Главная Обратная связь

Дисциплины:


Основні поняття про елементи WindowsЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

(УКРКООПСПІЛКА)

Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж

 

 

Розглянуто та затверджено на засіданні

циклової комісії облікових та фінансових

дисциплін

Протокол № 2 від 30.08.2013 р.

Голова циклової комісії

_____________ М. М. Процик

Спеціальність: 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність

Спеціалізація: 5.03051001 Товарознавство в митній справі

Курс II

Дисципліна: "Інформатика та комп’ютерна техніка"

Лекція 7

Інформаційно-пояснювальна лекція

Тема. Операційна система MS Windows

Навчальна мета:формування знань щодо організації роботи операційної системи MS Windows.

Виховна мета: Формувати якості особистості студентів та пізнавальний інтерес; показати значення теми для моделювання та розв’язування економічних задач.

Розвивальна мета: Спонукати до пізнавальної, наукової, творчої діяльності; розвивати самостійність та творче мислення.

Методична мета: Використання презентації на занятті як засобу активізації процесу навчання.

План

1.Термінологія ОС Windows. Головне меню і використання стандартних програм

2.Виконання типових операцій з дисками, папками, файлами

3.Робота з графічним інтерфейсом

Технічні засоби навчання:

· Інтерактивна дошка

· Мультимедійний проектор

· Персональний комп’ютер

Наочність:

· Тематична презентація в Power Point.

· Опорний конспект до лекції №7

Міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечувані: Навчальна практика з дисципліни "Інформатика та комп’ютерна техніка".

Забезпечуючі: Інформатика

 

 

Література

Основна

1. Глинський Я.М. Інформатика: Ч. 2: Навч. посіб. для 10 – 11 кл: Львів, 2010.

2. Гаєвський О.Ю. Інформатика: 7-11 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2009.

3. Енгель П.С. та інші Інформатика і комп'ютерна техніка: Навч. посібник. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2009.

4. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник / За ред. Пушкаря 0.1.- К.: "Академвидав", 2011.

5. Дибкова Л.М. Інформатика та комп'ютерна техніка. - К.: "Академвидав", 2008.

6. Глинський Я.М. Інформатика. Інформаційні процеси. - Львів: Деол, 2012.

7. Мельникова О.П. Економічна інформатика, - К.: «Центр учбов. літ.», 2010

Додаткова

5. Дибкова Л.М. Інформатика та комп'ютерна техніка. - К.: "Академвидав", 2009.

6. Глинський Я.М. Інформатика. Інформаційні процеси. - Львів: Деол, 2010

7. Мамчнко С.Д. Економічна інформатика. Практикум. Навч. посіб.-К.: «Знання», 2008 

Викладач ___________ І. В. Калинюк


Термінологія операційної системи MS Windows. Головне меню і використання стандартних програм

Основні поняття про елементи Windows

Windows - це повністю 32- та 64-розрядна операційна система, що має зручний графічний інтерфейс і забезпечує одночасну роботу кількох програм-додатків. Нині Windows стала стандартом для 32- та 64-розрядних ПК. Також на даний час є нові, потужніші ОС - Windows-2000, Windows-XP та Windows Vista. Вони мають певні переваги, але ці ОС потребують значних ресурсів комп'ютера. Нормальна швидкість і зручність роботи з такими ОС розпочинається з використання процесора, як мінімум Pentium Ш та обсягу оперативної пам'яті не менше за 256 Мбайт.

Операційна система Windows має не лише розширену підтримку апаратних засобів, але й цілу низку нових можливостей. Деякі з них носять чисто косметичний характер, однак інші дійсно значною мірою сприяють підвищенню функціональності системи і спрощують її використання. Рішення відносно того, які із засобів і можливостей Windows є лише зовнішніми, а які -принциповими, визначною мірою залежить від користувача.

 

Особливості Windows:

· зручний для користувача графічний інтерфейс;

· можливість використання довгих імен файлів - до 255 символів, що включають пробіли, великі та малі літери, у тому числі й кирилицю;

· багатозадачний режим, коли, попрацювавши якийсь час, задача автоматично розвантажується, і керування передається наступній задачі. При збоях під час розв'язування задачі її можна зняти без розвантаження всієї системи;

· повна інтеграція ядра системи з Microsoft Internet Explorer, що дає змогу Робочому столу та іншим додаткам мати вигляд і діяти як документ Web із гіпертекстовими посиланнями, перехід до яких здійснюється з допомогою одного клацання мишею чи вибору кнопок Вперед і Назад на панелі інструментів;

· автоматичне розпізнавання і настроювання конфігурації комп'ютера та нових периферійних пристроїв;

· підтримання універсальної послідовної шини (USB), що, оперуючи лише одним типом пристрою, забезпечує пришвидшену передачу даних, автоматизує і спрощує процес установлення нового обладнання, даючи змогу підключати та негайно використовувати його в роботі без перезавантаження комп'ютера. Для встановлення пристрою USB достатньо підключити з'єднувальний провід пристрою до порту USB комп'ютера або до концентратора (hub) - місця підключення периферійних пристроїв USB;

· використання програм-драйверів для управління пристроями комп'ютера. Тепер будь-яка Windows-програма не залежить від конкретних особливостей зовнішніх пристроїв, що знімає проблему сумісності програм із цими пристроями;

