Главная Обратная связь

Дисциплины:


СУБД Microsoft Access. 3 страница23.2. Натисніть ліву кнопки миші й, утримуючи її, перетаскуйте границю до досягнення формою необхідних розмірів (орієнтуватися треба по вертикальній координатній лінійці, розташованої в лівій частині вікна).

24. Для одночасної зміни ширини й висоти форми необхідно виконати наступну послідовність дій.

24.1. Установіть курсор миші на правий нижній кут форми, при цьому курсор здобуває вид подвійної смуги із двома (або чотирма) стрілками;

24.2. Натисніть ліву кнопки миші й, утримуючи її, перетаскуйте границі до досягнення формою необхідних розмірів (орієнтуватися треба по горизонтальній і вертикальної координатних лінійках).

25.Для переносу підлеглої форми (білий прямокутник) необхідно виконати наступну послідовність дій.

25.1. Виконайте маркування підлеглої форми;

25.2. Установіть курсор миші на край форми, при цьому курсор здобуває форму долоні;

25.3. Утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, перетягніть підлеглу форму в нижню частину області даних.

26. Оскільки область даних збільшилася для полів головної таблиці, то тепер ці поля можна розмістити в стовпець друг під другом, для цього необхідно виконати наступну послідовність дій.

26.1. Маркіруйте поле, наприклад, Передпродажна_підготовка, виконавши фіксацію кнопки миші на його лівому елементі – тип елемента Подпись, або на правом - тип елемента Поле. Навколо поля з’являться маркери зміни розмірів (маленькі чорні прямокутники), а в лівому куті рамки - великий чорний квадрат (маркер переміщення), за допомогою якого можна перемістити тільки елемент поля при цьому курсор миші прийме форму руки, що вказує нагору;

26.2. Установіть курсор миші на границю поля, при цьому курсор миші здобуває форму розкритої долоні;

26.3. Утримуючи натиснутої ліву кнопку миші, перетягнете обидва елементи поля (назва поля - Подпись і вміст поля - Поле) у нижню частину першої колонкові форми й відпустите кнопку миші. Поле відобразиться на новому місці.

Примітка: Існує можливість переміщати елементи полів окремо. Для цього після маркірування варто відпустіть кнопку миші й помістіть її покажчик на маркер переміщення. Покажчик прийме форму руки, що вказує нагору. Це значить, що можна приступитися до переміщення елемента поля (назви або вмісту).

26.4. Використовуючи дані технології, розмістіть назву всіх полів в одну колонку в наступній послідовності:

Ø Код_моделі;

Ø Модель;

Ø Колір;

Ø Кількість_дверей;

Ø Коробка_передач;

Ø Заводська_ціна;

Ø Транспортні_витрати;

Ø Передпродажна_підготовка.

26.5. Розташуйте поля більш компактно, наприклад,

у першому рядку поля - Код_моделі, Модель, Колір;у другому рядку поля - Кількість_дверей і Коробка_передач.

Потім через невеликий інтервал помістіть:

в третьому рядку поля: Заводська_ціна й Транспортні_витрати;

у четвертому - Передпродажна_підготовка.

26.6. Тепер в області даних основної форми звільнилося місце, куди варто помістити білий прямокутник, пов’язаний з підлеглою формою.

Примітка: Якщо необхідно перенести кілька полів одночасно, установите покажчик миші ліворуч від першого стерпного поля (так, щоб воно при цьому не маркірувалося, а курсор здобуває вид стрілки спрямованої вліво нагору), натисніть кнопку миші й, утримуючи її, укладете поля, які повинні бути перенесені, у маркировочную рамку. Відпустите кнопку маніпулятора, і всі елементи, що потрапили в рамку (у тому числі й відзначені частково) будуть маркіровані.

27. Для зміни розмірів полів, якщо назви деяких полів не помістилися у відведений простір, необхідно виконати наступну послідовність дій.

27.1. Установіть курсор миші на вертикальній координатній лінійці напроти того рядка, де розташовуються елементи, розмір яких необхідно змінити (покажчик миші придбає вид стрілки, спрямованої вправо);

27.2. Виконайте фіксацію миші, після чого всі елементи, розташовані в даному рядку, будуть маркіровані;

27.3. У пункті меню “Формат” (Format) виконайте фіксацію на команді “Размер” (Size) і в підменю, що відкрилося, активізуйте команду “По размеру данных” (to Fit).

