Главная Обратная связь

Дисциплины:


Алгоритм практичної навички № 115"Заповнення одноразової системи з м'якою крапельницею"

 

Послідовність дій Обгрунтування
Обладнання Стерильна пластикова система одноразового використання, лоток, пінцет, ватні кульки, марлеві серветки, ножиці, джгут, гумові ру­кавиці, флакон із ліками, 70 % розчин етило­вого спирту, рушник, тверда подушка, лип­кий пластир, штатив  
Місця венепункції Вени ліктьової ямки; вени передпліччя, кисті; вени нижніх кінцівок; грудним дітям — вени голови  
Підготовка медичної сестри до роботи Звірити напис на флаконі з призначенням лікаря. Перевірити термін придатності, гер­метичність флакона, візуально визначити прозорість рідини. На етикетці флакона на­писати прізвище, ім'я, по батькові пацієнта, номер палати, дату, час розкриття флакона Запобігання можливості пірогенної реакції
Перевірити герметичність пакета із системою і термін придатності Запобігання можли­вості сепсису
Вимити руки милом, висушити, обробити 70 % розчином етилового спирту, нігтьові ложа — 5 % спиртовим розчином йоду (згід­но з наказом № 120) Забезпечення інфек­ційної безпеки
Надягнути гумові рукавички, обробити 70 % розчином етилового спирту (гібітаном, кутасептом, стериліумом) Забезпечення особис­тої та інфекційної безпеки
Підготовка пацієнта Повідомити пацієнту про хід процедури. Одержати згоду на її проведення Мотивація пацієнта до співпраці. Дотримання прав пацієнта на ін­формацію
Провести психологічну підготовку пацієнта Забезпечення психоло­гічного комфорту
Запропонувати пацієнту здійснити фізіоло­гічні потреби  
Положення пацієнта лежачи па спині, руку вивести на бік, максимально розігнути в ліктьовому суглобі, під нього покласти твер­ду подушку (валик) Забезпечення ефектив­ного проведення про­цедури
Техніка процедури Нестерильним пінцетом зняти із флакона центральну частину металевої кришки, гумо­вий корок обробити ватною кулькою, змоче­ною 70 % розчином етилового спирту Забезпечення інфекційної безпеки
Обробити ватною кулькою, змоченою 70 % розчином етилового спирту, місце розрізу пакета із системою, розрізати пакет Забезпечення інфек­ційної безпеки
Стерильним пінцетом викласти систему в стерильний лоток Забезпечення інфекційної безпеки
У корок флакона до упору ввести голку, яка іде від короткої трубки системи, знявши ковпачок  
Узяти систему в руки, кінець трубки, де зна­ходиться ін'єкційна голка, зафіксувати великим і вказівним пальцями Забезпечення стериль­ності
Закрити бинтовий затискач на системі  
Зафіксувати флакон на штативі догори дном  
Зафіксувати на штативі за допомогою затис­кача вільний кінець системи з голкою (голка має дивитися вгору) Забезпечення стериль­ності
Стискаючи крапельницю пальцями, запов­нити її до половини об'єму  
За допомогою стерильної серветки ввести повітропровід у флакон Запобігання інфіку­ванню розчину, що знаходиться у флаконі. Забезпечення витис­нення рідини повітрям
Зняти затискач зі штатива, від'єднати від системи, підвісити його на штативі  
Стерильним пінцетом зняти ін’єкційну голку разом із ковпачком і покласти в стерильний підготовлений лоток. Під час роботи на торкатися руками до канюлі. Забезпечення інфекційної безпеки
Відкрити винтовий затискач затискач на системі і заповнити її нижній відрізок до повного витиснення повітря і появи розчину в канюлі системи Запобігання повітряній емболії
Перевірити відсутність бульбашок у системі Запобігання повітряній емболії
Під єднати голку до системи разом із ковпачком  
Стерильним пінцетом зняти ковпачок з голки і перевірити прохідність голки, відкривши винтовий затискач на системі. Голку тримати великим і вказівним пальцями за муфту. Забезпечення інфекційної безпеки
Зі стерильного лотка пінцетом взяти ковпачок і закрити ін’єкційну голку Забезпечення інфекційної безпеки
Зафіксувати систему на штативі  
Підключити систему  
sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...