Главная Обратная связь

Дисциплины:


Створення предметного покажчикаСтворення предметного покажчика починається з позначки елементів покажчика (слів, фраз чи символів) у документі. Далі потрібно вибрати вигляд покажчика, після чого скласти покажчик. Word знайде всі позначені елементи, відсортує їх за алфавітом, додасть відповідні номери сторінок, видалить повторювані елементи і відобразить покажчик у документі.

6.1.22.8. Позначання елементів
предметного покажчика

Створення предметного покажчика починається з позначання елементів покажчика в документі. До покажчика можуть бути включені слова, фрази, символи, посилання на фрагменти тексту, що займають кілька сторінок, а також перехресні посилання. Для економії часу можна виконати автоматичне позначання елементів предметного покажчика за допомогою файла словника.

Словник предметного покажчика — файл предметного покажчика, що складається з двох стовпців: у першому — елементи тексту документа, для якого створюється предметний покажчик, а в другому — елементи предметного покажчика, що створюються відповідно до тексту з першого стовпця.

6.1.22.9. Включення слів і фраз
до предметного покажчика

1. Виділіть текст, який ви бажаєте використовувати як елемент предметного покажчика.

Щоб увести довільний текст як елемент покажчика, клацніть у те місце, куди потрібно вставити елемент покажчика.

2. Натисніть клавіші Alt + Shift + X.

3. Щоб створити основний елемент покажчика, введіть чи змініть текст у полі Основной элемент.

Щоб створити додатковий елемент покажчика, уведіть текст у поле Дополнительный. Щоб додати елемент третього рівня, у поле Дополнительный уведіть текст додаткового елемента покажчика, поставте двокрапку, а потім уведіть текст елемента третього рівня.

4. Натисніть кнопку Пометить.

Щоб відзначити всі входження зазначеного тексту в документі, натисніть кнопку Пометить все.

5. Продовжуйте позначати потрібний текст. До закінчення процесу позначання елементів покажчика діалогове вікно Определение елемента указателя залишається відкритим.

Якщо натиснута кнопка Пометить все, буде позначено перше входження згаданого тексту (з урахуванням регістра букв) у кожному абзаці.

Усі позначені елементи покажчика вставляються у вигляді полів {ХЕ}, оформлених схованим текстом. Якщо поля {ХЕ} не видно на екрані, натисніть кнопку Непечатаемые символы.

6.1.22.10. Форматування елементів
предметного покажчика

Допускаються до форматування елементи предметного покажчика за позначень: підкреслення назв розділів, виділення номерів сторінок напівжирним шрифтом і т. ін.

1. Виділіть текст, який потрібно використовувати як елемент предметного покажчика.

2. Натисніть клавіші Alt + Shift + X.3. Виділіть текст у полі Основной элемент чи Дополнительный, а потім натисніть сполучення клавіш, призначене для форматування символів.

4. Щоб відформатувати номери сторінок, встановіть прапорець Полужирный чи Курсив у групі Формат номера сраницы.

5. Натисніть кнопку Пометить.

Будь-які зміни, внесені безпосередньо в зібраний покажчик,
у тому числі форматування, будуть втрачені за повторного збирання покажчика. Щоб зберегти форматування, потрібно відформатувати поля елементів покажчика в документі.

6.1.22.11. Зміна та видалення елементів
предметного покажчика

Елементи покажчика вставляються в документ у вигляді полів {ХЕ}, оформлених схованим текстом. Для зміни елементів предметного покажчика потрібно змінити текст у цих полях.

1. Якщо поля {ХЕ} не видні на екрані, натисніть кнопку Непечатаемые символы.

2. Щоб змінити текст чи форматування елемента покажчика, змініть текст усередині лапок.

Щоб видалити елемент покажчика, виділіть повністю (включаючи фігурні дужки) відповідне поле {ХЕ}, а потім натисніть клавішу Delete.

Звичайно, можна змінювати й видаляти елементи в зібраному предметному покажчику, однак усі такі зміни будуть втрачені в разі повторного збирання покажчика.

6.1.23. Робота з кількома документами

Найчастіше ви працюватимете тільки з одним доку-
ментом, але в деяких ситуаціях можливість працювати з кіль-
кома документами одночасно дуже виручить вас. Приміром, ви можете звертатися до одного документа, працюючи з іншим,
а також копіювати і переміщати текст з одного документа в інший, Word дає можливість відкривати стільки документів, скільки вам потрібно.