28. Для вирівнювання проміжків між елементами, щоб написи не наїжджали на поля, необхідно виконати наступну послідовність дій.

28.1. У пункті меню “Формат” (Format) виконайте фіксацію на команді “Интервал по горизонтали” (Horizontal Spacing) і в підменю, що відкрилося, активізуйте команду“Сделать равным” (Make Equal), після чого між елементами встановляться рівні проміжки.

29. Для зміни розміру проміжку між полями, необхідно виконати наступну послідовність дій.

29.1. У пункті меню “Формат” (Format) виконайте фіксацію на команді “Интервал по горизонтали” (Horizontal Spacing) і в підменю, що відкрився, активізуйте команду“Увеличить” (Increase) або“Уменьшить” (Decrease).

30. Для перегляду створеної форми перейдіть у режим відображення форми.

31. Виконайте збереження форми.

32. Виконайте закриття форми.

33. Відкрийте форму в режимі конструктора.

34. У вікні MS Access розміщаються дві особливих панелі інструментів режиму конструктора:

Ø Конструктор форм(Form Design);

Ø Формат (форма/отчет)(Formatting (Form/Report)).

34.1. Для відображення відповідних панелей інструментів режиму конструктора форм, необхідно виконати наступну послідовність дій.

34.1.1. У пункті меню “Вид” (View) виконайте фіксацію на команді “Панели инструментов” (Horizontal Spacing) і в підменю, що відкрилося, активізуйте відповідні команди:

Ø Конструктор форм (Form Design);

Ø Формат (форма/отчет) (Formatting (Form/Report)).

34.2. На панелі інструментів “Конструктор форм” (Form Design) є такі кнопки як Вид (View), Сохранить (Save) і Печать (Print). На цій же панелі є особливі кнопки для виводу на екран Панели элементов і Списка полей (Рис.2).


34.3. Панель інструментів “Формат(форма/отчет)” (Formatting (Form/Report)) з’являється як у режимі конструктора форм, так і в режимі конструктора звітів. Більша частина кнопок цієї панелі виконує такі стандартні функції форматування як зміна розмірів і кольору шрифту (Рис.3).

35. Спеціальний інструмент панелі інструментів “Конструктор форм” (Form Design) – це список, що розкривається,“Панель элементов” (Object), що відкривається способом:

35.1.У пункті меню “Вид” (View) виконайте фіксацію на команді “Панель элементов” (Object)

або


35.2. На панелі інструментів “Конструктор форм” (Form Design) активізуйте кнопку “Панель элементов” (Object).

36. На панелі “Панель элементов”(Object) розташовані кнопки для

розміщення у формі елементів управління, таких як Надпись (Label), Поле (Text Box), ), Поле со списком (Combo Box), Кнопка (Command Button) і інших особливих елементів управління форми (Рис. 4).


Всі кнопки панелі “ Панель элементов”(Object), за винятком кнопки Дополнительные элементы, являють собою стилізовані зображення елементів управління, які можна вмонтувати у форму. Перелік кнопок “Панели элементов”(Object), із вказівкою їхніх функцій наведені у табл. 2.3.

 

Таблиця 2.3

Перелік кнопок “Панели элементов”

Назва Функція
Выбор объектов (Select Objects) Виділення об’єктів (дозволяє маркірувати й переміщати поля, а також змінювати їхні розміри, встановлені за замовчуванням)
Мастер (Control Wizard) Створення елементів управління
Надпись (Label) Вставка у форму назви нового поля
Поле (Text Box) Відображення вмісту якогось поля запису бази даних або обчислювального поля
Группа переключателей (Option Group) Створення й розміщення групи, у яку можна ввести контрольні перемикачі й селекторні кнопки
Выключатель (Toggle Button) Створення вимикача, кнопки з фіксацією
Переключатель (Option Button) Створення селекторного перемикача
Флажок (Check Box) Створення контрольного перемикача
Поле со списком (Combo Box) Створення комбінованого списку
Список (List Box) Створення поля списку
Кнопка (Command Button) Створення командної кнопки
Рисунок (Image) Вбудовування статичних ілюстрацій (графічних файлів) у форму
Свободная рамка объекта (Unbound Object Frame) Створення рамки об’єкта, для якого не можна встановити зв’язок
Присоединенная рамка объекта (Bound Object Frame) Створення рамки об’єкта, для якого буде встановлений зв’язок з файлом-джерелом
Разрыв страницы (Page Break) Установка примусового кінця сторінки форми
Набор вкладок (Tab Control) Створення форми або діалогового вікна з декількома вкладками
Подчиненная форма/отчет (Subform/Subreport) Вбудовування підлеглої форми в головну форму й установка відносин між формами
Линия (Line) Проведення у формі розділової лінії
Прямоугольник (Rectangle) Створення у формі прямокутної рамки для групи полів

