушення чутливості за провідниковим типом

б) в'ялий парез ніг

в) центральна тетраплегія

г) трофічні порушення

д) в'ялий парез рук, спастичний - ніг

е) в'яла тетраплегія

ж) моноплегія руки або ноги

з) порушення дихання

 

44) Вкажіть ознаки ураження поперечника спинного мозку на рівні шийного потовщення

а) порушення всіх видів чутливості за провідниковим типом

б) геміплегія

в) синдром Бернара-Горнера

г) периферичний параліч рук

д) центральний параліч ніг

е) порушення сечовипускання за центральним типом

ж) в'яла тетраплегія

з) центральна тетраплегія

45) Вкажіть ознаки ураження поперечника спинного мозку на рівні верхньогрудного відділу

а) черевні рефлекси не викликаються

б) нижня в'яла параплегія

в) черевні рефлекси збережені

г) провідниковий тип порушення чутливості

д) нижня спастична параплегія

е) порушення сечовипускання за центральним типом

ж) верхня в'яла параплегія

з) спастична тетраплегія

46) Вкажіть ознаки ураження клітин переднього рогу спинного мозку

а) фібрилярні посмикування в м'язах

б) порушення глибоких видів чутливості

в) атрофія м'язів

г) в’ялі паралічі м'язів відповідних сегментів

д) порушення поверхневих видів чутливості

е) центральний параліч м'язів

47) Вкажіть ознаки синдрому Броуна-Секара

а) провідникова анестезія больової та температурної чутливості на боці, протилежному ураженню

б) центральний параліч мязів на боці ураження

в) тазові порушення

г) нижня параплегія

д) порушення глибоких видів чутливості на боці ураження

е) тетраплегія

ж) порушення чутливості за периферичним типом

48) У хворого центральний параліч правої ноги з порушенням поверхневої чутливості зліва за провідниковим типом з рівня ТhХ. Де знаходиться осередок ураження?

а) правий бічний канатик спинного мозку на рівні LI сегменту

б) права половина поперечника спинного мозку на рівні ThIV сегменту

в) правий бічний канатик спинного мозку на рівні ThVIII сегменту

г) права половина поперечника спинного мозку на рівні ThX сегменту

49) Вкажіть ознаки ураження правої половини поперечника спинного мозку на рівні ThIV сегменту

а) провідникова анестезія больової та температурної чутливості з рівня ThVI зліва

б) верхня параплегія

в) батіанестезія в суглобах правої ноги

г) центральна плегія правої ноги

д) анестезія больової та температурної чутливості з рівня ThVI справа

е) нижня параплегія

50) У хворого слабкість кистей та стоп з парестезіями в них. Вкажіть локалізацію ураження

а) периферичні нерви в дистальних відділах кінцівок

б) задні роги спинного мозку на рівні шийного потовщення

в) задні корінці спинного мозку на рівні шийного потовщення

г) передні роги спинного мозку на рівні шийного потовщення

д) передні корінці спинного мозку на рівні шийного потовщення

51) У хворого, що три 3 місяці тому переніс ішемічний інсульт, виявляються спастичний геміпарез, рівномірно виражений у правій руці та правій нозі, а також правобічна геміанестезія всіх видів чутливості. Дайте відповіді на такі запитання:

а) ураженням яких шляхів і на якому рівні пояснюється виявлена симптоматика?

б) в якому положенні знаходяться паретичні кінцівки і чому? Як зветься така поза хворого?

 

52) У хворого 50 років поступово виникла слабкість в руках, з’явились м’язеві атрофії та фібрилярні посмикування у м’язах рук. Болей немає, чутливість не порушена. Дайте відповіді на такі запитання:

а) як зветься така патологія?

б) які структури і на якому рівні уражені?

в) про що свідчать фібрилярні посмикування?

 

53) У хворого поступово виникли центральний парез правої ноги та зниження больової та температурної чутливості зліва від рівня пупка донизу. Дайте відповіді на такі запитання:

а) за яким типом порушена чутливість?

б) ураженням яких структур і на якому рівні можна пояснити таку симптоматику?

 

54) У хворого виявлено пухлину, яка здавила праву половину шийного потовщення спинного мозку. Дайте відповіді на такі запитання:

а) які сегменти ушкоджено?

б) як зветься клінічний синдром?

в) які виникнуть неврологічні порушення?

 

1.4. Патологія екстрапірамідної системи

 

1) Які структури мозку входять до екстрапірамідої системи?

а) хвостате ядро

б) сочевицеподібне ядро

в) червоне ядро

г) ядра Голля та Бурдаха

д) ретикулярна формація стовбура мозку

е) чорна речовина

ж) передцентральна звивина

з) зацентральна звивина

2) Які утворення відносяться до палідарної системи?

а) чорна речовина

б) лушпина

в) передні роги спинного мозку

г) бліда куля

д) передцентральна звивина

3) Які утворення відносяться до стріарної системи?