· використання технологи Активного Робочого стола, що дає можливість створити середовище, у результаті чого користувач отримає можливість широко використовувати World Wide Web, розташовуючи на Робочому столі "активний" вміст Web-сторінок або канали Internet. Крім цього, є можливість змінювати оформлення Робочого стола (об'ємні значки, звуки, шрифти, фоновий рисунок, заставки та ін.) із допомогою різних Тем Робочого стола;

· підвищені швидкість роботи і надійність - у першу чергу завдяки використанню Майстра обслуговування, що регулярно перевіряє жорсткі диски на наявність помилок і автоматично усуває деякі помилки. Засоби управління енергоживленням надають можливість використання "сплячого" режиму з наступним швидким включенням. Використання файлової системи FAT32 та NTFS забезпечує ефективніше розміщення файлів на магнітних дисках, економію місця на жорсткому диску, простий та швидкий доступ навіть до дуже великих дисків сучасних комп'ютерів. Щодо підвищення рівня надійності, то Майстер оновлення гарантує своєчасне оновлення системних файлів і драйверів, завдяки чому система функціонуватиме надійніше. А засіб перевірки системних файлів стежить за тим, щоб найважливіші для роботи Windows файли завжди знаходилися в потрібному місці. Якщо такий файл перемістити, то програма перевірки дізнається про ПК і поверне його на місце.

Мета створення Windows - зробити спілкування користувача з комп'ютером простішим для всіх категорій користувачів.

При роботі у Windows використовують ряд класичних для всієї родини Windows понять і термінів:

Об'єкт, тобто все, із чим оперує Windows.

Кожний об'єкт має три характерні атрибути:

· для кожного об'єкта чітко визначено операції, що можуть бути застосовані до нього;

· кожний об'єкт може мати ті або інші можливості;

· будь-який об'єкт може включати в себе дочірні об'єкти (утворюється ієрархічна структура).

Папка (каталог, директорія) може містити файли програм і документів, інші папки та деякі інші об'єкти.

Папки завжди мають один і той самий значок, але відрізняються назвами.

Значок (піктограма) використовується для представлення будь-якого об'єкта. За виглядом значка майже завжди можна визначити тип об'єкта, який він представляє. Якщо в одному із додатків створюється документ, то він отримує такий самий значок, як і у програми-додатка.

Ярлик - це вказівка на деякий об'єкт, що знаходиться у файловій системі. Створення ярликів дає змогу практично миттєво отримати доступ до програм, які найчастіше використовуються, або до інших об'єктів. Ярлик редактор практично завжди має ті самі значок та ім'я, що й об'єкт, на який він посилається. Але в лівому нижньому куті ярлика розмішено маленький квадратик зі стрілкою. Допускається використання багатьох ярликів для запуску тієї самої програми або посилання на один і той самий об'єкт.

 

Головне меню розділене на такі частини:

· розташовані позначки файлів або програм, з якими користувач працює щодня;

· основна частина, відповідає тому чи ін. типові роботи в Windows;

· містить команди завершення роботи і сеансу конкретного користувача;

· панель налаштування та спеціальні папки які містяться на робочому столі.

Пункти меню, які мають трикутні стрілки містять меню наступного рівня.

Розглянемо деякі пункти другої частини головного меню:

Усі програми - багаторівневе ієрархічне меню, за допомогою якого запускається будь-який додаток головного меню;

Панель керування - містить спеціальні утиліти та додатки які полегшують роботу користувача за комп'ютером і дають йому змогу налаштувати так ОС щоб було зручно користуватися комп'ютером.

Мої останні документи - показує 15 останніх документів з якими працював користувач;

Деякі елементи керування:

· Найти - пункт, який дозволяє вести пошук об'єктів;

· Допомога - пункт, за яким завантажується довідка ОС Windows;

· Виконати - служить для запуску файлів, що виконуються або для завантаження документів.

ОС Windows містить стандартні програми, які встановлюються на ПК разом із системою Windows. Розглянемо деякі з них, а саме: Провідник, Калькулятор, Paint. Блокнот, WordPad.

Щоб завантажити якусь з цих програм потрібно виконати послідовність дій: Пуск/Програми/Стандартні і вибрати відповідну назву програми.

 

Програма Провідник - дозволяє отримати інформацію про розміщення об'єктів ОС. Він виконує ті ж функції, що і Мій комп'ютер. На відміну вікна Мій комп'ютер вікно Провідника розділене на дві частини: в лівій панелі ми бачимо дерево папок, а в правій - вміст папки, виділеної в лівій частині.

Програма Калькулятор призначена для виконання арифметичних операцій. Може мати два режими: звичайний і інженерний, які активізуються за допомогою команд Вид. У інженерному режимі можна працювати в чотирьох системах числення (2-, 8-, 10-, 16-вій), обчислювати логарифми, степеневі та тригонометричні функції.

Програми Блокнот і WordPad - текстові редактори.

Текстове меню програми Блокнот містить такі пункти:

Файл дозволяє створювати, відкривати, зберігати, друкувати, закривати створений файл.

Правка - дозволяє виділяти, копіювати, вставляти, вирізати виділений текст, вставляти спеціальні символи тощо.

Поиск - дозволяє знайти або замінити вказаний фрагмент тексту.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...