Главная Обратная связь

Дисциплины:


Кресленик загального виду. Складальний кресленик 6 страницаРозміри, мм  
Діаметр вала d Розміри шпонки B x h Глибина паза Довжина шпонки Радіус заокруглення пазів  
  у валу t у втулці t1  
rmin rmax  
Понад 17 – 22 6 х 6 3,5 2,8 14–70 0,16 0,25  
22– 30 8 х 7 4,0     3,3 18–90  
30–38 10 х 8   5,0 22–110 0,25 0,4  
38–44 12 х 8 28–140  
44–50 14 х 9 5,5 3,8 36–160  
50–58 16 х 10 6,0 4,3 45–180  
58–65 18 х 11 7,0 4,4 50–200  
65–75 75–85 20 х 12 7,5 4,9 56–220 0,4 0,6  
75–85 22 х 14 9,0 5,4 63–250  
Примітка. Довжину l шпонки вибирають з ряду 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 63; 70; 80; 90; 100; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 220; 250.    

Таблиця 27

Шліци прямобічні (ГОСТ 1139-80)

Форма перерізу вала Форма перерізу втулки Розміри, мм
Варіант Номінальний розмір Z* x d x D x b d1 (не менше) f r (не більше) Масштаб
1, 20 6х18х22х5 16,7 0,3 0,2 2:1
3, 18 6х23х28х6 21,3 0,3 0,2
5, 16, 23 6х32х38х6 29,4 0,4 0,3 1:1

Продовж, табл. 27

7, 14, 25 8х36х42х7 33,5 0,4 0,3  
9, 12 8х42х48х8 39,5 0,4 0,3
10, 11 8х46х54х9 42,7 0,4 0,3
8, 13, 22 8х52х60х10 48,7 0,5 0,5
6, 15, 24 8х56х65х10 52,2 0,5 0,5
4, 17 8х62х72х12 57,8 0,5 0,5 1:2
2, 19, 21 10х72х82х12 67,4 0,5 0,5

 

Таблиця 28

Канавки при круглому шліфуванні

(ГОСТ 8820-69)

Розміри, мм
    d1 при зовнішньому шліфуванні d2 при внутрішньому шліфуванні h R R1 d
d – 0.3 d + 0.3 0,2 0,3 0,2
1,6 0,5 0,3
d – 0.5 d + 0.5 0,3
1,0 0,5 >10-15
d – 1 d + 1 0,5 1,6 >50-100
>100

 

Завдання 14

Ескіз і робочий кресленик деталі

механічного оброблення

(приклад виконання рис. )

 

Дано:

- деталь з натури, яка виготовлена механічним обробленням.

Виконати:

001:

- ескіз деталі з натури з усіма вимогами до виконання креслеників технічних деталей;

- нанести: розміри з граничними відхилами, допуски та посадки, позначити шорсткість поверхонь, вказати матеріал з якого виготовлено деталь, технічні вимоги;

- технічний рисунок деталі з вирізом чверті.002:

- за ескізом деталі виконати робочий кресленик деталі з усіма вимогами до оформлення робочих креслеників.

Методичні вказівки

Загальні вимоги:

1. При виконані кресленика деталі необхідно пам’ятати, що:

- деталь з механічного оброблення на кресленику розташовується горизонтально (так як оброблюється);

- кількість зображень деталі повинна бути мінімальною, але достатньої для відображення зовнішньої і внутрішньої її форми; забезпечувати нанесення розмірів всіх конструктивних елементів деталі; кожне зображення повинно відбивати найбільшу кількість інформації і бути за можливості простим;

- якщо деталь має похилі елементи, то до її зображень повинні входити допоміжні види чи похилі розтини;

- якщо деталь має в своїй конструкції порожнисті елементи, то до її зображень увійдуть розтини чи перерізи.

2. Стан форми деталі:

- кресленик повинен утримувати необхідну кількість розмірів, які визначають форму деталі, форму усіх відсіків поверхонь і їх розташування;

- граничні відхили розмінів форми указують записом при числових величинах розмірів;

- граничні відхили форми відсіків і їх розташування указують знаками, числами і літерами;

- тип матеріалу, його марку і масу вказують в основному написі;

- в перерізах і розтинах графічно вказують тип матеріалу;

- стан матеріалу (термічне оброблення, міцність тощо) вказують спеціальним записом і лініями;

- шорсткість окремих відсіків поверхонь указують спеціальними знаками;

- покриття указують в технічних вимогах за допомогою окремих літерних позначок на зображеннях;

- технічні вимоги ( якість матеріалу, окремі розміри, відхили розмірів, якість поверхонь, розташування окремих елементів тощо) записують над основним написом.

