Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема № 13. Поняття покарання. Види покараньЗавдання 1. Дайте відповідь на питання тесту:

1.Вкажіть на основний вид покарання:

а) арешт

б) обмеження дозвілля

в) конфіскація майна

г) примусові заходи медичного характеру

д) позбавлення, військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу

 

2. Покарання за Кримінальним кодексом України це:

а) захід примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого

б) застосування примусових заходів кримінально-правового характеру до винних у вчиненні злочину осіб

в) засіб оцінки суспільством скоєного злочинного діяння та особи злочинця

г) застосування примусових заходів виховного характеру

д) завдання фізичних та моральних страждань засудженому

 

3. За вчинення одного злочину суд призначити покарання по розміру більше, ніж це передбачено Загальною частиною КК:

а) не може взагалі

б) не може згідно з положеннями Конституції

в) може призначити при наявності згоди прокурора

г) може на свій розсуд

д) може, якщо злочин тяжкий чи особливо тяжкий

 

4. Суд призначає покарання:

а) відповідно до положень Загальної частини КК

б) керуючись міжнародно-правовими нормами

в) керуючись своєю правосвідомістю

г) у відповідності до подання прокурора

д) за аналогією

 

5. За загальним правилом строки покарання обчислюються в:

а) роках, місяцях, днях та годинах

б) роках, м’ясцях та годинах

в) роках та місяцях

г) роках, місяцях, годинах та хвилинах

д) місяцях та годинах

Завдання 2. Вирішіть рівняння.

 

Рівняння 1.

,

де А – число класифікаційних груп злочинів залежно від ступеня тяжкості

В – число медичних критеріїв неосудності

С – число юридичних критеріїв неосудності

D – число видів співучасників злочину

Е – число обставин, що виключають злочинність діяння

F – загальна кількість кримінальних покарань

K – число основних кримінальних покарань

L – число додаткових кримінальних покарань

M – число змішаних кримінальних покарань, тобто таких, що можуть бути і основними, і додатковими

N – мінімальний розмір штрафу в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян

 

Рівняння 2.

,

де A – мінімальний розмір штрафу в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян

B – число годин громадських робіт, яке прирівнюється до одного неоподатковуваного мінімума доходів громадянн у випадку заміни штрафу громадськими роботами

C – строк тривалості виправних робіт (у місяцях) у випадку заміни штрафу виправними роботами, який прирівнюється до 4 неоподатковуваних мінімумів доходів громадянD – мінімальний строк тривалості позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як основного покарання

E – максимальний строк тривалості позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як основного покарання

F – мінімальний строк тривалості позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткового покарання

K – максимальний строк тривалості позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткового покарання

L – максимальний строк тривалості громадських робіт

M – максимальний строк тривалості громадських робіт (у годинах)

N – максимальний строк тривалості виправних робіт (у місяцях)

 

Рівняння 3.

,

де A – максимальний строк тривалості виправних робіт (у роках)

B – мінімальний відсоток відрахування із зарплати особи, яку засуджено до відбування виправних робіт

C – число обставин, які обтяжують покарання

D – максимальний відсоток відрахування із зарплати особи, яку засуджено до відбування виправних робіт

E – мінімальний строк арешту

F – максимальний строк арешту

K – мінімальний строк обмеження волі

L – максимальний строк обмеження волі

M – мінімальний строк позбавлення волі

N – число обставин, які пом’якшують покарання

Рекомендована література до Теми 13:1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.195 – 4.248.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...