Главная Обратная связь

Дисциплины:


Основні терміни темиКонтамінація Проникнення мікробів в організм людини (мікробне забруднення)
Асептика Комплекс засобів та організаційних методів спрямованих на попередження потрапляння мікроорганізмів в рану
Антисептика Комплекс засобів та організаційних методів спрямованих на боротьбу з існуючою інфекцією в рані.
Перев'язочна Приміщення, кімната, яка по санітарним нормам має підлогу та стіни покриті кахлем, столи покриті масляними фарбами, придатні для миття та санітарної обробки.
Іригація Промивання порожнин
Інстиляція Зрошення поверхонь
Перев' язу вальний матеріал Виготовлення із мікроскопічної тканини різні вироби, які застосовуються в хірургічній практиці для висушування ран, зупинки кровотечі, видалення ранового вмісту, для накладання та закріпленя пов'язок
Лінії Лангерса Хід еластичних волокон в товщі шкіри, згідно яких і паралельно роблять розріз.

Література.

Основна

1. Гостищев В.К. Общая хирургия //Москва, 2007. – 156-198с.

2. Петров С.В. Общая хирургия // ГЭОТАР- Медиа, 2014. – 235-315с.

3. Желіба М.Д., Хіміч С.Д., Герич І.Д., Дронов О.І. та інш. Загальна хірургія //К.:ВСВ «Медицина», 2010. – 448-481 с.

4. Дронов О.І., Сипливий В.О., Ковальська І.О., Скомаровський О.А., Крючина Є.А. Курс лекцій з загальної хірургії //К.:МВЦ «Медінформ»,2011. – 89-112с.

Завдання для самостійного опрацювання теми(потрібно відповісти письмово)

Варіант 1

Завдання 1.

Дайте характеристику фазам раньового процесу.

Фаза Характеристика
1. Фаза запалення Починається відразу після ураження і триває в середньому 4 доби. Проявляється ексудацією, розвитком запального набряку, некролізом, гідратацією.
2. Фаза проліферації  
3. Фаза загоювання  

 

Завдання 2.

Що передбачає собою первинна хірургічна обробка рани?

1. Розтинання рани, з доступом до глибоких осередків ушкодження і забезпечення найкращих умов для процесів біологічного самоочищення.

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

 

Завдання 3.

За характером травмуючого агента рани поділяються на:

1.Різана (Vulnus Incisiim)

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

 

Завдання 4.

Назвіть клінічні прояви рани.

1. Біль

2. ...

3. ...

4. ...

 

Завдання 5.

Що відноситься до ранніх ускладнень інфікованих ран?

1.Кровотеча

2. ...3. ...

4. ...

5. ...

 

Завдання 6.

Основні принципи місцевого лікування інфікованих та гнійних ран.

1. Радикальна хірургічна обробка.

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

Тестові запитання(виберіть одну правильну відповідь)

1. Що з перерахованого відносять до ускладнень рубцевого процесу?

А. Рубцева контрактура

B. Виразка рубця

C. Утягнена форма рубця

D. Ракове переродження

E. Утворення гіпертрофічного рубця

 

2. Які з перерахованих факторів перешкоджають загоєнню ран первинним натягом? Виберіть всі правильні відповіді

А. Важкий загальний стан хворого

B. Наявність у рані інфекції

C. Наявність некротичних тканин

D. Щільне зіткнення країв рани

E. Наявність гематоми

 

3. Які строки протікання фази утворення й реорганізації рубця?

А. 1-2 доба

B. 1-5 доба

C. 5-14 доба

D. 1-14 доба

E. 1-2 тиждень

F. Починаючи з 2 тижня

 

4. Що характерно для зони молекулярного струсу у вогнепальній рані?

А. Тканини нежиттєздатні

B. Тканини життєздатні, але їхня життєдіяльність порушена

C. Тканини життєздатні, але не зв’язані з організмом

D. Тканини нежиттєздатні, але зв’язані з організмом

 

5. До яких заходів зводиться лікування чистих ран у післяопераційному періоді (всі можливі варіанти)?

А. Знеболювання

B. Профілактика вторинної інфекції

C. Прискорення процесів загоєння

D. Підвищення імунного статусу

E. Корекція загального стану хворого

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Варіант 2.

Завдання 1.

Дайте визначення поняттю вторинна хірургічна обробка рани –

 

Завдання 2.

Що відноситься до пізніх ускладнень інфікованих ран?

1.Рубцева контрактура

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

 

Завдання 3.

Охарктеризуйте види загоєння рани

Вид загоєння рани Характеристика
1.Первинним натягом Таке заживлення можливе при повному і тісному стиканні країв рани, але без натягу тканин, при відсутності інфекції в рані, при відсутності гематоми, при збереженні життєздатності країв рани, при відсутності сторонніх тіл, інфікованих тіл та вогнищ некрозу. Первинним натягом загоюються асептичні рани в термін від 6 до 8 діб.
2.Вторинним натягом
3.Під струпом

Завдання 4.

Які зони притаманні вогнепальній рані?

1. Перша зона власне раневий канал як результат безпосередньої руйнації тканин снарядом. Він заповнений уривками травмованих тканин, кров’яними згустками і раневим ексудатом.

2. ...

3. ...

 

Завдання 5.

Що передбачає собою ВХО рани на відмінну від ПХО?

1. Висічення гнійно-некротичних секвестрів та мікробної флори (механічне очищення рани)

2. ...

3. ...

4. ...

 

Завдання 6.

Які види дренування застосовують для лікування гнійних ран?

1. Пасивне

2. ...

3. ...

4. ...

Тестові запитання(виберіть одну правильну відповідь)

1. Коли знімають шви у випадку загоєння неускладненої рани на обличчі або шиї?

А. На 2-3 доба

B. На 3-5 доба

C. До кінця першого тижня

D. На 10-11 доба

E. До кінця 2 тижня

 

2. Які строки проведення відстроченої ПХО?

А. Перші 12 год.

B. Перші 24 год.

C. 24-48 г із моменту травми

D. 48-72 год.

E. Понад 72 год.

 

3. Коли накладають первинно-відсрочені шви?

А. По закінченні ПХО

B. На 1-5 добу до появи грануляцій

C. На 5-10 добу

D. На 7-20 добу від операції

E. Після 21-ї доби

 

4. Які завдання лікування гнійної рани у фазі запалення (всі можливі варіанти)?

А. Боротьба з мікроорганізмами в рані

B. Забезпечення адекватного дренування эксудату

C. Активація росту грануляцій

D. Сприяння якнайшвидшому очищенню рани від некротичних тканин

E. Зниження проявів запальної реакції і її купування

 

5. У хворого після операції з приводу остеомієліта правого стегна, ускладненого міжм'язовою флегмоною перебіг захворювання ускладнився розвитком сепсису. Терміново проведене лікування первинного вогнища, ревізія рани, обробка її протеолітичними ферментами, видалення некротичних тканин, рана щільно ушита, проведена гіпербарична оксигенація. Які дії цього лікування первинного вогнища виконані неправильно?

А. Ушивання рани

B. Хірургічна обробка рани

C. Використання протеолітичних ферментів

D. Гіпербарична оксигенація

E. Видалення некротичних тканин

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...