3. Кресленик деталі необхідно виконати і оформити з дотриманням вимог стандартів (СКД), які визначають формати, масштаби, лінії і креслярський шрифт;

4. В основному написі вказується: тип і назва деталі; масштаб (тільки на робочому кресленику); номер деталі (позначення кресленика); організаційна інформація (виконавець, керівник, контроль, організація).

Завдання – 001

1. Ескіз деталі виконати на папері в клітинки чи міліметровому, приведеному до стандартного формату А3 (297х420 мм).

2. Ескіз виконується від руки на око без дотримання точного масштабу, але обов’язково необхідно дотримуватись пропорції між всіма елементами деталі.

 

Завдання – 002

1. Робочий кресленик виконати за ескізом деталі на форматі А3 в масштабі з дотриманням стандартів СКД.

 


Завдання 15

Ескіз і робочий кресленик

ливарної деталі

(приклад виконання рис. )

 

Дано:

- наочне зображення ливарної деталі (табл. 29).

Виконати:

- виконати ескіз ливарної деталі;

- нанести: розміри з граничними відхилами, допуски та посадки, позначити шорсткість поверхонь, матеріал з якого виготовлено деталь, технічні вимоги;

- технічний малюнок деталі з вирізом чверті;

- робочий кресленик за ескізом.

 

Методичні вказівки

 

Загальні вимоги

1. За наочним зображенням деталі (табл. 29) виконати її ескіз з технічним малюнком і робочий кресленик.

2. Перед тим як приступити до виконання кресленика необхідно встановити масштаб в якому дається завдання. Для цього необхідно виміряти розмір, який вказано на малюнку і за формулою встановити масштаб:

наприклад,

 

Отже, масштаб в якому виконане наочне зображення деталі 1:2, надалі вимірюємо всі розміри і приводимо їх до масштабу 1:1;

3. Ливарна деталь виготовляється заливкою заздалегідь підготовленої форми розплавленим металом, який заповнює форму і після охолодження, і затвердіння утворює чи одразу готову деталь (якщо немає потреби в обробленні її поверхонь) чи заготовину для наступного механічного оброблення на металорізальних верстатах;

4. Ливарні деталі мають плавні переходи у місцях сполучення поверхонь – ливарні радіуси (заокруглення); відносну рівномірність товщини стінок, наявність приливів, бобишек, ребер жорсткості тощо. Ливарні радіуси вказуються в окремих технічних вимогах;

5. Поверхні ливарних деталей виконують з ливарними нахилами, необхідними для облегшення виготовлення форми. Величину і направлення цих нахилів вибирають в залежності від прийнятої технології виготовлення моделі, форми для виливки даної деталі. Найчастіше ці нахили не зображуються, а вказуються в технічних вимогах у вигляді формувальних нахилів із відповідним посиланням на діючі стандарти;

6. Форми ливарних деталей утримують також механічно обробленні ливарні елементи, до них відносять: бобишки, ранти, нарізні отвори, напрямні, фланці, отвори тощо.

7. При виборі головного виду необхідно враховувати положення деталі в самій машині, а також її можливе положення при розмітці і найбільш трудомісткому обробленні на верстаті; загальна кількість зображень на кресленику залежить від правильного вибору головного зображення, а також від розумного використання допустимих за ГОСТ 2.305-68 сполучень видів з розтинами, місцевих розтинів, перерізів, виносних елементів, умовностей і спрощень;

8. Наносити розміри і граничні відхили на креслениках ливарних деталей необхідно у відповідності з правилами, встановленими ГОСТ 2.307-68; перед нанесенням розмірів на кресленику необхідно вибрати основні ливарні і конструктивні бази:

- ливарними базами слугують необроблені поверхні, їх вісі чи площини симетрії;

- за ливарні бази рекомендується приймати, по можливості, як можна менші розміри поверхні (по одній для кожного з координатних направлень), а також бажано, щоб ці поверхні утворювались однією половиною ливарної форми;

- у разі не співпадання ливарних баз з конструктивними їх необхідно вибирати по можливості як можна ближче одна до одної (наприклад, бази є сторонами однієї стінки деталі);

- на кресленику ливарної деталі не допускається наносити розміри у вигляді замкнутого ланцюга, за винятком тих випадків, коли один із розмірів (наприклад, габаритний) вказано як довідниковий.

9. На кресленику ливарної деталі повинні бути вказані умовними позначками чи записом у технічних вимогах граничні відхили форми і розташування поверхонь за правилами, передбаченими ГОСТ 2.308-79.

