Главная Обратная связь

Дисциплины:


Створення нового стилюВи не обмежені використанням існуючих стилів Word. Створення власних стилів — одна з головних переваг, що їх надає Word у роботі зі стилями. Один із шляхів створення нового стилю (за заданим прикладом) такий.

1. Знайдіть абзац, до якого ви хочете застосувати новий стиль.

2. Відформатуйте цей абзац на свій розсуд. Іншими словами, застосуєте ті види форматування, що ви хочете включити у визначення нового стилю.

3. Встановивши курсор де-небудь у цьому абзаці, відкрийте список стилів на панелі інструментів чи форматування, натисніть клавіші Ctrl + Shift + S (обидві дії дають той самий результат).

4. Надрукуйте нове ім’я стилю і натисніть клавішу Enter.

На четвертому кроці не вводьте ім’я вже існуючого стилю. Якщо ви зробите це, до вашого абзацу буде застосований вже існуючий стиль, і всі зміни формату, зроблені вами, будуть утрачені. Але якщо це все-таки станеться, відновіть втрачене за допомогою команди Правка/Отменить применение стиля, потім повторіть пп. 3, 4, увівши нове ім’я стилю.

Можна створити новий стиль, вносячи зміни формату в діалогові вікна. Вам доведеться використовувати цей метод для створення стилю символу. Ви можете створити стиль з нуля чи взяти за основу вже існуючий стиль. Якщо ви виберете другий метод, у новому стилі залишаться всі види форматування, властиві старому, крім того, туди ввійдуть усі зміни та доповнення, що ви внесете, визначаючи стиль. Ось що вам потрібно зробити.

1. Виберіть команду Формат/Стиль, щоб відкрити діалогове вікно Стиль (див. рис. 6.11).

2. Натисніть кнопку Создать, з’явиться діалогове вікно Создание стиля.

3. Зі списку, що розкривається, Стильвиберіть стиль Абзаца чи Символа.

4. Клацніть у текстовому полі Имя і введіть ім’я нового стилю.

5. Якщо ви хочете, щоб новий стиль ґрунтувався на вже наявному, виберіть потрібний базовий стиль зі списку, що розкривається, Основан па стиле.

6. Якщо ви хочете, щоб новий стиль став частиною шаблону, на якому базується поточний документ, установіть прапорець Добавить в шаблон. Якщо ви не зробите цього, новий стиль буде використовуватися тільки в поточному документі.

7. Прапорець Обновлять автоматически доступний тільки в разі створення стилю абзацу. Якщо ви його встановите, то в процесі внесення вручну змін формату абзацу, якому присвоєний даний стиль, усі зміни будуть внесені в опис стилю.

8. Натисніть кнопку Формат і виберіть Шрифт чи Рамка для указання шрифта і/чи рамки в новом стиле. Коли ви внесете зміни формату, в ділянці вікна Образец ви побачите, який вигляд матиме новий стиль, а в ділянці вікна Описание з’явиться опис елементів стилю.

9. Для створення стилю абзацу натисніть кнопку Формат і виберіть Абзац, щоб установити відступи та міжрядкові інтервали для стилю, а також виберіть Табуляция для вказівки табуляторів нового стилю.10. Натисніть кнопку OK для повернення в діалогове вікно Стиль.

11. Натисніть кнопку Применить для присвоєння нового стилю поточному текстовому блоку чи абзацу. Натисніть кнопку Отменить (Закрыть), щоб зберегти опис нового стилю, не присвоюючи його ніякому тексту.

6.1.12.4. Зміна стилю

Ви можете змінювати параметри форматування будь-якого стилю абзацу чи символу, якщо стиль створений власне вами або визначений Word. Коли ви зробите це, буде змінений текст документа, до якого був застосований даний стиль. Для цього виконайте такі операції.

1. Виберіть команду Формат/Стиль для відкриття діалогового вікна Стиль.

2. Виберіть зі списку, що розкривається, Список, які стилі вивести в списку стилів.

· Все стили. Усі стилі, визначені в поточному документі.

· Используемые стили. Стилі, що присвоєні тексту поточного документа.

· Специальные стили. Усі визначені користувачем стилі поточного документа.

3. У списку Стили клацніть на назві стилю, який ви хочете змінити.

4. Натисніть кнопку Изменить. З’явиться діалогове вікно Изменение стиля, що має такий самий вигляд, як і вікно Создание стиля. Зазначте нові параметри форматування стилю.

5. Натисніть кнопку ОК для повернення в діалогове вікно Стиль, потім — кнопку Закрыть.

Використання стилю дає змогу автоматизувати роботу, вибираючи потрібний стиль для певного фрагмента тексту, і не потрібно знову вибирати позиції табуляції, вирівнювання тексту, тип, розмір шрифту і т. ін.

Створення шаблону

У шаблонах зберігаються стандартні тексти, панелі інструментів, макроси, сполучення клавіш, стилі й елементи списку автотексту. Найпростіший спосіб створити шаблон — відкрити документ, що містить елементи, які потрібно використовувати повторно, і зберегти його як шаблон.

