Главная Обратная связь

Дисциплины:


Зертханалық жұмысҚұрал-жабдықтар: поляриметр, қант ерітіндісі бар түтікше ыдыстар.

Жұмыстың орындалу реті:

1. Поляриметрді грауирлеңіз. Бұл мақсатта прибор камерасын концентрациялары белгілі (С12,…,Сі) қант ерітінділері бар трубка-кюветаны орналастырып, поляризация жазықтығының ( ) бұрылу бұрыштарын есептеңіз. Әр жеке жағдайда берілген концентрацияда бұрылу бұрышы 3 рет өлшенеді. Соннан соң поляризация жазықтығының бұрылу бұрышының арифметикалық орташасы есептелінеді. Алынған шамаларды 1- кестеге енгізіңіз.

2. Өлшеу нәтижелерін қолдана отырып поляризация жазықтығының бұрылу бұрышының ерітіндідегі қант концентрациясына тәуелділік графигін тұрғызыңыз. Бұрылу бұрышын өлшеу нольдік қалыптан басталады.

3. Қант концентрациясы белгісіз ерітінді үшін поляризация жазықтығының бұрылу бұрышын өлшеңіз.

4. Қанттың концентрациясы белгісіз ерітіндідегі қанттың процентін градуирленген графиктен. анықтаңыз, Қанттың меншікті айналуын анықтаңыз.

1- кесте

C1% C2% C3% C4% Cn,%
<>

Бақылау сұрақтары:

Базалық білім бойынша

1. Поляризация дегеніміз не?

2. Механикалық және жарық толқындарының поляризациясының ерекшеліктері мен

байланыстары қандай?

Негізгі тақырып бойынша

3, Малюс заңы нені сипаттайды?

4. Николь призмасы қандай мақсатта қолданылады?

5. Брюстер заңы қандай шартты қанағаттандырады?

6. Қандай заттар оптикалық белсенді деп аталады ?

7. Поляриметрлер медицинада қандай мақсатта қолданылады?

Әдебиет:

1. Ремизов А.Н. Курс физики, электроники и кибернетики. М. "Высшая школа".1982г. Глава 7, §1-6, стр. 81-89

2. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика, М."Высшая школа".1987г. гл.25, §25.1-25.5, стр. 439-447

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...