10. В технічних вимогах необхідно вказати:

- дані (чи посилання) про вид, кількість, розмірах і місці розташування ливарних дефектів (раковин, порожнистості, тріщин тощо), які допускаються на виливках без видалення, а також спосіб їх видалення;

- клас точності виливки за чавуна чи кольорового сплаву, які виливаються у піщані форми за ГОСТ 26645-85 чи за ГОСТ 2009-55 для сталевої виливки. Ці ГОСТи встановлюють І, ІІ і ІІІ класи точності на розміри виливок, які не змінюються під час механічного оброблення і регламентують допустимі відхилення товщини стінок і ребер, що не оброблюються;

- величини не вказаних на кресленику ливарних радіусів, які вибираються за ГОСТ 10948-64;

- формувальні нахили за ГОСТ 3212-92;

- вид термічного оброблення і твердість на певних поверхнях, що підлягають термічному обробленню;

- вказівки про суміщення з іншими деталями, оброблення окремих поверхонь;

- розміри для довідок, вказаних на зображеннях кресленика.

Завдання – 001

11. Ескіз деталі виконати на папері в клітинки чи міліметровому, приведеному до стандартного формату А3 (297х420 мм).

12. Технічний рисунок деталі виконати на форматі розміром А4 (297х210 мм):

- вид аксонометричного проекціювання вибрати самостійно залежно від конструктивних елементів деталі;

- вирізати чверть аксонометричного зображення по осям Ох і Оy, показавши внутрішню будову деталі.

Завдання – 002

10. За ескізом деталі виконати її робочий кресленик на форматі А3 (297х420 мм).

 

Таблиця 29

Багатоваріантне завдання на розрахунково-графічну роботу №15

1, 16 Опора 2, 17 Плита   3, 18 Корпус
4, 19 Кронштейн 5, 20   Корпус 6, 21     Корпус
7, 22 Стояк 8, 23 Опора 9, 24   Підставка
10, 25 Опора 11, 26 Корпус 12, 27   Плита
       

Продовж. табл. 29

13, 28 Корпус 14, 29   Кронштейн 15, 30 Підставка

 

 

Завдання 16

Колесо зубчасте

(приклад виконання рис.)

 

Дано:

- параметри циліндричного прямозубого зубчастого колеса (табл. 30)

Виконати:

- кресленик прямозубого зубчастого колеса.

Методичні вказівки

 

  1. Завдання виконати на форматі А3 відповідно до ГОСТ 2.402-68.

2. Виконати кресленик зубчастого колеса у двох видах – головному (вид спереду) і виді зліва.:

- осьову лінію головного виду розташувати паралельно нижньої рамки аркуша формату;

- на головному виді виконати повний фронтальний розтин, зубці показати не розрізаними, лінії вершин і западин зубців показати товстою основною лінією, лінії ділильного кола – штрих пунктирною тонкою лінією;

- на виді зліва для спрощення показати тільки отвір з шпонковим пазом (чи шліцами) і розмірами для оброблення цього отвору, паза і шліц.

3. На зображенні зубчастого колеса нанести необхідні розміри для виготовлення і контролю: діаметр кола вершин; ширину зубчастого вінця і розмір фасок торцевих кромках циліндра вершин, які мають відношення до елементів зачеплення:

- розміри нанести з граничними відхилами;

- вказати граничні відхили форми і розташування поверхонь;

- нанести позначення шорсткості поверхонь.

4. Заповнити таблицю параметрів з усіма необхідними даними для виготовлення і контролю.

5. Вказати окремі технічні вимоги.

6. Кресленик зубчастого колеса оформи за стандартами СКД.

 

Таблиця 30

Циліндричні прямозубі зубчасті колеса

(основні параметри)

 

Варіант Число зубів Z Діаметр кола вершин зубів da, мм Діаметр вала dв, мм Кріплення на валу Варіант Число зубів Z Діаметр кола вершин зубів da, мм Діаметр вала dв, мм Кріплення на валу
Шпонкове Шліцьове
Шліцьове Шпонкове
Шпонкове          

Примітка

Модуль зубчастого колеса т визначити за формулою:

де da – діаметр кола вершин зубів, мм;

z - кількість зубів.

Обраховане значення модуля заокруглити до найближчого значення, яке передбачає ГОСТ 9563-60:

1-й ряд, мм: 0,05; 0,06; 0,08; 0,1; 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4,5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 60; 80; 100.

