Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 4. Візит іноземного партнера1. Тестування рівня знань студентів.

2. Зустріч, знайомство. Візитна картка.

3. Форми звертання, професії.

4. Порядок слів в англійському реченні.

5. Іменник. Артиклі.

6. Великобританія (політично-адміністративний устрій).

7. Лінгафонний курс.

 

Завдання для самостійної домашньої роботи за матеріалом заняття:

 

1. Наведіть приклад структури ділового листа.

2. З якими питання Ви звернетеся до довідкового бюро вокзалу (аеропорту).

3. Як можна замовити автомобіль наперед для поїздки по Великобританії.

4. Виконати письмово всі вправи з лексики і граматики (Lesson 4).

5. Вивчити лексику 4 уроку і скласти з нею речення.

6. Вивчити суспільно адміністративний устрій Канади.

 

Тема 5. Влаштування на роботу.

1. Анкета, супровідний лист.

2. Резюме, лист-подяка.

3. Прикметник в англійській мові.

4. Прислівник в англійській мові.

5. США (політично-адміністративний устрій).

6. Лінгафонний курс.

 

Завдання для самостійної домашньої роботи за матеріалом заняття:

 

1. Наведіть приклад листа-запиту.

2. Уявіть собі, що ви у Лондоні хочете зупинитися в готелі. Сформулюйте свої запитання.

3. Уявіть собі, що Ви офіціант у ресторані в Києві. Ваші клієнти – бізнесмени з Англії. Опишіть свою бесіду.

4. Виконати письмово всі вправи з лексики і граматики (Lesson 5).

5. Вивчити лексику 5 уроку і скласти з нею речення.

6. Вивчити суспільно адміністративний устрій Австралії і Нової Зеландії.

 

 

Тема 6. У відрядженні.

1. Телефонна розмова з компанією, замовлення номеру в готелі, купівля квитка на літак.

2. Факс, електронна пошта.

3. Скорочення в діловій кореспонденції.

4. Числівники в англійській мові.

5. Дієприкметник І, ІІ.

6. Комп’ютерна мережа Інтернет.

7. Лінгафонний курс.

Завдання для самостійної домашньої роботи за матеріалом заняття:

 

1. Наведіть приклад листа пропозиції.

2. Форми організації бізнесу.

3. Які функції є основними у роботі будь-якого менеджера.

4. Виконати письмово всі вправи з лексики і граматики (Lesson 6).

5. Вивчити лексику 6 уроку і скласти з нею речення.

6. Підготувати розповідь про театри та розваги в Англії..

Тема 7. Контракт.

1. Предмет контракту, строки поставки, умови оплати.

2. Базисні умови поставки у відповідності до «Incoterms».

3. У банку.

4. Пасивний стан дієслова.

5. Лінгафонний курс.

 

Завдання для самостійної домашньої роботи за матеріалом заняття:

 

1. Наведіть приклад контракту.

2. Заповнити зразок замовлення того чи іншого товару

3. Назвіть види компаній у США та Великобританії.4. Виконати письмово всі вправи з лексики і граматики (Lesson 7).

5. Вивчити лексику 7 уроку і скласти з нею речення.

6. Підготуйте розповідь про одночасне виконання декількох справ (Multitasking), що вимагається на будь-якій фірмі.

 

 

Питання для перевірки та самоконтролю

(Модуль ІІ)

1. Перевірка виконання самостійних домашніх завдань.

2. Письмова робота (10-15 хв.)

Завдання для письмової роботи

1. Провідміняти декілька дієслів у майбутньому неозначеному часі в стверджувальній, питальній і заперечній формах.

2. Написати невеликий твір про свій будинок (квартиру).

3. Написати свої приклади з прийменниками місця, напрямку, часу...

Питання для обговорення та дискусії

1. Наведіть приклад структури ділового листа.

2. З якими питання Ви звернетеся до довідкового бюро вокзалу (аеропорту).

3. Як можна замовити автомобіль наперед для поїздки по Великобританії.

4. Чи раціонально ви використовуєте свій час.

5. Для чого вам бракує вільного часу.?

6. Чи плануєте свій день?

Тест для контролю 1.

Ex. 5. Ви хочете дізнатися про ваших нових знайомих? Ви­користайте такі сталі вирази:

— What do you do?

— What's your occupation?

— What is your trade?

— What are you by trade?

— Where do you come from?

— What are you going to be?

— What would you like to be?

— What do you do?

— What's your job?

Наприклад: — What do you do?

— I'm an engineer.

— What about you?

— I work in the finance department.

 

1. Her mother is a philologist.

2. John Smith is a student.

3. He is a manager.

Тест для контролю 2.

Заповнимо пропуски словами (a) few or (a) little.

There are…parks in our city.

They are…lazy. They work too much.

I had…very friends at school.

Do you speak…English?

Hurry up! We have…time left.

I have something to say. May I have…words with you?

Please, try to make…noise. The children have already fallen asleep.

The weather was bad that's why there were…people at the stadium yesterday.

Now add…water and stir it up.

Тест для контролю 3.

Висловимо своє здивування чи незгоду діям ваших друзів.

Наприклад: — It's two o'clock. Pete is sleeping now.

—Is Pete really sleeping now?

—Yes, he is. (No, he isn't).

1. Nick is cooking his dinner.

2. It's six o'clock. Nelly and Jane are getting up.

3. It is eight o'clock. Nick is clearing the table.

4. Nick is washing his little brother.

5. Jane is looking after her little sister.

6. They are speaking with an American girl.

7. It is two o'clock. Everyone is having a rest.

8. Don't make so much noise. He is working in his room.

9. Nelly is writing a letter to her friend. 10. Helen is washing her dress.

 

Список рекомендованої літератури

1. Богацький І.С., Дюканова Н.М. Бізнес-курс англійської мови. – Київ, «ВП Логос» , 2005, С. 91-117; С.119-145; С.265-290.

2. Боровая Т.А. Бізнес – курс англійської мови.- Харків, 1999, С.97-106; С.8-18, С. 48-51; С. 73-75; С. 193-200; С. 210-217;

3. Сайпрес Л. Практика делового общения – «Рольф», 2001, С. 159-162; С. 101-115; С. 201-207;

4. Шпак В.К. Англійська для економістів і бізнесменів. – Київ, «Вища школа , 2004, С. 49-55, С. 43-49

5. Верба Л.Г., Верба Г.В.Граматика сучасної англійської мови. Довідник.-Київ, «Логос», 2005, С. 154-173; С. 176-178; С. 67-85; С. 21-23; С. 7-31.

6. Лінгафонний курс англійської мови. The Language of Business –Київ, «НМК», 2002, Урок 1-2.

7. Португалов В.Д. Учебник по английскому язику .Economics – М, «АСТ». 1999, С. 55-65;

8. Черноватий Л.М.Карабан В.І.Переклад англомовної економічної літератури.-Вінниця, «Нова книга», 2007, С. 9-27

9. Тарнопольський О.Б. Ділові проекти. – Вінниця «Нова книга», 2007, С.27-45.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...