Продовження таблиці 2.3

Дополнительные элементы (More Controls) Вбудовування у форму елементів, не представлених на панелі інструментів

 

37. Для проведення розділової лінії між полями, що описують технічну характеристику від полів цін, необхідно виконати наступну послідовність дій.

37.1. На панелі “Панель элементов”(Object) виконайте фіксацію на кнопці “Линия” (Line);

37.2. C допомогою миші проведіть горизонтальну лінію, по всій ширині форми, між цими полями;

Примітка: Щоб полегшити процес малювання, перед натисканням кнопки миші натисніть і втримуйте клавішу [Shift].

38. Для вставки обчислювального поля, уміст якого визначається шляхом підсумовування значень трьох полів Заводська_ціна, Транспортні_витрати й Передпродажна_підготовка та для яких у вікні властивостей установлений тип Денежный (Currency), необхідно виконати наступну послідовність дій.

38.1. На панелі “Панель элементов”(Object) виконайте фіксацію на кнопці Поле (Text Box);

38.2. Помістіть це поле в нижню частину форми під підсумовуванні поля, при цьому:

лівий елемент – тип елемента Подпись, буде містити номер поля,

правий - тип елемента Поле,буде містити посилання Свободный (Unbound).

38.3. Для уведення в елемент поля Подписьзначення Загальна ціна необхідно виконати наступну послідовність дій.

38.3.1. Виконайте маркування лівого елемента поля;

38.3.2. Для виклику вікна властивостей поля Подписьу пункті меню “Вид”(View) виконайте фіксацію на команді “Свойства” (Properties) або на панелі інструментів виконайте фіксацію на кнопці “Свойства” (Properties).

38.3.3. На вкладці “Макет” (Format) для властивості Подпись (Caption) уведіть значення Загальна ціна;

38.3.4. Закрийте вікно властивостей, залишивши інші установки без змін.

38.4. Для уведення в правий елемента поля Полеформули обчислення необхідно виконати наступну послідовність дій.

38.4.1. Виконайте маркування правого елемента поля;

38.4.2. Виконайте виклик вікна властивостей, правого елемента поля;

38.4.3. На вкладці “Данные” (Data) для властивості Данные (Control Source) уведіть з клавіатури формулу в наступному форматі: =[Заводська_ціна]+[Транспортні_витрати]+[Передпродажна_підготовка];

Примітка: Щоб не займатися уведенням формули з клавіатури, можна скористатися Построителем выражений(Expression Builder), для виклику якого необхідно виконати фіксацію на кнопці «Построителя..», розташованої праворуч від рядка Дані.

38.4.4. На вкладці “Макет” (Format) для властивості Формат поля (Format) установіть Денежный (Currency);

38.4.5. Закрийте вікно властивостей, залишивши інші установки без змін;

38.4.6. Перегляньте створену форму в режимі форми.

38.5. Для угруповання підсумованих полів необхідно виконати наступну послідовність дій.

38.5.1. Виконайте відкриття форми в режимі Конструктор;

38.5.2. На панелі “Панель элементов” (Object) виконайте фіксацію на кнопці Прямоугольник (Rectangle);

38.5.3. Накресліть прямокутник навколо підсумованих полів, при цьому вони будуть укладені в прямокутну рамку;

38.6. Перегляньте створену форму в режимі форми.

39. Для створення назви форми необхідно виконати наступну послідовність дій.

39.1. Виконайте відкриття форми в режимі Конструктор;

39.2. Установіть курсор миші між областю Заголовок формы (Form Header) і Областью данных (Detail), при цьому курсор здобуває вид двунаправленій стрілки;

39.3. Натисніть ліву кнопки миші й, утримуючи її, перемістіть маніпулятор долілиць до досягнення розмірів необхідних для розміщення назви форми;

39.4. На панелі “Панель элементов”(Object) виконайте фіксацію на кнопці Надпись (Label);

39.5. Перемістите покажчик, що змінився, миші в місце розміщення заголовка й виконайте фіксацію;

39.6. Уведіть заголовок, наприклад Замовлення;

39.7. При необхідності змініть розмір і накреслення шрифту;

39.8. Перегляньте створену форму в режимі форми.