6.1.23.1. Як створити чи відкрити другий документ

Працюючи з одним документом, можна створити новий чи відкрити вже існуючий. Для цього виконайте всі дії, необхідні для створення документа чи для його відкриття. Коротенько нагадаємо, що потрібно зробити.

· для створення документа, що базується на шаблоні Normal, натисніть кнопку Создать стандартної панелі інструментів;

· для того щоб створити документ на основі іншого шаблону чи за допомогою майстрів Word, виберіть команду Файл/Создать...;

· для відкриття вже створеного документа виберіть команду Файл/Открыть..., чи натисніть кнопку Открыть стандартної панелі інструментів.

Після виконання однієї з цих дій з’явиться нове вікно, що містить ваш документ. І немає значення, створений цей документ щойно чи зберігається на диску, — ви можете редагувати та роздруковувати його. Відкривайте додаткові документи доти, доки не забезпечите себе всім необхідним для роботи.

6.1.23.2. Переключення між документами

Під час роботи з кількома документами одночасно лише один з них може бути активним у даний момент. Активний документ видно на екрані (хоча інші теж можуть бути виведені на екран). Рядок заголовка активного документа виділяється темнішим кольором, і якщо документи розташовуються один за одним, то активний документ завжди перебуває поверх інших вікон. Але найважливіше — команди редагування застосовуються тільки до активного документа.

Для переключення між документами виконуються такі дії.

1. Відкрийте меню Окно. Там, унизу є список усіх відкритих документів, причому назва активного в даний момент документа позначена галочкою.

2. Виберіть з цього списку той документ, до якого ви хочете перейти. Для цього клацніть мишею на його назві чи наберіть на клавіатурі порядковий номер документа.

Після цього обраний документ стане активним і відображатиметься поверх інших.

6.1.23.3. Як керувати розташуванням
кількох документів на екрані

Word надає кілька способів розташування документів у вікні. Активний документ може займати усе вікно, при цьому всі інші документи будуть тимчасово сховані. Можна вивести на
екран кілька документів одночасно, і кожний з них перебуватиме у своєму невеликому вікні. Вікно документа може перебувати в одному з трьох станів:

· Максимізований. Займає всю робочу площину, решта документів невидима. При цьому назва активного документа з’яв­ляється в рядку заголовка Word угорі екрана;

· Мінімізований (згорнутий). Перетворюється в маленьку піктограму, розташовану внизу екрана Word;

· Відновлений. Документ розташовується у вікні середнього розміру. Назва документа — вгорі рядка заголовка вікна документа, а не вікна Word, як у максимізованому стані.

6.1.23.4. Як переглянути всі відкриті документи

Word має команду, що дає змогу переглядати відразу всі відкриті документи. У меню Окно виберіть команду Упорядочить все, щоб розташувати вікна всіх відкритих документів на екрані. Коли ви це зробите, кожен відкритий документ з’яви­ться на екрані в невеликому вікні, що не перекривається іншими. Якщо ви відкрили занадто багато документів, ці вікна будуть надто маленькими, і ви навряд чи зможете працювати з ними. Цей режим перегляду вельми корисний, коли необхідно побачити відразу всі відкриті документи й вибрати один, щоб з ним працювати.

6.1.23.5. Переміщення та копіювання тексту
з документа в документ

Якщо ви відкрили більше одного документа, можете переміщати та копіювати текст і малюнки з документа в документ. Для цього:

1) зробіть активним документ-джерело і виділіть фрагмент
тексту і/чи малюнок для переміщення чи копіювання в інший документ;

2) якщо вам потрібно перемістити текст, натисніть клавіші Ctrl + Х чи виберіть команду Правка/Вырезать або клацніть на кнопці Вырезать стандартної панелі інструментів. Натисніть клавіші Ctrl + С чи виберіть команду Правка/Копировать, або натисніть кнопку Копировать стандартної панелі інструментів для копіювання виділеного тексту;

3) зробіть активним документ, у який ви хочете помістити виділений об’єкт. Встановіть курсор туди, де міститиметься текст чи малюнок;

4) натисніть клавіші Ctrl + V або виберіть команду Правка/Вставить чи натисніть кнопку Вставить на стандартній панелі інструментів.