Якщо зберегти шаблон у папці «Шаблоны», то він з’явиться на вкладці Общие у разі вибору команди Создать (меню Файл). Якщо зберегти шаблон в одній з папок, вкладених у папку Шаблоны, наприклад, Записки чи Отчеты, то, обрав-
ши команду Создать, матимемо його на вкладці з відповідною назвою.

Щоб створити новий шаблон на основі існуючого документа, виберіть команду Открыть в меню Файл, а потім відкрийте потрібний документ.

Щоб створити новий шаблон на основі існуючого, виберіть команду Создать в меню Файл. Виберіть шаблон, схожий на новостворюваний, установіть перемикач Новый документ у положення Шаблон, а потім натисніть кнопку ОК.

Виберіть команду Файл/Сохранить как.

Виберіть значення Шаблон документа в полі Тип файла. Це значення автоматично з’явиться у разі збереження файла, для якого під час створення був установлений тип Шаблону.

За замовчуванням у полі Папка відкриється папка Шаблоны. Щоб побачити список шаблонів на окремій вкладці в діалоговому вікні Создание документа, відкрийте одну з папок, вкладених у папку Шаблоны.

Введіть ім’я для нового шаблону в полі Имя файла і натисніть кнопку Сохранить.

Додайте текст чи малюнки, що повинні з’являтися в усіх нових документах, що базуються на цьому шаблоні, і видаліть усі елементи, що не повинні з’являтися в документах.

Внесіть необхідні зміни в розміри полів і сторінок, визначте орієнтацію сторінок, стилі й інші параметри форматування.

Натисніть кнопку Сохранить, а потім виберіть команду Закрыть в меню Файл.

Щоб зробити елементи списку автотексту і макроси доступними лише для документів, що базуються на новому шаблоні, збережіть їх у новому шаблоні, а не в шаблоні Обычный.

6.1.12.6. Зміна шаблону

Виберіть команду Файл/Открыть, а потім відкрийте шаблон, що потрібно змінити.

Якщо в діалоговому вікні Открытие документа немає списку шаблонів, виберіть значення Шаблон документав полі Тип файла.

Змініть будь-які з наявних у шаблоні написи, малюнки, стилі, формати, макроси, елементи списку автотексту, панелі інструментів, настроювань меню і сполучень клавіш. Натисніть кнопку Сохранить.

Внесені в зміст і форматування шаблону зміни позначаються на всіх нових документах, створених на основі даного шаблону; існуючі документи не зміняться. Змінені стилі будуть оновлені в існуючих документах, тільки якщо встановлено прапорець Автоматически обновлять стили документа. Встановіть цей прапорець у вікні Шаблоны и надстройки, що викликається у разі вибору команди Сервис/Шаблоны и надстройки в меню.

6.1.12.7. Швидке створення листів,
записок та інших документів

Використання шаблонів і майстрів дає можливість заощаджувати час при створенні стандартних документів. Наприклад, майстер записок допоможе створити грамотно оформлену службову записку, а майстер Web-сторінок істотно спрощує роботу з Web-сторінками.

Частина шаблонів і майстрів установлюється у разі виконання типової установки, інша частина — тільки за вибіркової установки; деякі шаблони містяться на компакт-дисках. Щоб визначити, які шаблони та майстри є в наявності, виконаєте такі дії: запустіть програму встановлення і виберіть додаткові шаблони та майстри.

Ось неповний перелік документів, що можуть бути створені за допомогою шаблонів і майстрів: юридичні документи, службові записки, листи, факсимільні повідомлення, звіти, дисертації, довідники, бюлетені, посібники, брошури, календарі, Web-сторін-
ки, розклади, порядок денний, резюме, замовлення та рахунки-фактури. Переконавшись, що необхідний майстер чи шаблон установлений, виберіть команду Файл/Создать(рис. 6.14), перейдіть на вкладку, що відповідає шаблону чи майстру.

 

Рис. 6.14

Використовуючи шаблони, можна полегшити собі роботу, не вибираючи заново параметри введення тексту.

Резюме. Майстер резюме допомагає організувати відомості про освіту, навички та досвід роботи, які необхідні для написання резюме. Він надає декілька вбудованих заголовків, які можуть бути розташовані в довільному порядку, а також дає можливість вставляти додаткові заголовки. Крім того, існує можливість створення титульної сторінки та відправлення резюме електронною поштою чи факсом. Останнє можливе лише за наявності в ком­п’ютері електронної пошти або засобу для відправлення факсимільних повідомлень.

Для створення резюме виконайте такі дії:

1) виберіть командуСоздать в менюФайл;

2) виберіть вкладкуДругие документы;

3) двічі натисніть значок Мастер резюме;

4) далі виконуйте вказівки майстра.

Резюме готове.

Для його створення можна також використати існуючі шаблони резюме: Изысканное резюме,Современное резюме,Стандартное резюме.

