Главная Обратная связь

Дисциплины:


Режими дезінфекції об'єктів розчинами дезактину при туберкульозіОб'єкт дезінфекції Концентрація розчину за препаратом (%) Експо­зиція (хв) Норма вит­рати розчину Спосіб дезінфекції
Поверхні в при­міщеннях за ви­нятком обштукатурених і непофарбованих (підлога, стіни, двері), тверді меблі тощо 1,0 200 мл/м2 250 мл/м2 Зрошення роз­чином або протирання ганчіркою, яка змочена розчи­ном
Обштукатурені і непофарбовані поверхні в при­міщеннях 0,1   400 мл/м2 Дворазове зро­шення розчином з інтерва­лом 15 хв
М'які меблі, дріб­ні предмети побуту, м'які іграшки 1,0   Чищення щіт­кою або про тирання ганчіркою, яка змочена розчином
Посуд без залишків їжі 1,0 2л/комплект Занурення в розчин
Посуд із залишками їжі 1,0 2л/комплект Занурення в розчин
Залишки їжі 2,5   Заливання розчином у співвідношенні об'єму розчину до об'єму за­лишків їжі 2: 1
Білизна, не за­бруднена виділен­нями 1,0 5 л/кг Замочування в розчині
Білизна, забрудне­на виділеннями 1,0 5 л/кг Замочування в розчині
Носові хустинки і кишені для плювальниць 1,0 5 л/кг Замочування в розчині
Іграшки 1,0   Занурення в розчин
Предмети догляду хворих 1,0   Занурення в розчин, проти­рання ганчір­кою, яка змо­чена розчином, або зрошення розчином
Вироби медичного призначення із гуми, коррозійно стійких металів, пластмаси, скла 1,0   Занурення в розчин або дворазове з інтервалом 15 хв протирання ганчіркою, яка змочена розчи­ном, з подаль­шим дотри­манням експо­зиції
Посуд лаборатор­ний 1,0   Занурення в розчин
Медичні прилади, апарати, устатку­вання з лакофар­бовим, гальваніч­ним та полімер­ним покриттям 1,0 100 мл/м2 Дворазове з інтервалом 15 хв протирання ганчіркою, яка змочена розчи­ном, з подаль­шим дотри­манням експо­зиції
Посуд з-під виді­лень 1,0   Занурення в розчин
Санітарно-технічне облад­нання 1,0 500 мл/м2 Зрощення роз­чином або дво­разове проти­рання ганчір­кою, яка змочена розчином
Прибиральний інвентар 1,0 5 л/кг Замочування в розчині, зану­рення розчин
Мокротиння у плювальницях 2,5   Занурення в розчин
Мокротиння 2,5 .460   Заливання розчином у співвідношенні об'єму розчину до об'єму мок­ротиння 2:1
Плювальниці, звільнені від мок­ротиння 2,5   Занурення в розчин
Виділення (фе­калії, сеча тощо) 2,5   Заливання розчином у співвідношенні об'єму розчину до об'єму виді­лень 2:1
Транспортні засо­би 1,0 500 мл/м2 Зрошення роз­чином або про­тирання ганчір­кою, яка змочена розчином

Режим дезінфекції виробів медичного призначення, включаючи жорсткі і гнучкі ендоскопи розчинами засобу "Сайдекс ОПА"Сайдекс ОПА дезінфекційний засіб виробництва компанії "Джонсон та Джонсон Медікал Лтд" (Великобританія) як актив­но діюча речовина містить 0,55 % ортофталевого альдегіду, а та­кож водну основу, яка складається з буферних агентів, хелатних домішок та інгібіторів корозії.

Сайдекс ОПА мас широкий спектр антимікробної дії: бакте­рицидні (у тому числі і туберкул оцидні), вірулицидні (включаю­чи парентеральні вірусні гепатити і ВІЛ-інфекцію), фунгіцидні і спороцидні властивості.

Сайдекс ОПА призначений для дезінфекції виробів медично­го призначення, виготовлених із різних матеріалів (включаючи хірургічні і стоматологічні інструменти, жорсткі і гнучкі ендо­скопи та інструменти до них).Цей препарат рекомендують відо­мі виробники медичних інструментів, обладнання і апаратури (у тому числі і компанія "Олімпус").

Дезінфектант належить до групи малонебезпечних речовий (IV—VI клас небезпеки).

Препарат готовий до застосування.

Робочі розчини Сайдексу використовують для дезінфекції багаторазово протягом 14 діб, при цьому вміст активно діючої речовини не повинен бути меншим ніж 0,3 % — мінімальна ефективна концентрація (МЕК). З метою об'єктивного лабора­торного експрес-контролю вмісту активно діючої речовини (МЕК) використовують індикаторні тест-смужки.

Сайдекс ОПА рекомендовано застосовувати як для ручного способу оброблення інструментів, так і для механізованого (у спеціальних установках).

Термін придатності Сайдекс ОПА і тест-смужок 2 роки в оригінальній упаковці.

Режим дезінфекції виробів медичного призначення, включаючи жорсткі і гнучкі ендоскопи розчинами засобу "Сайдекс ОПА"

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...