40. Для того щоб вмонтувати в заголовок форми ілюстрацію необхідно виконати наступну послідовність дій.

40.1. Виконайте відкриття форми в режимі Конструктор;

40.2. У заголовку форми виконайте фіксацію праворуч від заголовка;

40.3. У пункті меню “Вставка” (Insert) виконайте фіксацію на команді “Рисунок” (Picture);

40.4. У діалоговому вікні “Выбор рисунка”, що відкрилося:

40.4.1. У списку, що розкривається, поля “Папка” у папці ClipArt, розкрийте папку Popular (повний шлях: C:\Program Files\Microsoft Office\Clipart\Popular);

40.4.2.У робочому полі вікна виконайте маркування необхідного файлу, у нашім прикладі Car.wmf;

40.4.3. Виконайте фіксацію на кнопці “Ok”;

40.4.4. Виконайте зменшення розмірів малюнка.

Примітка:Зміна розміру можлива, якщо у вікні властивостей об’єкта на вкладці “Макет” (Format) для властивості Установка размеров(Size Mode) установлене значення По размеру рамки (Zoom).

40.5. Перегляньте створену форму в режимі форми.

40. Виконайте збереження форми.

41. Для печатки форми таким чином, щоб на кожній сторінці розташовувався один запис із головної форми й відповідні записи підлеглої, необхідно виконати наступну послідовність дій.

41.1. Виконайте відкриття форми в режимі Конструктор;

41.2. У пункті меню “Правка” (Edit) виконайте фіксацію на команді “Выделить форму” (Select Form);

41.3. У пункті меню “Вид” (View) виконайте фіксацію на команді “Свойства” (Select Form);

41.4. На вкладці “Макет” (Format) для властивості Режим по умолчанию (Default View) встановіть значення Простая форма (Single Form) і закрийте вікно властивостей, залишивши інші установки без змін;

41.5. Виконайте фіксацію в будь-якому місці області даних і викличте вікно властивостей;

41.6. На вкладці “Макет” (Format) для властивості Конец страницы (Force New Page) встановіть значення После раздела (After Section) і закрийте вікно властивостей, залишивши інші установки без змін;

41.7. Щоб оцінити створену сторінку, перейдіть у режим попереднього перегляду;

41.8. Якщо зовнішній вигляд форми влаштовує, для печатки форми скористайтеся одним з наступних способів:

41.8.1. Для печатки всіх сторінок форми за замовчуванням:

41.8.1.1. На панелі інструментів виконайте фіксацію на кнопці “Печать” (Print).

41.8.2. Для печатки вибраного діапазону сторінок форми:

41.8.2.1. У пункті меню “Файл” (File) активізуйте команду “Печать” (Print);

41.8.2.2. У діалоговому вікні “Печать” (Print), що відкрилося, здійсніть ідповідні установки й виконайе фіксацію на кнопці “Ok” (для відмови від початку процесу печатки виконайе фіксацію на кнопці “Отмена”).

42. Створену форму представте викладачеві для оцінки Вашої роботи.

43. Для проектування Форми, яка має діаграму, що, наприклад, відображає ціни на автомобілі моделі Corolla, необхідно виконати наступну послідовність дій.

44. У вікні Бази Даних необхідно відкрити діалогове вікно “Новая форма”.

44.1. У діалоговому вікні “Новая форма” (New Form), що відкрилося, виконаєте наступні дії.

44.1.1. У списку, що розкривається, поля “ Выберите в качестве источника данных таблицу или запрос:” виконайте вибір таблиці (запиту), що буде основою для проектування форми з діаграмою, у нашім прикладі, Пропоновані моделі;

44.1.2. Промаркируйте спосіб створення - “Диаграмма” (Chart Wizard)”;

44.1.3. Виконайте фіксацію на кнопці “Оk”.

44.2. Відкривається діалогове вікно “Создание диаграмм”, у якому за кілька кроків Майстер діаграм допоможе нам створити необхідну діаграму.

44.2.1. На першому кроці вибираються поля, що включаються в діаграму:

44.2.1.1. Зі списку “Доступные поля” (Available Fields) перенесіть у список “Выбранные поля” (Selected Fields) поля, які передбачається використовувати у формі, у нашім прикладі, послідовно виберіть поля:

Ø Заводська_ціна;

Ø Транспортні_витрати;

Ø Модель.

