Главная Обратная связь

Дисциплины:


Структура смертності немовлят за причинами 

Місце Причини смерті Показник в %
I Стани, що виникли в перинатальному періоді 48,3
II Вроджені вади розвитку 25,6
III Нещасні випадки, отруєння, травми 6,4
IV Хвороби органів дихання 4,1
V Інфекційні і паразитарні хвороби 3,5

 

Протягом останніх п’яти років відбулося зниження смертності від екзогенних, керованих причин (хвороб органів дихання –у 1,5 рази, інфекційних – у 1,4 рази), що зумовлено досягненнями медичної науки, впровадженням нових технологій та поліпшенням якості медичних послуг. При цьому смертність від станів перинатального періоду зросла у 1,4 рази, від вроджених аномалій – на 13,5%.

Рівень смертності немовлят:

показник смертності немовлят за 2012 рік, за оперативними даними, становив 8,48 на 1 тис. новонароджених.

 

- має статеві відмінності: хлопчиків до 1 року помирає на 30% більше, ніж дівчаток;

- сезонні коливання: за останні роки «літні спалахи» смертності немовлят від шлунково-кишкових захворювань у міській і сільській місцевості майже зникли. Проте з’явилося незначне зимово-весняне підвищення смертності немовлят (в містах – на 10-18%, а в сільській місцевості – на 20-25%), яке зумовлене підвищеною захворюваністі і смертністю від респіраторних вірусних інфекцій;

- територіальні відмінності: у місті - 8,5%о, у селі – 10,3%о. У Луганській, Донецькій, Івано -Франківській, Запорізькій обл. – 13-14%, у Волинській, Тернопільській, Миколаївській, Київській – 7-9%.

Реєстрація народження мертвої дитини повинна бути зроблена не пізніше трьох діб з моменту пологів.

Наказом МОЗУN545 від 08.08.2006 «Про вдосконалення ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті» затверджено облікові форми: медичне свідоцтво про народження (форма N103/0-95, лікарське свідоцтво про смерть (форма N106/0-95), фельдшерську довідку про смерть (форма N106-1/0-5), лікарське свідоцтво про перинатальну смерть (форма N106-2/0-95), медичну довідку про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (ф.N 103-1/о-96).

У виняткових випадках у разі народження дитини вдома чи іншому місці без надання медичної допомоги реєстрація народження дитини проводиться органами реєстрації актів громадянського стану. Факт народження дитини в таких випадках підтверджується підписами двох свідків, а також медичною довідкою про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (ф.N103-1/о-96). У випадках пологів вдома медичне свідоцтво про народження видає той заклад охорони здоров'я, медичний працівник якого (лікар, фельдшер, акушерка) приймав пологи. Дата взяття на облік вагітної жінки і термін вагітності, а також передбачений термін пологів -заповнюються з "Індивідуальної картки вагітної та породіллі" (форма 111/о) або "Обмінної картки" (форма 113/о) лікарем-педіатром. Запис про видачу медичної довідки із зазначенням його номера і дати видачі повинен бути зроблений в "Історії розвитку дитини" (форма 112/о). Медична довідка заповнюється лікарем-педіатром, під наглядом якого знаходиться новонароджений,і завіряється керівником даного лікувального закладу.У випадках смерті дитини в період 0–6 діб заповнюється “Медичне свідоцтво про народження” дитини – форма №103/0-95 і “Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть” – форма №106-2/0-95. Останній документ заповнюється також у випадках народження мертвої дитини. Обидва документи реєструються в органах реєстрації актів громадянського стану закладом охорони здоров'я.

Всі ЛПЗ МОЗ України, які заповнюють “Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть”, ведуть журнал обліку перинатальної смертності (ф.№153/0). Запис у журналі робиться паралельно з заповненням вищевказаного свідоцтва.

Щомісячно проводиться корекція числа випадків перинатальної смерті з числом випадків, зареєстрованих в органах РАГСу.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...