2-й ряд: 0,055; 0,07; 0,09; 0,11; 0,14; 0,18; 0,22; 0,28; 0,35; 0,45; 0,55; 0,7; 0,9; 1,125; 1,375; 1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 11; 14; 18; 22; 28; 36; 45; 55; 70; 90.

 

Завдання 17

 

Передача циліндрична (конічна)

(приклад виконання рис.)

 

Дано:

- вихідні дані циліндричної прямозубої передачі (конічної) таблиця 31.

Виконати:

- кресленик прямозубої циліндричної чи конічної передачі;

- скласти специфікацію за ГОСТ 108-68, форма 1.

 

Методичні вказівки

1. Виконати кресленик загального виду передачі; нанести розміри; указати технічні вимоги; скласти технічну характеристику.

2. Завдання виконати на форматі А3 (297х420 мм), специфікацію виконати на форматі А4 (210х297 мм).

3. Вихідними даними для виконання кресленика передачі є: модуль зачеплення; число зубців шестерні і колеса; діаметри цапфи валів колеса і шестерні, їх тип з’єднання.

4. Зубчасті передачі виконують у двох видах: головному і виді зліва. На головному виді виконати простий фронтальний розтин. Необхідно пам’ятати, що:

- на розтинах і перерізах зубчастих передач,якщо розтинальна площина проходить через вісь зубчастих коліс, зубці умовно суміщають з площиною кресленика і зображають не розітнутими, незалежну від кута нахилу зубців, зокрема, у зоні зачеплення зубець одного з коліс (перевагу має ведуче) зображають перед зубцем відомої шестерні;

- при зображенні зачеплення конічних шестерень з перетином їх осей під кутом, більшим чи меншим 90°, колесо вісь якого похила до площини проекцій і паралельна до осі парної шестерні, зображають колом більшої основи початкового конуса, суміщеного з площиною кресленика.

5. На кресленику шпонкове з’єднання зображають двома видами: головним і видом зліва. На валу виконують місцевий розтин, шпонку показують нерозітнутою. Необхідно пам’ятати, що:

- визначальним розміром шпонкового з’єднання слугує діаметр вала, за ним встановлюють усі розміри шпонок і пазів;

- сегментні шпонки мають перевагу перед призматичним вони більш технологічні;

- визначальним розміром для шліцьового з’єднання слугує зовнішній діаметр вала. За яким у відповідності з ГОСТ 1139-80 визначають внутрішній діаметр, кількість шліц і їх ширину; шліцьове з’єднання як і шпонкове зображають двома видами, при цьому, виконують розтин вала і колеса площиною перпендикулярною до їх осі. На цьому розтині умовно зображають тільки один зубець вала і два зубця колеса. Радіальний зазор між зубцями і западинами вала і отвору, не показують.

6. На кресленику передачі проставляють розміри:

- розміри елементів циліндричної (конічної) передачі.

- розміри шпонки та шпонкового паза в залежності від заданого діаметра цапфи вала шестерні і типу шпонкового з’єднання, чи розміри шліц в залежності від діаметра вала колеса й серії шліцьового з’єднання.

7. Скласти специфікацію до кресленика загального виду.

 

Таблиця 31

Багатоваріантне завдання на розрахунково-графічну роботу №17

 

Варіант Діаметр цапфи вала, мм Модуль т, мм Число зубців Вид передачі Шпонкове з’єднання Шліцьове з’єднання
шестерні, D1 колеса, D2 шестерні, z1 колеса, z2 Тип шпонки Серія Центр елем.
Циліндр. Призматична Тяжка d
5,5 Конічна сегментна Тяжка В
Циліндр. Призматична Середня D
4,5 Конічна сегментна Тяжка В
3,5 Циліндр. Призматична Тяжка d
Конічна сегментна Тяжка D
3,5 Циліндр. Призматична Тяжка В
Конічна сегментна Середня d
Циліндр. Призматична Середня D
5,5 Конічна сегментна Середня D
Циліндр. Призматична Середня В
Конічна сегментна Тяжка В
3,5 Циліндр. Призматична Середня D
6,5 Конічна сегментна Тяжка d
3,5 Циліндр. Призматична Тяжка D
Конічна сегментна Середня D

Продовж. табл. 31

Циліндр. Призматична Тяжка d
Конічна сегментна Тяжка d
4,5 Циліндр. Призматична Середня В
Конічна сегментна Середня В
4,5 Циліндр. Призматична Тяжка D
Конічна сегментна Тяжка D
Циліндр. Призматична Середня d
Конічна сегментна Середня d
4,5 Циліндр. Призматична Середня D

 

 

Завдання 18

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...