Примітка: Переносіть поля в тій послідовності, у якій вони повинні бути представлені у формі.

44.2.1.2. Виконайте фіксацію на кнопці “Далее” (Next).

44.2.2. На другому кроці, із пропонованих Access, вибирайте необхідний тип діаграми.

44.2.2.1. Виконайте маркування обраного типу діаграми, наприклад, Гистограмма (столбиковая діаграма);

44.2.2.2. Виконайте фіксацію на кнопці “Далее” (Next).

44.2.3. На третьому кроці варто задати написи на діаграмі, її легенду й тип обчислювань.

44.2.3.1. Перетягніть поле Модель із правої частини вікна в область Ряды (Series), щоб створити для діаграми легенду (опис умовних позначок);

44.2.3.2. Тому що в області Оси Осі (Axis) зазначене ім’я поля Модель, що тут відображатися не повинне, перетягнете це поле в праву частину вікна в область кнопки Модель або за межі області на вільний простір;

44.2.3.3.Для того, щоб в області Данные (Data) указати імена полів, дані з яких, будуть представлені на діаграмі, перенесіть у цю область кнопки з назвою полів Заводська_ціна й Транспортні_витрати;

Тому що в області Дані (Data) поле Заводська_ціна вже відображається необхідно перенести в цю область тільки кнопку з назвою поля Транспортні_витрати.

Примітка:При переносі другої кнопки в область Данные (Data) стежте за тим, щоб вона не перекрила першу, інакше відбудеться заміна однієї кнопки іншою.

У результаті назви полів Заводська_ціна й Транспортні_витрати в області Данные, замінилися наступними - SumOfЗаводская ціна й SumOfТранспортные витрати. Причина в тім, що за замовчуванням дані полів Заводська_ціна й Транспортні_витрати підсумуються.

44.2.3.4. Щоб змінити або скасувати операцію підсумовування виконайте подвійну фіксацію області Данныев полі SumOfЗаводская ціна;

44.2.3.5. У діалоговому вікні “Вычисление итоговых значений” (Summarize), що відкрилося, пропонуються наступні операції:

Ø Отсутствует (None) – не виконувати дій;

Ø Сумма (Sum) – підсумовування даних;

Ø Среднее (Average) обчислення середнього значення;

Ø Минимум (Min) – знаходження мінімального значення;

Ø Максимум (Max) – знаходження максимального значення;

Ø Число (Count) – підрахунок кількості записів.

У нашім прикладі, промаркируйте в списку пункт “Отсутствует”(None) і виконайте фіксацію на кнопці “Ok”.

44.2.3.6. Для поля SumOfТранспортні_витрати виконайте аналогічну процедуру.

44.2.3.7. Виконайте фіксацію на кнопці “Далее” (Next).

44.2.4. На четвертому кроці варто задати заголовок для діаграми:

44.2.4.1. У поле “Задайте название диаграммы” залишіть пропоноване програмою або уведіть нове, наприклад, Структура цін на автомобілі моделей Corolla;

44.2.4.2. Для відображення легенди в області “Показать условные обозначения” виконайте включення перемикача “Да”;

44.2.4.3. Для відображення діаграми в режимі форми в області “Дальнейшие действия после создания диаграммы:” виконайте включення перемикача “Открытие формы с диаграммой”;

44.2.4.4. Виконайте фіксацію на кнопці “Готово” (Finish).

44.2.4.5. Перегляньте створену діаграму в режимі форми.

44.3. Для збереження створеної діаграми необхідно виконати наступну послідовність дій.

44.3.1. У пункті меню “Файл” (File) виконайте фіксацію на команді “Сохранить” (Save) або на панелі інструментів виконайте фіксацію на кнопці “Сохранить”;

44.3.2.У вікні “Сохранение” (Save), що відкрилося, у поле “Имя Формы” (Name Form) залишіть ім’я пропоноване програмою або введіть нове, наприклад Структура цін;

44.3.3. Виконайте фіксацію на кнопці “Ok”.

44.4. Для редагування розмірів створеної діаграми необхідно виконати наступну послідовність дій.

44.4.1. Перейдіть у режим Конструктор;

44.4.2. Виконайте зміну розмірів форми;

44.4.3. Виконайте зміну розмірів області відображення діаграми;

44.4.4. Перегляньте відредаговану діаграму в режимі форми.

