Главная Обратная связь

Дисциплины:


Фізичний зміст похідноїГеометричний зміст похідної

8) Який кут з віссю ОХ утворює дотична до графіка функції в точці ? (Відповідь: )

9) Записати рівняння дотичної до функції в точці ? (Відповідь: )

10) На графіку функції знайти точку, в якій дотична до графіка нахилена до осі ОХ під кутом . (Відповідь: (1; -1), )

11) До графіка функції провели дотичну паралельно осі ОХ. Знайти координати точки дотику. (Відповідь: (2; -1))

12) Знайти точку, в якій дотична до параболи , паралельна прямій . (Відповідь: (2; 4))

13) Знайти координати точки дотику дотичної до графіка функції , якщо вона нахилена до ОХ під кутом 45º. (Відповідь: (1; 6))

14) Записати рівняння дотичної до графіка функції в точці . (Відповідь: )

15) Записати рівняння дотичної до графіка функції в точці .

16) Записати рівняння дотичної до графіка функції в точці .

17) Записати рівняння дотичної до графіка функції в точці .

18) Знайти рівняння дотичних до кривих та , проведених через точку їх перетину.

 

Фізичний зміст похідної

1. Тіло масою кг рухається за законом .

а) Знайдіть прискорення точки в момент часу .

б) Доведіть, що діюча на тіло сила пропорційна кубу відстані від початку координат. Знайдіть коефіцієнт пропорційності.

2. Матеріальна точка рухається прямолінійно за законом . Знайдіть:

а) прискорення точки в кінці першої секунди;

б) прискорення точки в кінці п’ятої секунди;

в) прискорення точки в той момент часу, коли вона змінює напрям руху;

г) наближене значення швидкості точки в момент часу .

3. Матеріальна точка рухається згідно з законом . Знайдіть прискорення в момент часу

4. Матеріальна точка рухається прямолінійно згідно з законом . Знайдіть а) прискорення точки в момент часу б) прискорення матеріальної точки в той момент, коли вона проходить через початок координат.

5.

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...