Главная Обратная связь

Дисциплины:


У котрому рядку правильно вжито конструкцію з прийменником?А. Піти по лікаря, по адресу, з вини, за домовленістю, на вимогу.

Б. По бажанню, по відомостях, за вказівкою, на замовлення, іти по вулиці.

В. За вимогою, за відомостями, відповідно меті, по вказівці, їхати тролейбусом.

Г. Піти по хліб, на адресу, за бажанням, відповідно до мети, їхати машиною.

 

144. Зазначте, у якому рядку є правильний варіант:

А. По суті заданих питань пояснюю слідуюче.

Б. З предмета заданих питань пояснюю наступне.

В. Щодо заданих питань пояснюю таке.

Г. По суті заданих питань пояснюю наступне.

У якому варіанті правильно вжито конструкції з прийменником?

А. По документу, дякую вам, по домовленості, завідуючий кафедрою, по мірі.

Б. За домовленістю, за дорученням, завідувач кафедри, по хліб, в міру.

В. По дорученню, іти по лікаря, за закликом, по ініціативі, за методом.

Г. Дякую вас, за документом, по заклику, за ініціативою, по методу.

 

146. Правильно побудовано всі словосполучення:

А. Не йняти віри, нехтувати порадою, опанувати грамоту, хворіти серцем.

Б. Навчати мови, хворіти на серце, чіплятися до слова, шкодувати грошей.

В. Навчати мові, насварити на брата, опанувати грамотою, чіплятися за слово.

Г. Нехтувати пораду, насварити брата, шкодувати гроші, одружитися на ній.

У котрому рядку немає помилок?

А. Не одержувати знижки, не дати відповідь.

Б. Не підготувати доповідь, не прочитати журнал.

В. Написати відгук, не скласти плану.

Г. Не вивчити формулу, не підписати документа.

У котрому рядку немає помилок?

А. Не одержувати лист, не одержати знижку.

Б. Не передплатити журнал, слухати лекцію.

В. Накреслити план, не випити воду.

Г. Не знайти підтримки, вивчити формулу.

У котрому рядку немає помилок?

А. Знайти підтримку, не вивчити формули.

Б. Не вивчити правило, надіслати телеграму.

В. Передплатити журнал, не слухати лекцію.

Г. Не накреслити план, випити води.

У котрому рядку немає помилок?

А. Не відрізати хліб, принести воду.

Б. Не виконати наказ, обстежити територію.

В. Не написати заяву, висловити думку.

Г. Не скласти іспиту, не накреслити плану.

У котрому рядку немає помилок?

А. Відрізати хліба, не принести воду.

Б. Виконати наказ, не купити молоко.

В. Скласти іспит, не накреслити плану.

Г. Написати заяву, не написати лист.

У котрому рядку немає помилок?

А. Не випити води, перекласти статтю.

Б. Не одержати наказ, не слухати лекцію.

В. Вивести формулу, не дописати заяву.

Г. Знайти підтримку, не написати довідку.

У якому рядку є правильне словосполучення?

А. Вони були за тим боком кордону. Він працює по цілим дням.Б. Вони були по той бік кордону. Звернутися по питанню.

В. Відповідно з висновками експертизи. Документи по перевірці.

Г. У відповідності до висновків експертизи. Діяти по наказу.

155. Зазначте, у якому рядку правильно відредаговано словосполучення:

А. Відповідно до виводів комісії. Згідно акту перевірки.

Б. У відповідності до виводів комісії. Згідно до акта перевірки.

В. Відповідно до висновків комісії. Згідно з актом перевірки.

Г. У відповідності до висновків комісії. Згідно акта перевірки.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...