44.5. Для модифікації розмірів створеної діаграми необхідно виконати наступну послідовність дій.

44.5.1. Перейдіть у режим Конструктора;

44.5.2. Для виклику програми Microsoft Graph виконайте подвійну фіксацію на діаграмі;

44.5.3. Виконайте модифікацію діаграми;

44.5.4. Для перемикання у вікно Конструктора форм виконайте фіксацію за межами вікна програми Microsoft Graph або виконайте фіксацію на кнопці “Закрыть” (Close) вікна програми Microsoft Graph;

44.5.5. Перегляньте діаграму в режимі форми;

44.5.6. Здійсніть закриття форми й для збереження внесених змін, виконайте фіксацію на кнопці “Да” (Ok) у вікні повідомлень.

45 Створену форму з діаграмою представте викладачеві для оцінки Вашої роботи.

46. Закрийте таблицю.

47. Закрийте файл БД.

48. Вийдіть із Microsoft Access.

49. Оформіть дану роботу.

 

Бібліографічний список до практичного завдання:

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 11 ], [ 12 ].

 


Завдання №3

Тема 13. «Microsoft Office. СУБД Access»

Мета завдання: Закріпити теоретичні знання студентів і набути практичні навички роботи в середовищі СУБД Access відповідно до плану завдання.

План завдання

1. Робота з зв’язаними таблицями, створеними на практичному занятті №3.

2. Створення нового звіту за допомогою діалогового вікна «Новий звіт».

3. Створення звіту за допомогою Майстра звітів, у якому не використовуються поля з числовим типом даних.

4. Редагування звіту в режимі Конструктора.

5. Створення звіту за допомогою Майстра звітів, у якому використовуються поля з числовим типом даних.

6. Корегування звіту в режимі Конструктора.

7. Вставка полів, що обчислюються.

8. Створення назви звіту, створення в заголовку звіту ілюстрації або малюнка.

9. Підготовки звіту до печатки.

10. Створення звіту за допомогою Майстра звітів за наданими даними.

11. Створення автозвітів.

12. Створення стандартних та нестандартних поштових наклейок.

Обладнання: персональний комп’ютер.

Методичні рекомендації до практичного завдання

Для виконання практичних завдань слід уважно ознайомитися з методичними рекомендаціями до самостійної роботи з теми. При необхідності слід використовувати додаткову літературу з бібліографічного списку до теми та довідкову систему Access.

 

Практичні завдання

 

1. Увімкніть ПК.

2. Виконайте запуск Access.

3. При необхідності виконайте пошук інформаційної допомоги по тематиці даної роботи.

4. Виконайте активізацію Вашого файлу Бази Даних.

5. Завдання: За допомогою Майстра звітів необхідно на базі таблиці Клієнти створити звіт, згрупувавши дані по кодом моделей, що дозволяє з’ясувати попит на автомобілі моделі Corolla Liftback GT і дату надходження замовлення від певного клієнта.

6. Для створення звіту необхідно у вікні Базы Данных відкрити діалогове вікно “Новый отчет” (New Report), для чого можна скористатися одним з наступних способів:

6.1. У пункті меню “Вид” (View) виконайте фіксацію на команді “Объекты Базы данных” (Database Objects);

6.2. У підменю, що відкрилося, виконайте фіксацію на команді “Отчеты” (Report);

6.3. У вікні Бази Даних виконайте фіксацію на кнопці “Создать” (New).

або

6.4. Виконайте фіксацію на вкладці “Отчеты” (Report);

6.5. Виконайте фіксацію на кнопці “Создать” (New).

7. У діалоговому вікні “Новый отчет” (New Report), що відкрилося, пропонуються наступні способи створення Звіту:

Ø Конструктор (Design View) – самостійне створення нового звіту;

Ø Мастер отчетов (Report Wizard) - автоматичне створення звіту на основі обраних полів;

Ø Автоотчет (AutoReport) - на основі обраної таблиці автоматично створює звіт одного з наступних типів:

· в столбец у (columnar);

· ленточная (tabular).

Ø Мастер диаграмм (Chart Wizard) – створення звіту з діаграмою;

Ø Почтовые наклейки (Label Wizard) - створення звіту, відформатованого для печатки поштових наклейок.

8. Для створення звіту за допомогою Майстра звітів (Report Wizard) необхідно виконати наступну послідовність дій.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...