Главная Обратная связь

Дисциплины:


Инновациялық патент пен патент нелерді куәләндіреді?Патентану және кәсіби шығармашылық негіздері» пәнінен 2-ші аралық бақылау тестілері

ТЕСТ №18

Зияткерлік меншік объектілері деген не?

А) зияткерлік қызмет нәтижелері айналымға қатысушыларды, тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетулерді дараландыру құралдары;

В) зияткерлік қызмет нәтижелері және азаматтық айналымға қатысушыларды, тауарларды, қызмет көрсетулерді дараландыру құралдары;

С) зияткерлік қызмет нәтижелері және азаматтық айналымға қатысушыларды, тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетулерді дараландыру құралдары;

Д) зияткерлік емес қызмет нәтижелері және жұмыстарды және қызмет көрсетулерді дараландыру құралдары;

Е) азаматтық айналымға қатысушыларды, тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетулерді дараландыру құралдары;

Париж конвенциясы қашан қабылданды?

А) кейінгі өзгерістерімен бірге 1803 жылғы 10 қаңтардағы өнеркәсіптік меншікті қорғау жөніндегі Париж конвенциясы;

В) кейінгі толықтыруларымен бірге 1800 жылғы 20 сәуірдегі өнеркәсіптік меншікті қорғау жөніндегі Париж конвенциясы;

С) кейінгі өзгерістерімен және толықтыруларымен бірге 1883 жылғы 20 наурыздағы өнеркәсіптік меншікті қорғау жөніндегі Париж конвенциясы;

Д) кейінгі өзгерістерімен және толықтыруларымен бірге 1917 жылғы 10 наурыздағы өнеркәсіптік меншікті қорғау жөніндегі Париж конвенциясы;

Е) кейінгі өзгерістерімен және толықтыруларымен бірге 2005 жылғы 5 наурыздағы өнеркәсіптік меншікті қорғау жөніндегі Париж конвенциясы;

3. Патент заңының қолданылу аясы? 09.07.04 ж. № 586-II ҚР Заңымен 1-тармақ өзгертілді (бұр. ред. қара)

А) патент заңының ережелерi қорғау құжаттарын уәкiлеттi орган берген өнеркәсiптiк меншiк объектiлерiне қолданылады;

В) қорғау құжаттарын уәкiлеттi орган берген өнеркәсiптiк меншiк объек-тiлерiне, патенттер берiлген өнеркәсiптiк меншiк объектiлерiне қол-данылады;С) патент заңының ережелерi қорғау құжаттарын уәкiлеттi орган берген өнеркәсiптiк меншiк объектiлерiне қолданылады;

Д) патент заңының ережелерi қорғау құжаттарын уәкiлеттi орган берген өнеркәсiптiк меншiк объектiлерiне, сондай-ақ Қазақстан Республикасы қатысатын халықаралық шарттар негiзiнде патенттер берiлген өнеркәсiптiк меншiк объектiлерiне қолданылады;

Е) тек қана Қазақстан Республикасы қатысатын халықаралық шарттар негiзiнде патенттер берiлген өнеркәсiптiк меншiк объектiлерiне қолданылады.

4. Сараптама жасау ұйымының құзыретiне жататындар:

А) өнертабыстарға, пайдалы модельдерге, өнеркәсiптiк үлгiлерге өтiнiмдер қабылдау;

В) өнертабыстарға, пайдалы модельдерге, өнеркәсiптiк үлгiлерге сараптама жүргiзу;

С) қорғалатын өнертабыстардың, пайдалы модельдердiң, өнеркәсiптiк үлгiлердiң мемлекеттiк тiзiлiмдерiн жүргiзу;

Д) өнертабыстар, пайдалы модельдер, өнеркәсiптiк үлгiлер туралы мәлiметтердi жариялау, өзiне Қазақстан Республикасының заңдарымен жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асыру жатады.

Е) аталғандардың барлығы.2007.02.03. № 237-III ҚР Заңымен 1-тармақ жаңа редакцияда (бұр. ред. қара)

Инновациялық патент пен патент нелерді куәләндіреді?

А) + инновациялық патент пен патент өнеркәсіптік меншік объектісіне басымдықты, авторлықты және ерекше құқықты куәландырады;

В) инновациялық патент пен патент өнеркәсіптік меншік объектісіне басымдықты куәландырады;

С) инновациялық патент пен патент өнеркәсіптік меншік объектісіне басымдықты, авторлықты куәландырады;

Д) инновациялық патент пен патент өнеркәсіптік меншік объектісіне ерекше құқықты куәландырады;

Е) инновациялық патент пен патент өнеркәсіптік меншік объектісіне ешқандай құқықты куәландырмайды.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...