Якщо обидва документи видимі на екрані, можете копіювати та переміщати текст з одного в інший спосіб:

1) виділіть текст, що збираєтеся копіювати чи перетягувати;

2) встановіть покажчик миші на виділений текст. Для перетягування натисніть і утримуйте ліву кнопку миші, для копіювання одночасно натисніть і утримуйте клавішу Ctrl і ліву кнопку миші;

3) перетягнете текст в інший документ і відпустите кнопку миші (і, якщо ви копіювали, клавішу Ctrl).

6.1.23.6. Збереження кількох документів

Під час роботи з кількома документами можна зберігати кожен з них окремо, використовуючи команди Файл/Сохранить і Файл/Сохранить как... За допомогою цих команд можна зберегти лише активний документ. На жаль, не існує команди, яка зберігала б усі відкриті документи одночасно. Якщо ви спробуєте закрити незбережений документ, Word запропонує зберегти його на диску. За спроби закрити Word з кількома незбереженими документами вам доведеться закрити чи зберігати кожен документ окремо.

6.1.24. Перегляд виправлень
у кількох версіях документа

Навіщо це потрібно?Засоби перегляду виправлень програми Word дуже корисні, якщо з одним документом працює кілька людей. Наприклад, автор надсилає доробок редакторові, який вносить у текст зміни і форматування. Разом з виправленнями в документі залишаються обидві версії: вихідний текст і можливі виправлення. Коли документ повертається автору, він переглядає зміни і відкидає чи приймає їх. Якщо документ почергово переглядає кілька людей, то зміни, внесені кожним з них, можна однозначно визначити за кольором тексту.

6.1.24.1. Уведення і виділення змін у документі

Введення змін і їх виділення в документі — два незалежні процеси. Ось три способи їх застосування:

· якщо ви записуєте виправлення, не виділяючи їх, Word запише виправлення в документі, але не виведе символи виправлень на екран. Згодом ви зможете вивести символи виправлень на екран для перегляду змін;

· якщо ви виділяєте виправлення, але не записуєте їх, то більш ранні виправлення, записані в документі, будуть у ньому виділені, а нові виправлення не будуть записані й виведені на екран;

· якщо ви записуєте виправлення і виводите їх на екран, Word запише нові виправлення та виведе на екран і нові, і старі. Можливо, ви будете використовувати цей метод частіше від інших.

Для настроювання запису та виведення виправлень на екран:

1. Виберіть команду Сервис/Исправления/Выделить исправления... З’явиться діалогове вікно Исправления (рис. 6.23).

 

Рис. 6.23

2. Встановіть чи зніміть прапорці Записывать исправления чи Отображать исправления на экране. Якщо, до того ж, ви хочете, щоб виправлення були виділені в роздруківці, встановіть прапорець Печатать исправления вместе с документом.

3. Натисніть кнопку ОК.

Мітки виправлень бувають кількох видів:

· змінений текст відображається на екрані іншим кольором з вертикальною лінією на полях; за кольором тексту можна визначити, хто вніс виправлення. Якщо з документом працювало кілька людей, виправлення кожного з них мають свій колір (максимальна кількість кольорів — вісім);

· недавно доданий текст виводиться з підкресленням;

· вилучений текст виділяється закреслюванням, і за кольором закресленого тексту можна визначити, хто його видалив.

6.1.24.2. Настроєння параметрів виправлень

Word дає можливість вибрати спосіб виділення виправленого тексту (рис. 6.24). Для цього:

1. Виберіть команду Сервис/Исправления/Выделить исправления…для відкриття діалогового вікна Исправления.

2. Натисніть кнопку Параметры. З’явиться діалогове вікно Исправления.

3. Word відзначає чотири типи виправлень:

· Добавленный текст;

· Удаленный текст;

· Измененное форматирование;

· Измененные строки.

Рис. 6.24

Щоб вказати, яким чином позначати кожен вид виправлень, скористайтеся стрілками текстового поля, що міститься у відповідних ділянках діалогового вікна і виберіть потрібне зі списку.

Виберіть (нет), якщо не хочете позначати даний тип ви-
правлень.

4. Для кожного виду змін клацніть на стрілці Цвет і виберіть потрібний зі списку. Якщо ви виберете опцію Авторский, Word автоматично присвоїть різні кольори кожному з восьми можливих рецензентів. Якщо ж ви виберете якийсь певний колір, усі зміни, позначені ним, укажуть, хто це зробив.

5. Натисніть кнопку ОК.

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...