6.1.13. Створення та зберігання документів

6.1.13.1. Створення документів

Створюючи новий документ, слід подати командуФайл/Создать або натиснути відповідну кнопку панелі інструментівСтандартная. При цьому відкривається вікно діалогу Создание документа.

Створюючи документ, на вкладинці Общие у поліСоздать слід встановити опцію Документ.

Як правило, текстовий редактор використовують для підготовки типових документів. Word пропонує користувачу стандартні форми таких документів та інструменти для їх використання. Основними інструментами є шаблони, майстри.

Шаблон — це порожній бланк, у якому користувач заповнює потрібні поля і своєю інформацією. Шаблон може попередньо включати деякі заповнені поля, які є спільними для всіх документів даного типу.

Майстер базується на шаблонах, вони дають можливість ще більше спростити процес введення даних у документ. Якщо, заповнюючи шаблон, користувач самостійно переміщується по документу, розміщує в ньому інформацію, то за допомогою майстрів дані заносяться в процесі діалогу майстра з користувачем.

Після натиснення кнопки ОК вікна діалогуСоздать редактор відповідно до вибраного шаблону створить вікно документа з іменем Документ.

Переглянути шаблони, приєднані до активного документа, можна за допомогою командиФайл/Создать/Шаблоны.

Якщо користувача не задовольняють наявні шаблони та майстри, він може створити власний шаблон або змінити один з існуючих.

Для зміни шаблону слід відкрити файл шаблону (файли стандартних шаблонів мають розширення dоt., вони розміщуються в каталозі MS Office/Шаблоны), відредагувати його як звичайний документ і зберегти.

Для створення нового шаблону слід подати командуФайл/ Создать і вибратиНовый документ на вкладинці Общие вікна діалогуСоздание документа встановити опцію Шаблон. Після натиснення кнопкиОК на екран виведеться вікно шаблону. Від вікна документа воно відрізняється лише назвою рядка заголовка — Шаблон замість Документ.

Далі слід ввести необхідні дані (параметри форматування, текстові поля) і зберегти шаблон. Щоб зберегти документ як шаблон, слід подати команду Файл/Сохранить как, а потім у поліТип файла вибрати елемент Шаблон документа. Правила дотримання якісного стилю роботи вимагають для кожного документа (в тому числі і для шаблону) заповнення довідки, в яку включаються основні відомості про документ. Тому після збереження нового документа чи шаблону бажано виконати командуФайл/Свойства і заповнити потрібні рядки у вікні діалогу Свойства.

КомандаФормат/Библиотека стилей відкриває вікноБиблиотека стилей, в якому відображається список шаблонів. Ви-
бравши потрібний шаблон, можна побачити в поліОписание, який вигляд матиме документ, форматований цим шаблоном.

ПеремикачПросмотреть дає змогу виводити в полеОписание, крім документа, зразок шаблону чи приклад документа, заповнений з використанням і шаблону.

Збереження документів. Для збереження тексту документа в каталозі на магнітному диску слід виконати командуФайл/Со­хранить або натиснути відповідну кнопку панелі інструментівСтандартная. Якщо документ новий і команда виконується для нього вперше, то відкривається вікно діалогуСохранение документа.

У цьому вікні можна вказати дисковод, папку, ім’я і розширення, під яким документ буде збережений. За замовчуванням документам Word присвоюється розширення DОС. Після збереження тексту в заголовку вікна документа ім’яДокумент змінюється на ім’я, під яким збережено документ. У вікні діалогу є однорядковий списокТип файла.Він дає можливість інвертувати документ у формати, відмінні від Word (наприклад, формат MS DOS, формати інших текстових редакторів). Для цього слід розкрити список і обрати потрібний формат.

Якщо командаФайл/Сохранить виконується не вперше або документ завантажувався з магнітного диска, то за командоюФайл/Сохранитьдокумент записується на диск під старим іменем без діалогу з користувачем. Якщо ж потрібно зберегти файл під новим іменем, в іншій папці чи з іншим форматом, то потрібно виконати команду Файл/Сохранить как. При цьому відкривається вікно діалогу Сохранение документа, й усі дії користувача аналогічні діям у разі збереження нового документа.

Будь-який документ можна автоматично записувати на диск через певний інтервал часу. Для цього слід встановити режим автоматичного збереження, виконавши командуСервис/Пара­метры і вибравши вкладникуСохранение, — на екрані з’явиться відповідне вікно діалогу. В цьому вікні основний інтерес являють три опції:

1)Всегда создавать резервную копию. У разі встановлення цієї опції Word завжди зберігатиме останню версію документа, а також його попередню резервну копію з тим самим іменем, що й основний документ, але з розширенням ВАК;

2)Разрешить быстрое сохранение. У цьому режимі зберігаються тільки зміни в документі;

3) Автосохранение каждые ... мин. Word зберігатиме редагований документ через зазначені інтервали без команд користувача.

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...