Главная Обратная связь

Дисциплины:


Алгоритм практичної навички № 59"Проведення очисної клізми"

Показання:закрепи; підготовка породіллі до пологів; підготовка пацієнтів до планових операцій на органах травного тракту, мало­го таза; підготовка пацієнтів до рентгенологічних і ендоскопічних обстежень травного тракту, малого тазу, тазового відділу хребта; отруєння; перед проведенням лікарської і живильної клізми.

 

Протипоказання: гострий апендицит; гострі запальні процеси слизової оболонки товстої кишки зі схильністю до кровотечі; тріщини відхідника; випадання прямої кишки; кровотечі з трав­ного тракту; розпад пухлини прямої кишки; перші дні після опе­рацій на органах травного тракту.

Послідовність дій Обгрунтування
Обладнання Кухоль Есмарха, гумова трубка з кра­ном, стерильний наконечник, штатив, 1,5 л води кімнатної темпе­ратури, підкладне судно, вазелін, церата, рідке мило, одноразовий руш­ник, гумові рукавички, цератовий фартух, посуд із 0,2 % розчином дезактину або 0,2 % розчином хлорантоїну, йоржик  
Підготовка медичної сестри до роботи Помити руки милом, витерти рушни­ком  
Заповнити кухоль Есмарха водою, кран на трубці закрити. Температура води залежить від конкретної мети проведення клізми: при атонічних закрепах — 18-20 °С; Холодна вода стимулює пе­ристальтику кишок
при спастичних закрепах — 35-37 °С; Тепла вода зменшує спазм нспосмуговапих м'язів, спри­яє випорожненню кишок
в інших випадках - 28—30 °С Вода індиферентної темпера­тури розріджує калові маси і зумовлює перистальтику ки­шок
Підвісити кухоль Есмарха на штатив Запобігання травмуванню пацієнта
Приєднати до трубки стерильний на­конечник, перевірити його цілість  
Відкрити кран і випустити деяку кіль­кість води через трубку з наконечни­ком, закрити кран Видалення повітря із системи і перевірка її прохідності
Змастити наконечник вазеліном Полегшення проходження наконечника по прямій киш­ці, запобігання виникненню неприємних відчуттів у пацієн­та
Надягнути фартух і гумові рукавички Забезпечення інфекційної безпеки
Підготовка пацієнта Повідомити пацієнту про хід процеду­ри. Отримати згоду на її проведення Мотивація пацієнта до спів­праці. Дотримання прав па­цієнта на інформацію
Провести психологічну підготовку, пояснити доцільність процедури, по­ведінку під час і після неї  
Процедуру виконувати в клізменній або в палаті, ізольованій від сторонніх ширмою Забезпечення інтимності про­цедури
Покласти пацієнта на лівий бік із зігнутими в колінах і підведеними до живота ногами Анатомічна особливість роз­ташування прямої і сигмо­подібної кишки
За потреби пацієнт може лежати на спині Припустиме положення для виконання процедури
Під таз підкласти церату, краї якої опустити в судно  
Техніка процедури Лівою рукою розвести сідниці пацієн­та і обертальними рухами ввести на­конечник у відхідник на 4—5 см у напрямку до пупка, потім паралельно хребту ще на 8—10 см Анатомічна особливість ви­гинів прямої кишки
Відкрити кран на гумовій трубці  
Відрегулювати інтенсивність надход­ження рідини, щоб не спричинити біль і раптове відчуття переповнення кишок, порекомендувати пацієнту глибоко дихати Запобігання неприємним відчуттям у пацієнта, покра­щення проходження води в кишках
Після введення води в кишки закрити кран на трубці, вивести наконечник  
Пояснити пацієнту, що він повинен 5—8 хв полежати на спині Час, необхідний для розрід­ження калових мас і початку перистальтики в кишках
Після акту дефекації тяжкохворим здійснити туалет відхідника і проме­жини Забезпечення гігієнічного комфорту пацієнта
Дезінфекція Занурити наконечник в один із дезін­фекційних розчинів на 60 хв  
Прополоскати гарячою водою Забезпечення інфекційної безпеки
Стерилізувати шляхом кип'ятіння протягом ЗО хв у дистильованій воді  
Кухоль і гумову трубку протерти серветками, змоченими одним із дез­інфекційних розчинів, промити про­точною водою і висушити  
Провести дезінфекцію рукавичок (див. алгоритм "Стерилізація шпри­ців, голок, інструментарію і гумових рукавичок")  

Ускладнення: кишкові кровотечі; розрив товстої кишки.Алгоритм практичної навички № 60 "Проведення гіпертонічної клізми"

Показання: динамічна післяопераційна непрохідність; гіпертоніч­на хвороба з припливами крові до мозку; серцеві набряки; атоніч­ний закреп; за неефективності проведення очисної клізми.

 

Протипоказання: гострі запальні і виразкові процеси в нижніх відділах товстої кишки (коліти); тріщини в ділянці відхідника; підвищена подразливість кишок зі схильністю до спазмів.

Послідовність дій Обґрунтування
Обладнання Стерильні: газовивідна трубка, шприц Жане або гумовий балон; ва­зелінове масло, 100 мл 10 % розчину на­трію хлориду або 25 % розчину магнію сульфату за температури — 37—38 °С, церата, рідке мило, одноразовий рушник, гумові рукавички, цератовий фартух, судно, посуд із 0,2 % розчином дезактину або 0,2 % розчином хлорантоїну, пелюш­ка, ширма, туалетний папір  
Підготовка медичної сестри до роботи Помити руки милом, витерти рушником  
Підігріти 10 % розчин натрію хлориду до температури 35—37 °С Виключається можливість передчасної перистальти­ки у відповідь на подраз­нення холодом
Набрати розчин у шприц Жане або гумо­вий балон, випустити повітря  
Змазати заокруглений кінець газовивідної трубки вазеліновим маслом  
Покласти на лоток газовивідну трубку і шприц Жане або гумовий балон Полегшення введення трубки в кишки, запобі­гання виникненню у па­цієнта неприємних відчут­тів
Надягнути фартух, гумові рукавички Забезпечення інфекційної безпеки
Підготовка пацієнта Повідомити пацієнту хід процедури. От­римати згоду на її проведення Мотивація пацієнта до співпраці. Дотримання прав пацієнта на інформа­цію
Провести психологічну підготовку па­цієнта  
Покласти пацієнта на лівий бік із зігну­тими в колінах і підведених до живота ногами Урахування особливостей анатомічної будови прямої і сигмоподібної кишки
Під таз покласти церату, краї якої опус­тити в судно Забезпечення чистоти постелі
Техніка процедури Лівою рукою розвести сідниці, а правою легкими обертальними рухами ввести газовивідну трубку в пряму кишку на глибину 10—15 см Забезпечення введення розчину на достатню гли­бину
Приєднати шприц Жане або гумовий балон до трубки і ввести розчин  
Не розтискаючи гумовий балон, від'єднати його (або шприц Жане) від газовивідної трубки Запобігання всмоктуван­ню розчину в балон
Запропонувати пацієнту затримати акт дефекації на 20—30 хв Час, необхідний для трансудації рідини в про­світі прямої кишки
Дезінфекція Провести дезінфекцію газовивідної труб­ки і гумового балона (див. алгоритм "Уведення газовивідної трубки") Забезпечення інфекційної безпеки
Провести дезінфекцію гумових рукавичок (див. алгоритм "Передстерилізаційне очищення рукавичок")  

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...