Главная Обратная связь

Дисциплины:


Задачі для самостійного розвязання. 1. Скласти рівняння прямої, що проходить через точку А(4,-2) і середину М відрізка ВС, де В(-6,-3), С(2,5).
 2. Дано вершини трикутника А(-5,4), В(4,7) і С(4,-7). Необхідно: а)скласти рівняння його сторін і медіани ; б)знайти довжини висот .
 3. Вершини чотирикутника мають координати А(-2,2), В(0,3), С(6,2), Д(6,-6). Знайти точку М перетину його діагоналей.
 4. Через точку А(-2,2) провести пряму, паралельну до прямої .
 5. Через точку Е(2,3) провести пряму перпендикулярну до прямої .
 6. Знайти гострий кут між прямою і прямою, яка проходить точки А(-1,-3), і В(3,5).
 7. Знайти відстань між паралельними прямими і .
 8. Сторони АВ, ВС і АС трикутника АВС задані відповідно рівняннями , та . Знайти координати вершин.
 9. Скласти рівняння висот трикутника з вершинами А(2,1), В(5,6) та С(8,4).
 10. Дано вершини трикутника А(-11,-1), В(5,11), С(-5,-9). Знайти: 1) точку М перетину бісектриси кута А із стороною ВС; 2) довжину бісектриси АМ; 3) рівняння бісектриси АМ.
 11. Трикутник АВС заданий вершинами А(-3,5), В(6,8), С(6,-4). Знайти координати центра та довжину радіуса описаного кола.
 12. Протилежні вершини квадрата знаходяться в точках А(-2,2) і . Скласти рівняння сторін квадрата.
 13. Знайти проекцію точки А(-4,1) на пряму .
 14. Знайти точку М1, симетричну з точкою М(-1,-1) відносно прямої, що проходить через точки А(2,-3) і В(6,3).
 15. Одна з вершин прямокутника в точці А(-2,1), а ще дві сторони задані рівняннями і . Знайти рівняння двох інших сторін та обчислити площу цього прямокутника.
 16. Знайти площу квадрата, сторони якого лежать на прямих і .
 17. Промінь світла, який виходить з точки А(1,4) відбивається від прямої і проходить через точку В(7,8). Знайти рівняння відбитого променя.

Вказівка. Знайти точку А1, симетричну з точкою А відносно даної прямої. Відбитий промінь буде збігатись з прямою А1В.

18.Дано дві вершини А(6,-3) і В(8,5) трикутника АВС і точка P(7,-3) перетину його висот. Скласти рівняння сторін трикутника і знайти його площу.

19.Дано вершини чотирикутника: А(-1,0), В(0,5), С( ,5), Д(2,-1). Показати, що навколо цього чотирикутника можна описати коло. Знайти центр і радіус цього кола.

20.Скласти рівняння прямої, яка проходить посередині між двома паралельними прямими і .

Відповіді: 1. . 2.а) (АВ); (ВС); (АС); (АМ); б) 3.М(2,0). 4. .

5. . 6.45°. 7.6. 8.(2,1), (-1,-1), (3,2).

9. А); В); С). 10.1) 2) 3) 11.О1(3,2), 12. (АВ); (СВ); (ВД); (АД). 13.(2,-3). 14.М1(5,-5). 15. ;6. 16.49. 17. . 18. (АВ); (АС); (ВС); 8,25. 19. 20. .

Площина

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...