а) лушпина

б) бліда куля

в) червоне ядро

г) хвостате ядро

д) чорна речовина

4) Вкажіть фізіологічні функції екстрапірамідної системи

а) реалізація автоматизованих рухів

б) підтримання м'язового тонусу

в) забезпечення умовних рефлексів

г) скорочення посмугованих м'язів

д) міостатична регуляція

е) організація рухових проявів емоцій та захисних рухів

5) Перерахуйте симптоми ураження палідарної системи

а) брадикінезія

б) мікрографія

в) тиха, монотонна мова

г) гіпотонія м'язів

д) гіперкінези

е) гіпертонія м'язів за пластичним типом

ж) гіпомімія

з) центральні парези м'язів

и) периферичні парези м'язів

6) Перерахуйте симптоми ураження стріарної системи

а) гіпотонія м'язів

б) пропульсія

в) гіпертонія м'язів

г) гіперкінези

д) амімія

е) тиха, монотонна мова

7) Вкажіть симптоми паркінсонізму

а) тиха, монотонна мова

б) мікрографія

в) гіперкінези

г) гіпотонія м'язів

д) пропульсія

е) поза згиначів

ж) центральні парези м'язів кінцівок

з) периферичні парези м'язів кінцівок

8) Вкажіть екстрапірамідні гіперкінези

а) атетоз

б) хорея

в) інтенційний тремор

г) торзійна дистонія

д) міоклонія

е) рухова джексонівська епілепсія

ж) функціональний тремор

з) епілептиформні судоми

9) Які з перерахованих симптомів спостерігаються у разі ураження хвостатого ядра?

а) гіпертонія м'язів

б) гіпотонія м'язів

в) гіпомімія

г) гіперкінези

д) брадикінезія

10) Яке порушення мови виникає у разі ураження палідарної системи?

а) скандована

б) тиха, монотонна

в) дизартрія

г) афазія

д) мутизм

11) У дівчини 12 років після перенесеної ангіни з’явились головний біль, втома, підвищена дратівливість, а також швидкі, неритмічні, несинхронні насильницькі рухи в м’язах обличчя, кінцівок. М’язовий тонус знижений. Дайте відповіді на такі запитання:

а) як звуться такі насильницькі рухи?

б) вкажіть синдром

в) які структури нервової системи уражені?

 

12) У хворого через деякий час після черепно-мозкової травми поступово виникли скутість рухів, тремтіння голови та дистальних відділів рук у спокої за типом «катання пілюль». Дайте відповіді на такі запитання:

а) які структури уражені?

б) як зветься цей синдром?

в) які його симптоми не вказані?

 

1.5. Симптоми порушення мозочкових функцій

1) Вкажіть функції мозочка

а) готовність організму до виконання рухів

б) координація рухів

в) регуляція рівноваги

г) реалізація довільних рухів

д) регуляція м'язового тонусу

е) реалізація умовних рефлексів

ж) забезпечення виразності мімічних реакцій

2) Вкажіть основні утворення мозочка

а) таламус

б) черв'як

в) півкулі

г) ніжки

д) хвостате ядро

е) ядра Голля і Бурдаха

3) Вкажіть ядра мозочка

а) зубчасте ядро

б) ядра Голля і Бурдаха

в) ядро вершини

г) червоне ядро

д) хвостате ядро

е) коркоподібне ядро

ж) кулясте ядро

4) Які з шляхів проходять через середню ніжку мозочка?

а) лобно-мосто-мозочковий

б) дентато-рубральний

в) рубро-спінальний

г) вестибуло-мозочковий

д) скронево-мосто-мозочковий

5) Які з шляхів проходять через нижню ніжку мозочка?

а) спинно-мозочковий шлях Флексіга

б) рубро-спінальний

в) вестибуло-мозочковий

г) спинно-мозочковий шлях Говерса

д) лобно-мосто-мозочковий

е) оливо-мозочковий

ж) ретикуло-мозочковий

6) Які з шляхів проходять через верхню ніжку мозочка?

а) спинно-мозочковий шлях Говерса

б) оливо-мозочковий

в) дентато-рубральний

г) ретикуло-мозочковий

д) вестибуло-мозочковий

7) Які симптоми спостерігаються у разі ураження мозочка?

а) м'язова гіпотонія

б) міоклонії

в) скандована мова

г) нестійкість в позі Ромберга

д) ригідність м'язів

е) інтенційний тремор

ж) підвищення рефлексів

з) наявність патологічних рефлексів

8) Яке порушення мови виникає у разі ураження мозочка?

а) скандована

б) тиха, монотонна

в) дизартрія

г) гугнява

д) афазія

9) Вкажіть проби на координацію рухів

а) пальце-носова

б) проба Барре

в) дослідження рефлексів

г) проба на діадохокінез

д) п'ятково-колінна

е) проби Рінне та Вебера

10) Вкажіть види атаксій

а) сенситивна

б) гемібалізм

в) мозочкова

г) кіркова

д) вестибулярна

е) атетоз

ж) істерична

з) міоклонія

и) торзійна дистонія

 

11) У разі швидкого переводу витягнутих рук з положення супінації в положення пронації рухи правої кисті виявилися надлишковими. Як зветься цей симптом?

а) парез

б) гіперметрія

в) адіадохокінез

г) гіперкінез

д) апраксія

 


Розділ 2. Патологія черепних нервів. Порушення вищих мозкових функцій та вегетативної нервової системи. Додаткові методи дослідження в неврології

2.1. Патологія черепних нервів

1) В яких утвореннях мозку локалізуються ядра черепних нервів?

а) у ніжках мозку

б) у мості

в) у внутрішній капсулі

г) у підкіркових вузлах

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...